19 november 2007

Var är MUF om den fria invandringen?

Ordförandena för LUF och KDU skrev tillsammans med Erik Zsiga på Timbro en bra artikel om fri invandring i Göteborgsposten den 9 november:
Det finns givetvis många orsaker till varför människor väljer att bryta upp från ett sammanhang. Frågan är - vilka skäl är legitima? Längtan att få vara tillsammans med sin familj som kanske finns på andra sidan jorden? Brist på arbete? Svält? Politisk förföljelse? För oss i Sverige är det självklart att vi skall kunna studera utomlands. Samma sak gäller om vi får ett intressant jobberbjudande i Milano eller om kärleken bor i Thailand. Då tillåts vi att flytta på oss. Men åt andra hållet är generositeten begränsad. Vi kan sätta gränser för migrationen, så vi gör det.

Hur kan vi svenskar - upplysta, demokratiska, förespråkare av alla människors lika värde - försvara de strikta nationsgränserna? Det naturliga vore att se till det som gynnar vårt land, utvecklingen i övriga världen och, framför allt, att anlägga ett individperspektiv.

[...] En värld med färre gränser för alla människor är inte en naiv utopi. Det är en vision som kan bli verklighet - om alliansregeringen vågar förbereda den.
Den fråga jag ställer mig är varför MUF-ordföranden Niklas Wykman inte var medundertecknare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar