30 december 2007

Frågesport: Vad kan du om världen?

Frågesporten fungerar för närvarande inte.

Nedan kan du testa dina kunskaper i mänskliga levnadsförhållanden i en frågesport som jag har gjort.


1. Hur mycket har världens BNP per capita ökat sedan 1975?

2. Hur stor del av inkomsterna i världen går till de fattigaste 80 procenten, om man tar hänsyn till prisskillnader mellan länder?

3. 1981 levde 40 procent av u-ländernas befolkning i extrem fattigdom. Hur stor var andelen 2004?

4. Hur har antalet extremt fattiga i världen förändrats sedan 1981?

5. 1950 jobbade en genomsnittslöntagare i de rika länderna 2 100 timmar per år. Hur länge jobbade en genomsnittslöntagare 2000?

6. Medellivslängden i u-länderna var 45 år 1960. Hur länge lever en genomsnittlig u-landsmedborgare i dag?

7. 1960 dog 12 procent av spädbarnen i världen innan de fyllt ett år. Hur stor andel dog 2005?

8. 1970 hade 30 procent av människorna i u-länderna tillgång till säkert vatten. Hur stor var andelen 2004?

9. 1970 var 37 procent av u-landsmedborgarna undernärda. Hur många var det 2002?

10. 1970 kunde 63 procent av världens vuxna läsa och skriva. Hur många kan det i dag?

11. 1960 arbetade en fjärdedel av världens barn. Hur många arbetade 2003?

12. Hur har risken att dö i en naturkatastrof förändrats under 1900-talet?

13. 1950 levde 31 procent av jordens invånare i demokratier. Hur många gjorde det 2000?Namn (frivilligt):
Eventuell hemsida:Alla uppgifter kommer från rapporten Världens välfärd (inte tjuvkika!) och är inspirerad av ett liknande test från tidsskriften Neo. Mejla mig på lundberg[snabel-a]oboj.net om det inte fungerar.

29 december 2007

Vänsterpartiets svaghet är socialismen

Förnyar-vänsterpartisten Staffan Norberg skrev i går på DN debatt att vänsterpartiet är fast i den gamla hjulspår med impopulära frågor som att förbjuda läxor. Det är bra att någon reagerar på vänsterpartiets verklighetsfrånvända politik, men han har fel i sin analys att partiet "liknar det gamla moderaterna, med sitt konservativa budskap att allt var bättre förr".

Problemet är inte att vänsterpartiet är omodernt; problemet är att socialismen är omodern. 1900- och 2000-talen är liberalismens århundraden. Både fattiga och rika länder har sedan 1980-talet privatiserat och avreglerat (de enda som inte har gjort det är Venezuela, Kongo, Sierra Leone och Zimbabwe), samtidigt som världen blivit rikare. Orsakssambanden går i båda riktningarna: liberalism gör människor rika, och rika människor kräver liberalism.

När inkomsten ökar vill man kunna bestämma över skolan och sjukvården, och man börjar tänka mer långsiktigt: Om vi förstatligar Volvo kanske vi får billigare bilar i morgon, men förmodligen får vi inga bilar alls i övermorgon.

Bloggen Röda raketer spelar oförstående inför Norbergs konstaterande att vänsterpartiet visar "solidaritet med brutala regimer och terrororganisationer bara för att de hatar USA":

"Om Staffan kan ge exempel på tvivelaktiga regimer och rörelser som får stöd från vänsterpartiet, så kan frågan diskuteras. Nu blir den hängande i luften. Vad menar han?"

Tja, vi kan ju börja med Fidel Castro och den allt mer Putinlike Hugo Chavez (Kuba och Venezuela är de enda länder på de amerikanska kontinenterna som saknar pressfrihet enligt Freedom House). Under Libanonkriget 2006 stödde många Hizbollah och man är alltid snabb att jämföra oljediktaturen Irans kärnvapen/-kraftsprogram med demokratin USA.

Även om allt inte är bra i Irak och Afghanistan så är de länderna demokratier för första gången i historien, och i Afghanistan har antalet barn som går i skolan flerdubblats. Ändå envisas man med att föra fram en nattsvart bild.

Vänsterpartiet ligger på bara fem procent trots rekordsiffror för socialdemokraterna. Om de inte inser att deras ideologi är dödsdömd kommer de att åka ur riksdagen 2010. Inte mig emot.

28 december 2007

Pseudovetenskap (v)

Fem vänsterpartistiska riksdagsledamöter föreslår i en motion att elöverkänslighet ska kunna klassas som en arbetsskada och att elöverkänsliga ska kunna få statligt stöd för att anpassa bostaden till sjukdomen.

Som jag skrivit tidigare finns det ingenting som tyder på att man kan vara överkänslig mot el. Elöverkänslighet är sannolikt någon form av neuros. Nicklas Sandström berättar att läkarna inte vill ställa diagnosen elöverkänslighet eftersom den inte finns.

Det är tråkigt att vänsterpartiet hemfaller åt sådan pseudovetenskap. Kommunismen var från början materialistisk och framstegsinriktad. Karl Marx såg det som självklart att industrialismen var ett steg framåt för mänskligheten, och var kraftig religionsmotståndare. Europa och USA var de mest utvecklade regionerna enligt Marx och kapitalismen var ett nödvändigt mellansteg mellan feodalismen och det framtida kommunistiska paradiset där människan använder naturen och stora produktivkrafter för att nå högre höjder.

Sedan 1800-talet har hippiefieringen av vänstern gått långt. Man har förenat sig med miljöextremisterna och postmodernismen och tar nu varje tillfälle att kritisera framåtskridande, industrialism och Västerlandet, ofta i strid med vetenskapen. Snälla vänstern, kom tillbaka till vetenskapen och förnuftet!

24 december 2007

En god, sekulär, kapitalistisk jul till er alla!

Kanske kan det bli en jultradition på liberala bloggar att länka till Leonard Peikoff som berättar att julen inte har med religion att göra utan är ett sätt att fira kapitalismen, tillväxten och vetenskapen, och citera Ayn Rand:
The secular meaning of the Christmas holiday is wider than the tenets of any particular religion: it is good will toward men... The charming aspect of Christmas is the fact that it expresses good will in a cheerful, happy, benevolent, non-sacrificial way. One says: ´Merry Christmas´ – not ´Weep and repent´. And the good will is expressed in a material, earthly form – by giving presents to one’s friends, or by sending them cards in token of remembrance…
The best aspect of Christmas is the aspect usually decried by the mystics: the fact that Christmas has been commercialized. The gift-buying…stimulates an enormous outpouring of ingenuity in the creation of products devoted to a single purpose: to give men pleasure. And the street-decorations put up by the department stores and other institutions – the Christmas trees, the winking lights, the glittering colors – provide the city with a spectacular display, which only ´commercial greed´ could afford to give us. One would have to be terribly depressed to resist the wonderful gaiety of that spectacle.
God jul!

22 december 2007

Kina 40 procent mindre än man trott

Som befarat hade ekonomerna tidigare överskattat storleken på Kinas ekonomi med 70 procent – BNP per capita är bara 4 000 dollar i stället för tidigare uppgivna 7 000. Förändringen beror på att priserna i Kina är högre än man tidigare trodde. Uppskattningar av prisnivån används när man vill justera för prisskillnader mellan länder för att få en rättvis jämförelse. Den nya undersökningen, utförd av Världsbanken, konstaterar också att Indien inte "längre" är världens tredje största ekonomi utan ligger efter både Japan och Tyskland.

Jag förutspådde tidigare att Kina blir en demokrati senast år 2011, eftersom Kina då beräknades nå 12 000 dollar i BNP per capita, och nästan alla diktaturer är fattigare än så. De nya siffrorna, om de stämmer, tvingar mig att revidera min analys. Nästa år tros Kinas BNP per capita bli smått fantastiska 9,3 procent större än årets. Jag väljer att anta att den tillväxten är hållbar på medellång sikt, och den nya prognosen för när Kina når 12 000 dollar och blir en demokrati är senast år 2017.

Med EU för ett liberalare Europa

Det är en tuff tid just nu för de liberala EU-motståndarna. Schengen utökas, facken får inte sätta företag i blockad hur som helst och privatimport av alkohol tillåts. Det blir allt svårare att motivera EU-kritik med liberala argument, när Sverige på punkt efter punkt tvingas backa från monopol och protektionism (även om allt inte är frid och fröjd). Näringslivet är en stark supporter av EU, liksom de liberala, västvänliga partierna i Östeuropa.

Jag har svårt att förstå rädslan för överstatlighet. Ofrihet, protektionism och höga skatter är lika fel oavsett om de beslutas i Bryssel, i Stockholm eller i Skellefteå. Möjligtvis ligger det något i resonemanget om institutionell konkurrens (att länder konkurrerar mellan varandra att erbjuda bra villkor för exempelvis företagande) men i de flesta fall tror jag att fördelarna för näringslivet överväger när reglerna är lika. Hoten om en utjämning av skattenivåerna i EU faller också ganska platt eftersom skattetrycket i EU är 40 procent i genomsnitt och 51 procent i Sverige.

Argumenten för att säga nej till det nya EU-fördraget eller folkomrösta om detsamma är svaga. EU får mer makt över en rad områden, vilket kommer att förenkla beslutsfattandet. Att förhandla och besluta om sådana här fördrag är politikernas uppgift. En folkomröstning skulle sannolikt präglas av nationalism, protektionism och särintressen. Upplysande är när Ali Esbati (v) skrämmer med "institutionalisering av marknadsfundamentalismen" och "militarisering av den europeiska unionen, för att den bättre ska kunna agera hjälpreda åt USA".

Jonas Sjöstedt (v) kritiserar fördraget i en skrift: "EU:s marknadsliberala karaktär ... slås fast på en rad ställen i fördragets text. Det innebär att varornas fria rörlighet på EU:s inre marknad fortfarande är ett mål som är överordnat medlemsländers rätt att införa strikt lagstiftning för att skydda miljö, konsumenträtt och folkhälsa."

20 december 2007

Auktionera ut frekvenserna

I dag fick vi slutligen veta vad regeringen har tänkt göra med frekvensutrymmet som blev över när det analoga tv-nätet släcktes. Det blir en delning mellan mobilt bredband och hd-tv. Kultur- och infrastrukturministrarna som skriver på DN debatt hävdar att beslutet kommer att ge "förutsättningar för Sverige att stärka sin ställning som världsledande telekomnation".

Man ska alltid vara skeptisk när politiker säger sig ha lösningen och lovar guld och gröna skogar, särskilt när det gäller teknik. Man vet aldrig förrän efteråt vilken teknisk lösning som blir bäst. Tänk om politikerna hade stött Betamax (om du inte har hört talas om Betamax är det för att VHS vann).

Det bästa sättet att fördela frekvensutrymme vore någon typ av auktionsförfarande. Ett sådant garanterar förutom en nationalekonomiskt effektiv fördelning även opartiskhet från statens sida. Så länge som staten vill lägga sig i innehållet i tv-sändningarna har vi inte full yttrandefrihet.

18 december 2007

Fri invandring är en liberal fråga

I kommunistbladet Yelah läser jag om gruppen Ingen människa är illegal. Jag håller med om det de säger i artikeln. Ingen har någon moralisk skyldighet att upprätthålla nationsgränser och vi måste kämpa mot den inhumana invandringspolitiken. Alla liberaler bör prata mer om fri invandring eftersom invandringsbegränsningar är den största frihetsinskränkningen i Västvärlden i dag.

Ingen människa är illegal är en vänstergrupp som "motsätter [sig] alla politiska försök att använda in- och utvandring som en murbräcka för att underminera lönenivåer och sociala skyddsnät inom en stats gränser, exempelvis genom att nyligen invandrade tvingas arbeta i landet under sämre villkor än den övriga befolkningen".

Genom att skriva att "alla människor som befinner sig inom en stats gränser ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter samt skyldigheter" blir man i själva verket ett hinder för friare invandring. Det är inte möjligt för alla invandrare från fattiga länder att direkt komma upp i samma inkomstnivå som infödda svenskar, bland annat på grund av mindre utbildning och brist på västerländsk arbetslivserfarenhet. Invandring leder med nödvändighet till ökad ojämlikhet. För att kunna upprätthålla ekonomisk jämlikhet inom ett land krävs invandringsbegränsning.

Av den orsaken är det endast liberalismen som med trovärdighet kan argumentera för fri invandring, och det är tråkigt att det är socialister som har bildat den här föreningen och inte liberaler. Vi borde bilda en egen förening för öppna gränser. Vilka är med mig?

Framsteg i Irak

Hos Johnny Munkhammar läser jag om de enorma framstegen i Irak. Truppförstärkningen tillsammans med en rad åtgärder, främst samarbete med lokala ledare, har gett ett mycket positivt resultat i dödsfallsstatistiken. Om siffrorna för denna månad håller i sig kommer december 2007 att bli den näst minst blodiga för amerikanska soldater. Den minst blodiga hittills är februari 2004.


Från The Economist


Döda irakiska civila per vecka. Från Iraq Body Count

17 december 2007

Utlandsresor är eget ansvar

Utredaren Mats Svegfors föreslår att svenskar som råkar ut för en katastrof utomlands ska betala mer av kostnaden för hemresan. Det är ett steg i rätt riktning. Den som reser utomlands ska självklart ta ansvar för detta själv och se till att ha tecknat rätt försäkringar. Det är inte den svenska statens uppgift att flänga runt i världen och hämta hem medborgare som hamnat i trubbel. Många liberaler som kritiserade den socialdemokratiska regeringens agerande under tsunamikatastrofen glömde detta i sin glädje över att kunna kritisera regeringen.

Kulturrevolution om hushållsavdraget

Kulturrevolution bloggar om avdraget för hushållsnära tjänster. Jag har tidigare skrivit om varför det är ett dåligt förslag. Problemen som uppstår av de hutlöst höga svenska skatterna bör inte skylas över av ytterligare subventioner som detta avdrag eller de halverade arbetsgivaravgifterna för unga. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är en kraftig skattesänkning.

16 december 2007

Därför har vänstern fel om kolonialismen

I november pågick en debatt om slaveriet på Dagens Nyheters kultursidor. Historieprofessorn Dick Harrison menar i en ny boktrilogi att både afrikaner och européer bar skuld till slavhandeln över Atlanten. Han attackerades i en artikel av Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund.

I ett blogginlägg försvarade jag Harrison och gick emot Sabunis syn att i stort sett allt Afrikas elände beror på Europa. Tvärtom menade jag att kolonialismen var att föredra framför de styrelseformer som fanns i Afrika före. I kommentarsfältet vidtog en lång diskussion med bland annat Thabo 'Muso, som delar Sabunis syn och har varit med och skrivit en av artiklarna i DN.

Jag har hela tiden varit tydlig med att det handlar om pest eller kolera. När man diskuterar styrelseformer på 1800-talet handlar det med nödvändighet om det minst dåliga. Äkta demokratier som vi ser det i dag fanns ju inte. Därför är det fel att som Johan Norberg gör hävda att kolonialismen inte gynnade Afrika eftersom den bröt mot liberala principer: "Jag hade hävdat att kolonialismen var ett oförsvarligt brott, oförenligt med alla liberala principer eftersom det byggde på tvång, stöld och monopolism i stället för frihet, äganderätt och frihandel."

Så här kan man sammanfatta vänsterns världshistoria:
För tusen år sedan var det mesta frid och fröjd i Afrika. Större delen av kontinenten styrdes av högt utvecklade stater och civilisationer, som kunde ha handlat med Amerika och Europa om de bara ville, men de behövde de inte för allt var frid och fröjd. De delar av Afrika som inte styrdes av stater beboddes av fredliga stammar.

Samtidigt i Europa var människorna onda och krigiska, och kontinenten låg efter övriga världen på de flesta områden, dock inte krigskonsten eftersom människorna var onda och krigiska. Av en total slump kom en man 1492 på att man skulle besöka de mycket mer avancerade civilisationerna i Asien genom att segla runt jorden. Man hamnade i Amerika och plundrade hela kontinenten, och det var det som gjorde Europa rikt.

Man gav sig också på Afrika och tvingade de stackars snälla afrikanska ledarna att sälja slavar för att frakta till Amerika. Man hetsade också till krig och under 1800-talet koloniserade man hela kontinenten och fortsatt exploatering möjliggjorde ytterligare tillväxt i Europa.
Denna bild är ovetenskaplig och falsk. Under andra halvan av medeltiden (1000-1500) skedde framsteg på många platser i Europa och Asien. Varför just dessa världsdelar trädde fram som mest utvecklade är en annan diskussion, men Jared Diamond har en intressant hypotes i boken Vete, vapen och virus att orsaken var tillgången till viktiga grödor som vete och ris och djur som nötkreatur och får.

Mot slutet av medeltiden var Europa den klart mest utvecklade världsdelen. Detta bekräftas bland annat av den forskning som gjorts av Angus Maddison. I 50 år har han forskat inom ekonomisk historia, och hans uppskattningar av historiska BNP-siffror är förmodligen de mest citerade. Maddison beräknar att inkomsten per person var knappt dubbelt så hög i Västeuropa som i Afrika år 1500 (se tabell i tidigare inlägg), alltså innan kolonialismen hade börjat påverka Europas ekonomi. Det var Europas rikedom som möjliggjorde upptäcktsfärderna, inte tvärtom.

En teori om orsaken till Europas uppgång under senare delen av medeltiden är att världsdelen inte var enad som Kina, varför de olika härskarna tvingades konkurrera om att ge bra villkor för vetenskap och kommers för att överleva.

Thabo 'Muso menar att Europa låg efter inom en rad områden, men före inom vissa. På ett område menar han dock att Europa var ledande: "Konsten att döda varandra." Samtidigt skriver han i ett försök att hävda att Afrika inte var underutvecklat att krigare från Sudan deltog i de puniska krigen mot Romarriket. Som de flesta inser är utvecklingen av krigskonsten tätt sammankopplad med och beroende av social, ekonomisk och teknisk utveckling.

Nödvändigt för fred och handel är att de politiska enheterna blir större. Detta såg européerna till. Före kolonialismen fanns det 10 000 politiska enheter i Afrika – efter kolonialismen 40. (Martin Meredith)

Jared Diamond avlivar myten om den ädle vilden:

"Förr idealiserade antropologerna band och stammar och menade att de var vänliga och fredliga samhällen, därför att forskare på besök under tre års tid inte såg något mord i ett band bestående av 25 personer. Självklart gjorde de inte det. Det är lätt att räkna ut att en grupp om några tiotal vuxna och ett tiotal barn, som drabbades av den ofrånkomliga dödsfall som inträffar även utan mord, inte skulle kunna leva vidare, om dessutom en vuxen mördades en gång vart tredje år. Mer omfattande och långsiktig information om band och stammar ger dock vid handen att mord är den främsta dödsorsaken." (s. 281)

"Traditionella samhällen uppvisar ofta mordfrekvenser på tiotals procent, skyhögt över den promille kring vilken de flesta av dagens industriländer befinner sig. Bland yanoamoindianerna i Amazonas beräknas en tredjedel av alla män bli mördade. I ett Västeuropa och USA som utkämpat två världskrig har under 1900-talet runt en procent av männen gått en våldsam död till mötes." (SvD 18/1 2006)

Slaveriet var mycket utbrett i Afrika innan européerna kom dit. Mellan 30 och 60 procent beräknas ha varit slavar. (Johan Norberg, När människan skapade världen; se även uppräkning här) Som en jämförelse avskaffades slaveriet i England 1215 och i Sverige 1335. Slaveriet i Afrika avskaffades först när kontinenten koloniserades.

Statsvetarprofessorn Emil Uddhammar berättade också om vad Europa tillförde kolonierna på samma kultursidor i en liknande debatt 2003.

Ovan har jag motbevisat vänstern och anhängarna av "beroendeteorin". Kolonialstyret var bättre än de afrikanska härskarna, och att Europa blev den ledande världsdelen berodde inte på kolonialismen.

Varför då denna iver att förfalska historien? Orsaken är naturligtvis politisk. Västvärlden består av de mest liberala och kapitalistiska regionerna i världen och samtidigt de rikaste och mest välmående (diagram). Får att få den marxistiska ekvationen att gå ihop börjar man prata om "exploatering", det vill säga att västvärldens rikedom beror på övriga världens fattigdom. Ett exempel på detta är denna knivskarpa analys (ironi) som jag fått mejlad till mig:

"Förstår du inte att det du skriver är ren skit. Roten till all ondska dvs krig och mänskligt lidande kommer från Europa. Europa och dess befolkning har medvetet förstört Afrika, underblåst konflikter för att få tillgång till den rikedom som finns där."

Hela diskussionen påminner om en replik ur Monty Python-filmen Life of Brian, om det romerska styret i Palestina: "All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us?"

14 december 2007

Klimatpolitiken handlar om protektionism

Äntligen får vi lite sans och förnuft i klimatdebatten. Nationalekonomen Björn Carlén skriver i DN att Sveriges ensidiga fokusering på att minska de egna koldioxidutsläppen (trots att vi är världens näst mest koldioxideffektiva industriland) i stället för att ha ett globalt perspektiv kostar 10-13 miljarder kronor per år.

Anledningen till att man inte anammar Carléns ekonomiskt vettiga förslag är att den svenska klimatpolitiken inte alls drivs av oro för den globala uppvärmningen. Miljöpartiet och vänsterpartiet har anammat klimatalarmismen för att det ger dem en möjlighet att kritisera företag och industrialism för att få en förevändning för att bekämpa tillväxten.

Övriga partier, främst centerpartiet och socialdemokraterna, ser i klimathotet en möjlighet till protektionism för att gynna särintressen i bland annat skogsindustrin och för att utveckla miljöteknik. Det sistnämnda tillbakavisas dock av Carlén: "Svenska företags FoU-beslut [forskning och utveckling] torde främst bestämmas av vad de bedömer vara säljbart utomlands, inte av den svenska koldioxidskattenivån."

Carléns konkreta förslag är att hela den svenska ekonomin inlemmas i handeln med utsläppsrätter, inte bara industrin. Utsläppshandel är det näst bästa alternativet efter en global koldioxidskatt, men klart bättre än protektionism och regleringar.

13 december 2007

Europa måste ta efter USA

I ett skolarbete (pdf) tidigare i år undersökte jag USA:s ekonomi. Jag började med att konstatera att den är urstark. I tabellen nedan jämför jag USA:s 50 delstater (och huvudstadsområdet) med Kanada, Japan och 17 västeuropeiska länder.

Som tabellen visar skulle Sverige placera sig på plats 42 i den amerikanska välståndsligan om vi vore en delstat. De 44 översta i listan är 40 amerikanska delstater och fyra europeiska länder. Siffrorna är i dollar och köpkraftsjusterade, men naturligtvis finns det många felkällor vid en sådan här jämförelse. I stora drag är den dock korrekt. Washington, D.C:s och Luxemburgs extraordinära siffror beror troligen på anhopningen av federala respektive EU-byråkrater.

Se grafik med alla länder och delstater i skolarbetet. Sammanställningen är inspirerad av en tidigare jämförelse i Timbroboken Sverige versus USA.

RankDelstat/landBNP per capita
1 District of Columbia153 500
2 Luxemburg81 500
3-7 (delstater)
8 New York51 400
9-13 (delstater)
14 Kalifornien46 400
15-16 (delstater)
17 Texas44 700
18 Irland44 700
19 Norge44 600
 USA43 200
20-37 (delstater)
38 Schweiz38 700
39-44 (delstater)
45-55 (delstater och länder)
56 Sverige34 700
57 Alabama34 300
58 Idaho34 100
59 South Carolina34 000
60 Grekland33 000
61 Montana33 000
62 Japan32 500
63 Arkansas32 200
64 Frankrike31 800
65 Tyskland31 400
66 Italien31 100
67 West Virginia30 100
68 Mississippi28 700
69 Spanien27 900
70 Portugal22 900

Vad beror då detta på? Jag tror att en del av svaret finns i diagrammet nedan. USA:s relativt låga minimilöner gör att arbetslösheten blir mindre och BNP högre. Enligt klassisk ekonomisk teori kommer ju en lönereglering som ligger över marknadslönen att skapa arbetslöshet (se diagram här). Y-axeln visar minimilönen och x-axeln hur många människor som bor i delstaterna på respektive nivå på minimilönen – ju bredare, desto fler människor.

Det finns en federal minimilön på för närvarande 5,85 dollar per timme. Delstater med 70 procent av USA:s befolkning har dock infört en högre minimilön än Washington kräver, vilket gör att den genomsnittliga minimilönen, vägd för befolkning, är 6,70 dollar per timme.Andra förklaringar kan vara (jämfört med Europa) låga skatter, få statliga ingrepp i ekonomin och låga tullar (se tabell).

Genomsnittlig tullnivå
Kanada0,9%Indonesien5,5%
EU1,7%Kina6,0%
USA1,7%Brasilien7,6%
Japan2,4%Ryssland8,7%
Mexiko3,7%Indien14,4%

När ska Europa på allvar börja ta efter det amerikanska framgångskonceptet?

Pinochet hellre än Castro

I ett nytt skolarbete (pdf) i historia jämför jag utvecklingen i Chile och Kuba sedan revolutionerna där 1973 och 1959 då Pinochet och Castro tog över.

Jag blev förvånad över att Chiles tillväxt inte var högre under Pinochet-tiden. Den främsta orsaken till Chiles nuvarande relativt goda position är tillväxten under 1990-talet, då Pinochet hade avgått till förmån för en demokratisk regim.

Här är sammanfattningen av arbetet:
Jag har visat att det nutida Chile har lyckats mycket bra på de politiska, sociala och ekonomiska områdena. Även Kuba har bra siffror för hälsa; landet har till och med något lägre spädbarnsdödlighet än Chile. Landet är dock det västra halvklotets mest repressiva och mycket fattigt. Siffrorna för dödade av respektive regim är mycket osäkra men det mest sannolika verkar vara att Castro har mer blod på sina händer än Pinochet.

Eftersom nationalekonomisk teori och empiri tydligt pekar mot att mindre statlig inblandning i ekonomin ger högre tillväxt och eftersom tillväxt är den viktigaste faktorn för att skapa demokrati är det troligt att reformerna i Chile under 1970- och 80-talen var starkt bidragande till att Chile blev en blomstrande demokrati på 90-talet.

Med facit i hand finns det skäl att hävda att Pinochet var en bättre diktator än Castro. Därför kan man också anföra att Kuba hade varit ett bättre land i dag om inte Batista hade störtats. Även om han inte var lika frimarknadsinriktad som Pinochet var han klart mer näringslivsvänlig än Castro.

11 december 2007

Fler rika människor än någonsin

Johan Norberg är återigen inne i en debatt om huruvida fattigdomen minskar eller är konstant. Som Johan Norberg konstaterar är det självklara fattigdomsmåttet hur stor andel av befolkningen som är fattig (som alla är överens om minskar kraftigt, se diagram nedan), inte antalet, på samma sätt som man mäter arbetslöshet som andel av befolkningen. Om fattigdom handlar om antal skulle man ju också kunna säga att Tyskland är fattigare än Montenegro eftersom det troligtvis bor fler fattiga människor i Tyskland. Detta beror naturligtvis på att Tyskland har större befolkning.


Diagrammet taget från: Världsbanken

Om man vill prata antal så är det dock vettigare att undersöka hur många som inte är fattiga. Vänstern menar ju att vi använder för mycket av jordens resurser ("det skulle behövas x jordklot om alla skulle konsumera lika mycket som...") och att tillgångarna inte kommer att räcka till alla.

Det vanligaste fattigdomsmåttet är en inkomst som understiger en dollar per dag. Ett annat vanligt mått är två dollar per dag. I diagrammet nedan visar jag att antalet som tjänar över två dollar per dag nästan har dubblerats under kvartsseklet efter 1981.


Källa: Världsbanken

Det går bara att förneka de stora framsteg som görs i världen om man blundar för fakta. Eller är ute i något politiskt ärende.

10 december 2007

Klimatförtrycket

Klimathysterin är som bekant perfekt för att vänstern ska kunna leva ut sitt behov av att kontrollera och förtrycka andra människor eftersom nästan all mänsklig verksamhet släpper ut koldioxid på ett eller annat sätt. Klimatisterna förordar en uppsjö av regleringar, förbud och pekpinnar som öppnar för ett förtryck av sällan skådat slag. 1900-talets centralstyrningsexperiment slutade det med 150 miljoner döda, varför inte prova igen? tycks de demokratiska planekonomerna mena.

Klimatisterna vägrar erkänna att den rimliga lösningen är att beskatta koldioxiden med dess fulla samhällskostnad. En generell, global koldioxidskatt skulle onödiggöra alla åtgärder av stater, företag eller individer (i Sverige är de redan onödiga eftersom vi överbeskattar koldioxid).

Vi har fått en ny typ av moralism där vissa vill sätta sig till doms över andras livsval. Vissa företeelser som släpper ut koldioxid (exempelvis inrikesflyg, rymdfärder, flaskvatten och stadsjeepar) anses fula och det ropas på förbud. Men även om förbuden genomfördes skulle de inte räcka för att på kort tid minska koldioxidutsläppen med 90 procent, som den SVT-sända Live Earth-konserten krävde.

Inte heller vänsterpartiets hundrapunktsprogram för minskade koldioxidutsläpp räcker särskilt långt. Nej, för att minska utsläppen så mycket som klimatisterna vill krävs ett omfattande förtryck. Åtgärderna för att minska koldioxidutsläppen kraftigt skulle förmodligen se ut ungefär som listan nedan. Kom ihåg att om du inte håller med är du "förnekare" och "förrädare".
  1. Varför ska vi ha fyra nationella dagstidningar egentligen? Hur mycket koldioxid släpper det inte ut att trycka och distribuera dem över hela landet? En dagstidning räcker väl? Föredragsvis ägd av staten, så att man kan kontrollera att utsläppen blir minsta möjliga.

  2. Och alla dessa demonstrationer, där folk åker kors och tvärs och spyr ner miljön för att protestera mot än det ena än det andra. Miljön måste väl ändå gå före yttrandefriheten? Tror ni att någon bryr sig om yttrandefriheten när man har flytt från stigande havsnivå till översta våningen i en Hötorgsskrapa och ser döda isbjörnar och flottar med klimatflyktingar glida förbi?

  3. Över huvud taget måste antalet transporter ner. Förslagsvis inrättas en statlig transportkommission som från fall till fall avgör om en resa är nödvändig eller inte.

  4. Internet släpper ut miljontals ton koldioxid. Helt klart måste vi dra ned på användningen. Teknik löser ju inte problemet – vi måste ändra livsstil. För det har Al Gore sagt. Bloggar och forum som helt i onödan släpper ut koldioxid måste förbjudas.

  5. Pol Pot hade fel när han ville skapa ett miljövänligt samhälle genom att driva ut stadsborna på landsbygden. Vi måste göra tvärtom. I glesbygden bor bara en massa medelålders vita män som kör bil härs och tvärs. Vi måste tvinga dem att flytta till stan så att de kan åka kommunalt om de nödvändigtvis måste resa.

  6. Skilsmässor är en miljöbov, har vi fått veta. Alla dessa enfamiljsbostäder slukar mycket energi. Varför inte sätta alla svenskar i statliga interneringsläger, utformade för minsta möjliga utsläpp? Kom ihåg att utsläppen måste minska med 90 procent.

  7. En växande befolkning bidrar starkt till utsläppen. Kinas ettbarnsprogram är något att ta efter. Tvångsaborter och -steriliseringar är nödvändiga för en hållbar utveckling. Vad är det för mening med barn och barnbarn om de inte har en bra miljö att leva i?

  8. Naturskyddsföreningens idé om koldioxidransonering är också intressant. Den sätter fingret på det personliga ansvaret. Varje år får varje individ en viss mängd koldioxid att släppa ut. Har du slut utsläppsrätter i november och kan inte ta dig till jobbet? Synd för dig. Räcker inte utsläppsrätterna till en komplicerad canceroperation? Jaha, det var ju tråkigt. Men vi måste tänka på klimatet.

02 december 2007

Uppehåll till söndag

I kväll åker jag till England och kommer tillbaka nästa söndag, den 9 december. Det är möjligt men inte sannolikt att jag bloggar från något internetcafé där.

Offentlig styrning är problemet

Jag orkar knappt bli irriterad över dagens nymoderata utspel om sjukvården. Problemet med den svenska monopoliserade sjukvården är att den är genombyråkratiserad och har dålig tillgänglighet. Men nu vill moderaterna sluta prata driftsform till förmån för ännu mer politisk styrning.

Artikelförfattarna Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann skriver att svensk sjukvård kan bli en framtidsbransch. Alliansen brukar prata om att möjliggöra svensk sjukvårdsexport. Då förbiser man dock att privat drift är förutsättningen för detta. Västerbottens läns landsting kan inte driva sjukhus i USA och Dalarnas läns landsting kan inte bygga vårdcentraler i Afrika.

Anledningen till att vi har en debatt om den dåliga svenska sjukvården är att den är drabbad av offentlig styrning och finansiering. Tar man bort detta så försvinner problemen.

01 december 2007

Världen är inte en Disneyfilm

En domstol i England har avslagit en begäran om att rävjaktsförbudet med hund ska upphävas. En domare hänvisar till att "traditionell rävjakt med hund vållar rävarna fysiskt lidande och därför är en grym jaktmetod".

Vänta här! Rävar jagas naturligt av varg (ursprunget till hunden) i vilt tillstånd. Rävar har jagats och dödats i tusentals år av andra djur innan människan kom. Vill djurrättsfolket nu helt plötsligt att människan ska ändra djurens naturliga beteende?

Självklart ska den som vill få jaga räv. Djur är korkade och jakt är en del av naturen. Världen är inte en Disneyfilm.