27 november 2007

"Undervisningen skall vara saklig och allsidig."

Så står det i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Detta verkar inte gälla för boken Religionskunskap för gymnasiet: kurs A av Lars-Göran Alm. I kapitlet om naturalistiska (motsats till humanistiska) livsåskådningar hittar man följande avsnitt om nyliberalism:
Huvudtanken i den syn på tillvaron som kallas naturalism är att människan är en del av naturen. Det är en tanke vi tidigare mött i naturreligionerna, hinduismen och buddhismen.

Människar deltar i allt livs stora kretslopp: hon föds, hon lever sitt liv med dess olika stadier, hon dör. Visserligen har vi mer sammansatta beteenden än andra djur. Men enligt naturalismen är det en gradskillnad, ingen artskillnad. Därför har människan ingen särställning i tillvaron. [...]

Den äldre naturalismen

I den äldre naturalismen såg man naturen som ett slagfält, där individer och arter kämpar om livsutrymme. Denna natursyn tillämpade man också på det mänskliga samhället: man betonade kampen och konkurrensen människor emellan. [...]

Skuggor ur det förflutna

Tankar kan vara långlivade. Ibland dyker det upp synsätt som man trodde var helt överspelade. Under 1980- och 1990-talen har två strömningar på nytt fört fram delar av den äldre naturalismen.

Nyliberalismen
[...] Vårt ekonomiska välstånd bygger på att alla satsar allt i en fri konkurrens om arbeten och marknadsandelar. Så kan man sammanfatta det nyliberala synsättet. Att vissa inte klarar konkurrensen och slås ut är olyckligt men oundvikligt.

Nyliberalismens anhängare grundar säkert inte sina resonemang på någon genomtänkt naturalistisk livsåskådning. Och de flesta tycker nog trots allt att sjuka, arbetslösa och utslagna bör få hjälp till ett drägligt liv. Men den som är uppmärksam kan ändå känna igen den gamla idén om en naturlig kamp mellan människorna. Nyliberalismens människosyn verkar komma nära den socialdarwinistiska.

Nynazismen
Det andra strömningen bakåt till den äldre naturalismen är mycket otäckare: det är nynazismen. Här är anknytningen helt öppen. [...] (s. 111-118)
Att jämställa nyliberalism med nynazism och socialdarwinism är naturligtvis inte sakligt. Att placera in nyliberalismen i det naturalistiska facket är dessutom felaktigt eftersom hela ideologin bygger på att människor har en fri vilja. Och att den inte skulle bygga på någon genomtänkt åskådning – hört talas om John Locke, Robert Nozick eller Ayn Rand?

5 kommentarer:

 1. Bra Mycket bra. Jag tycker du har hittat ett mycket skrämmande exempel på osaklighet i svenskskolundervisning. Såg att du är elevrådsordförande. Här måste Ni protestera det kraftigaste! Är jorden platt? Gud skapade människan?
  Detta kan Lars-Göran Alm inte komma undan med.

  SvaraRadera
 2. Att nyliberalismen på många sätt kan liknas vid socialdarwinismen tycker jag är ett rätt konstaterande. Kanske inte synen på människan men synen på samhället och marknaden. Att inskränkningar i den ekonomiska friheten är skadliga, eftersom de hindrar samhället från att utvecklas. Att skillnader i samhället är en naturlig och nödvändig följd av samhällets utveckling. Att marknaden är ett slagfält, där företag kämpar om sitt ”livsutrymme”.

  Däremot håller jag med dig om att nyliberalismen inte delar den socialdarwinistiska synen att människans och samhällets utveckling sker genom utslagning av svaga individer där endast de starkaste ska överleva och för sina gener vidare till kommande släktled. Nyliberala betonar ju ändå det civila samhällets förmåga att ta hand om svaga individer, genom ex. privata välgörenhetsorganisationer. Nyliberalerna lyfter ju också fram det sociala skyddsnätet i form av familj, släkt och bekanta.

  Den liknelse som görs mellan nyliberalismen och nazismen, genom socialdarwinismen, blir därför lite konstig. Socialdarwinismens beröringspunkt med nazismen är ju att det är människor som ska rensas ut för att få samhället att utvecklas, medan nyliberalismen beröringspunkt vid socialdarwinismen mer handlar om marknaden och att det är olönsamma företag som ska rensas ut.

  SvaraRadera
 3. Ideologen, visst är idéerna om konkurrens och kreativ förstörelse lite darwinistiskt präglade men de utgör en mindre del av den nyliberala ekonomiska teorin. Men vi är i alla fall överens om att Alm inte kan ha tagit ett enda poäng statsvetenskap när han hävdar att individer skulle konkurrera.

  "Nyliberalerna lyfter ju också fram det sociala skyddsnätet i form av familj, släkt och bekanta."

  Lite kul när ens egna formulering från Wikipedia kommer tillbaka...

  SvaraRadera
 4. Lars Göran Alm är osannolikt beläst och retoriskt ytterligt skicklig. Att han bara är gymnasielärare har varit ett mysterium.

  Kanske vill han vara bäst inom sin yrkeskår (vilket han är, utan tvekan)? Eller kanske har det varit en övningsplats för honom som författare av skolböcker för denna jättemarknad (vilket han ju har lyckats med)?

  I vart fall, han är en mycket duktig och lydig statsfascist...

  SvaraRadera
 5. Till anonym: Om du hade haft Lars-Göran som lärare skulle du märkt att han vare sig är lydig eller stadsfascist:)

  Föreslår att ni skickar era kommentarer till förlaget, han är säkert intresserad av att höra era synpunkter.

  För övrigt är han den bästa lären jag någonsin haft:)

  /Lisa

  SvaraRadera