30 december 2007

Frågesport: Vad kan du om världen?

Frågesporten fungerar för närvarande inte.

Nedan kan du testa dina kunskaper i mänskliga levnadsförhållanden i en frågesport som jag har gjort.


1. Hur mycket har världens BNP per capita ökat sedan 1975?

2. Hur stor del av inkomsterna i världen går till de fattigaste 80 procenten, om man tar hänsyn till prisskillnader mellan länder?

3. 1981 levde 40 procent av u-ländernas befolkning i extrem fattigdom. Hur stor var andelen 2004?

4. Hur har antalet extremt fattiga i världen förändrats sedan 1981?

5. 1950 jobbade en genomsnittslöntagare i de rika länderna 2 100 timmar per år. Hur länge jobbade en genomsnittslöntagare 2000?

6. Medellivslängden i u-länderna var 45 år 1960. Hur länge lever en genomsnittlig u-landsmedborgare i dag?

7. 1960 dog 12 procent av spädbarnen i världen innan de fyllt ett år. Hur stor andel dog 2005?

8. 1970 hade 30 procent av människorna i u-länderna tillgång till säkert vatten. Hur stor var andelen 2004?

9. 1970 var 37 procent av u-landsmedborgarna undernärda. Hur många var det 2002?

10. 1970 kunde 63 procent av världens vuxna läsa och skriva. Hur många kan det i dag?

11. 1960 arbetade en fjärdedel av världens barn. Hur många arbetade 2003?

12. Hur har risken att dö i en naturkatastrof förändrats under 1900-talet?

13. 1950 levde 31 procent av jordens invånare i demokratier. Hur många gjorde det 2000?Namn (frivilligt):
Eventuell hemsida:Alla uppgifter kommer från rapporten Världens välfärd (inte tjuvkika!) och är inspirerad av ett liknande test från tidsskriften Neo. Mejla mig på lundberg[snabel-a]oboj.net om det inte fungerar.

29 december 2007

Vänsterpartiets svaghet är socialismen

Förnyar-vänsterpartisten Staffan Norberg skrev i går på DN debatt att vänsterpartiet är fast i den gamla hjulspår med impopulära frågor som att förbjuda läxor. Det är bra att någon reagerar på vänsterpartiets verklighetsfrånvända politik, men han har fel i sin analys att partiet "liknar det gamla moderaterna, med sitt konservativa budskap att allt var bättre förr".

Problemet är inte att vänsterpartiet är omodernt; problemet är att socialismen är omodern. 1900- och 2000-talen är liberalismens århundraden. Både fattiga och rika länder har sedan 1980-talet privatiserat och avreglerat (de enda som inte har gjort det är Venezuela, Kongo, Sierra Leone och Zimbabwe), samtidigt som världen blivit rikare. Orsakssambanden går i båda riktningarna: liberalism gör människor rika, och rika människor kräver liberalism.

När inkomsten ökar vill man kunna bestämma över skolan och sjukvården, och man börjar tänka mer långsiktigt: Om vi förstatligar Volvo kanske vi får billigare bilar i morgon, men förmodligen får vi inga bilar alls i övermorgon.

Bloggen Röda raketer spelar oförstående inför Norbergs konstaterande att vänsterpartiet visar "solidaritet med brutala regimer och terrororganisationer bara för att de hatar USA":

"Om Staffan kan ge exempel på tvivelaktiga regimer och rörelser som får stöd från vänsterpartiet, så kan frågan diskuteras. Nu blir den hängande i luften. Vad menar han?"

Tja, vi kan ju börja med Fidel Castro och den allt mer Putinlike Hugo Chavez (Kuba och Venezuela är de enda länder på de amerikanska kontinenterna som saknar pressfrihet enligt Freedom House). Under Libanonkriget 2006 stödde många Hizbollah och man är alltid snabb att jämföra oljediktaturen Irans kärnvapen/-kraftsprogram med demokratin USA.

Även om allt inte är bra i Irak och Afghanistan så är de länderna demokratier för första gången i historien, och i Afghanistan har antalet barn som går i skolan flerdubblats. Ändå envisas man med att föra fram en nattsvart bild.

Vänsterpartiet ligger på bara fem procent trots rekordsiffror för socialdemokraterna. Om de inte inser att deras ideologi är dödsdömd kommer de att åka ur riksdagen 2010. Inte mig emot.

28 december 2007

Pseudovetenskap (v)

Fem vänsterpartistiska riksdagsledamöter föreslår i en motion att elöverkänslighet ska kunna klassas som en arbetsskada och att elöverkänsliga ska kunna få statligt stöd för att anpassa bostaden till sjukdomen.

Som jag skrivit tidigare finns det ingenting som tyder på att man kan vara överkänslig mot el. Elöverkänslighet är sannolikt någon form av neuros. Nicklas Sandström berättar att läkarna inte vill ställa diagnosen elöverkänslighet eftersom den inte finns.

Det är tråkigt att vänsterpartiet hemfaller åt sådan pseudovetenskap. Kommunismen var från början materialistisk och framstegsinriktad. Karl Marx såg det som självklart att industrialismen var ett steg framåt för mänskligheten, och var kraftig religionsmotståndare. Europa och USA var de mest utvecklade regionerna enligt Marx och kapitalismen var ett nödvändigt mellansteg mellan feodalismen och det framtida kommunistiska paradiset där människan använder naturen och stora produktivkrafter för att nå högre höjder.

Sedan 1800-talet har hippiefieringen av vänstern gått långt. Man har förenat sig med miljöextremisterna och postmodernismen och tar nu varje tillfälle att kritisera framåtskridande, industrialism och Västerlandet, ofta i strid med vetenskapen. Snälla vänstern, kom tillbaka till vetenskapen och förnuftet!

24 december 2007

En god, sekulär, kapitalistisk jul till er alla!

Kanske kan det bli en jultradition på liberala bloggar att länka till Leonard Peikoff som berättar att julen inte har med religion att göra utan är ett sätt att fira kapitalismen, tillväxten och vetenskapen, och citera Ayn Rand:
The secular meaning of the Christmas holiday is wider than the tenets of any particular religion: it is good will toward men... The charming aspect of Christmas is the fact that it expresses good will in a cheerful, happy, benevolent, non-sacrificial way. One says: ´Merry Christmas´ – not ´Weep and repent´. And the good will is expressed in a material, earthly form – by giving presents to one’s friends, or by sending them cards in token of remembrance…
The best aspect of Christmas is the aspect usually decried by the mystics: the fact that Christmas has been commercialized. The gift-buying…stimulates an enormous outpouring of ingenuity in the creation of products devoted to a single purpose: to give men pleasure. And the street-decorations put up by the department stores and other institutions – the Christmas trees, the winking lights, the glittering colors – provide the city with a spectacular display, which only ´commercial greed´ could afford to give us. One would have to be terribly depressed to resist the wonderful gaiety of that spectacle.
God jul!

22 december 2007

Kina 40 procent mindre än man trott

Som befarat hade ekonomerna tidigare överskattat storleken på Kinas ekonomi med 70 procent – BNP per capita är bara 4 000 dollar i stället för tidigare uppgivna 7 000. Förändringen beror på att priserna i Kina är högre än man tidigare trodde. Uppskattningar av prisnivån används när man vill justera för prisskillnader mellan länder för att få en rättvis jämförelse. Den nya undersökningen, utförd av Världsbanken, konstaterar också att Indien inte "längre" är världens tredje största ekonomi utan ligger efter både Japan och Tyskland.

Jag förutspådde tidigare att Kina blir en demokrati senast år 2011, eftersom Kina då beräknades nå 12 000 dollar i BNP per capita, och nästan alla diktaturer är fattigare än så. De nya siffrorna, om de stämmer, tvingar mig att revidera min analys. Nästa år tros Kinas BNP per capita bli smått fantastiska 9,3 procent större än årets. Jag väljer att anta att den tillväxten är hållbar på medellång sikt, och den nya prognosen för när Kina når 12 000 dollar och blir en demokrati är senast år 2017.

Med EU för ett liberalare Europa

Det är en tuff tid just nu för de liberala EU-motståndarna. Schengen utökas, facken får inte sätta företag i blockad hur som helst och privatimport av alkohol tillåts. Det blir allt svårare att motivera EU-kritik med liberala argument, när Sverige på punkt efter punkt tvingas backa från monopol och protektionism (även om allt inte är frid och fröjd). Näringslivet är en stark supporter av EU, liksom de liberala, västvänliga partierna i Östeuropa.

Jag har svårt att förstå rädslan för överstatlighet. Ofrihet, protektionism och höga skatter är lika fel oavsett om de beslutas i Bryssel, i Stockholm eller i Skellefteå. Möjligtvis ligger det något i resonemanget om institutionell konkurrens (att länder konkurrerar mellan varandra att erbjuda bra villkor för exempelvis företagande) men i de flesta fall tror jag att fördelarna för näringslivet överväger när reglerna är lika. Hoten om en utjämning av skattenivåerna i EU faller också ganska platt eftersom skattetrycket i EU är 40 procent i genomsnitt och 51 procent i Sverige.

Argumenten för att säga nej till det nya EU-fördraget eller folkomrösta om detsamma är svaga. EU får mer makt över en rad områden, vilket kommer att förenkla beslutsfattandet. Att förhandla och besluta om sådana här fördrag är politikernas uppgift. En folkomröstning skulle sannolikt präglas av nationalism, protektionism och särintressen. Upplysande är när Ali Esbati (v) skrämmer med "institutionalisering av marknadsfundamentalismen" och "militarisering av den europeiska unionen, för att den bättre ska kunna agera hjälpreda åt USA".

Jonas Sjöstedt (v) kritiserar fördraget i en skrift: "EU:s marknadsliberala karaktär ... slås fast på en rad ställen i fördragets text. Det innebär att varornas fria rörlighet på EU:s inre marknad fortfarande är ett mål som är överordnat medlemsländers rätt att införa strikt lagstiftning för att skydda miljö, konsumenträtt och folkhälsa."

20 december 2007

Auktionera ut frekvenserna

I dag fick vi slutligen veta vad regeringen har tänkt göra med frekvensutrymmet som blev över när det analoga tv-nätet släcktes. Det blir en delning mellan mobilt bredband och hd-tv. Kultur- och infrastrukturministrarna som skriver på DN debatt hävdar att beslutet kommer att ge "förutsättningar för Sverige att stärka sin ställning som världsledande telekomnation".

Man ska alltid vara skeptisk när politiker säger sig ha lösningen och lovar guld och gröna skogar, särskilt när det gäller teknik. Man vet aldrig förrän efteråt vilken teknisk lösning som blir bäst. Tänk om politikerna hade stött Betamax (om du inte har hört talas om Betamax är det för att VHS vann).

Det bästa sättet att fördela frekvensutrymme vore någon typ av auktionsförfarande. Ett sådant garanterar förutom en nationalekonomiskt effektiv fördelning även opartiskhet från statens sida. Så länge som staten vill lägga sig i innehållet i tv-sändningarna har vi inte full yttrandefrihet.

18 december 2007

Fri invandring är en liberal fråga

I kommunistbladet Yelah läser jag om gruppen Ingen människa är illegal. Jag håller med om det de säger i artikeln. Ingen har någon moralisk skyldighet att upprätthålla nationsgränser och vi måste kämpa mot den inhumana invandringspolitiken. Alla liberaler bör prata mer om fri invandring eftersom invandringsbegränsningar är den största frihetsinskränkningen i Västvärlden i dag.

Ingen människa är illegal är en vänstergrupp som "motsätter [sig] alla politiska försök att använda in- och utvandring som en murbräcka för att underminera lönenivåer och sociala skyddsnät inom en stats gränser, exempelvis genom att nyligen invandrade tvingas arbeta i landet under sämre villkor än den övriga befolkningen".

Genom att skriva att "alla människor som befinner sig inom en stats gränser ska ha samma sociala, politiska och ekonomiska rättigheter samt skyldigheter" blir man i själva verket ett hinder för friare invandring. Det är inte möjligt för alla invandrare från fattiga länder att direkt komma upp i samma inkomstnivå som infödda svenskar, bland annat på grund av mindre utbildning och brist på västerländsk arbetslivserfarenhet. Invandring leder med nödvändighet till ökad ojämlikhet. För att kunna upprätthålla ekonomisk jämlikhet inom ett land krävs invandringsbegränsning.

Av den orsaken är det endast liberalismen som med trovärdighet kan argumentera för fri invandring, och det är tråkigt att det är socialister som har bildat den här föreningen och inte liberaler. Vi borde bilda en egen förening för öppna gränser. Vilka är med mig?

17 december 2007

Utlandsresor är eget ansvar

Utredaren Mats Svegfors föreslår att svenskar som råkar ut för en katastrof utomlands ska betala mer av kostnaden för hemresan. Det är ett steg i rätt riktning. Den som reser utomlands ska självklart ta ansvar för detta själv och se till att ha tecknat rätt försäkringar. Det är inte den svenska statens uppgift att flänga runt i världen och hämta hem medborgare som hamnat i trubbel. Många liberaler som kritiserade den socialdemokratiska regeringens agerande under tsunamikatastrofen glömde detta i sin glädje över att kunna kritisera regeringen.

Kulturrevolution om hushållsavdraget

Kulturrevolution bloggar om avdraget för hushållsnära tjänster. Jag har tidigare skrivit om varför det är ett dåligt förslag. Problemen som uppstår av de hutlöst höga svenska skatterna bör inte skylas över av ytterligare subventioner som detta avdrag eller de halverade arbetsgivaravgifterna för unga. Den enda långsiktigt hållbara lösningen är en kraftig skattesänkning.

13 december 2007

Europa måste ta efter USA

I ett skolarbete (pdf) tidigare i år undersökte jag USA:s ekonomi. Jag började med att konstatera att den är urstark. I tabellen nedan jämför jag USA:s 50 delstater (och huvudstadsområdet) med Kanada, Japan och 17 västeuropeiska länder.

Som tabellen visar skulle Sverige placera sig på plats 42 i den amerikanska välståndsligan om vi vore en delstat. De 44 översta i listan är 40 amerikanska delstater och fyra europeiska länder. Siffrorna är i dollar och köpkraftsjusterade, men naturligtvis finns det många felkällor vid en sådan här jämförelse. I stora drag är den dock korrekt. Washington, D.C:s och Luxemburgs extraordinära siffror beror troligen på anhopningen av federala respektive EU-byråkrater.

Se grafik med alla länder och delstater i skolarbetet. Sammanställningen är inspirerad av en tidigare jämförelse i Timbroboken Sverige versus USA.

RankDelstat/landBNP per capita
1 District of Columbia153 500
2 Luxemburg81 500
3-7 (delstater)
8 New York51 400
9-13 (delstater)
14 Kalifornien46 400
15-16 (delstater)
17 Texas44 700
18 Irland44 700
19 Norge44 600
 USA43 200
20-37 (delstater)
38 Schweiz38 700
39-44 (delstater)
45-55 (delstater och länder)
56 Sverige34 700
57 Alabama34 300
58 Idaho34 100
59 South Carolina34 000
60 Grekland33 000
61 Montana33 000
62 Japan32 500
63 Arkansas32 200
64 Frankrike31 800
65 Tyskland31 400
66 Italien31 100
67 West Virginia30 100
68 Mississippi28 700
69 Spanien27 900
70 Portugal22 900

Vad beror då detta på? Jag tror att en del av svaret finns i diagrammet nedan. USA:s relativt låga minimilöner gör att arbetslösheten blir mindre och BNP högre. Enligt klassisk ekonomisk teori kommer ju en lönereglering som ligger över marknadslönen att skapa arbetslöshet (se diagram här). Y-axeln visar minimilönen och x-axeln hur många människor som bor i delstaterna på respektive nivå på minimilönen – ju bredare, desto fler människor.

Det finns en federal minimilön på för närvarande 5,85 dollar per timme. Delstater med 70 procent av USA:s befolkning har dock infört en högre minimilön än Washington kräver, vilket gör att den genomsnittliga minimilönen, vägd för befolkning, är 6,70 dollar per timme.Andra förklaringar kan vara (jämfört med Europa) låga skatter, få statliga ingrepp i ekonomin och låga tullar (se tabell).

Genomsnittlig tullnivå
Kanada0,9%Indonesien5,5%
EU1,7%Kina6,0%
USA1,7%Brasilien7,6%
Japan2,4%Ryssland8,7%
Mexiko3,7%Indien14,4%

När ska Europa på allvar börja ta efter det amerikanska framgångskonceptet?

11 december 2007

Fler rika människor än någonsin

Johan Norberg är återigen inne i en debatt om huruvida fattigdomen minskar eller är konstant. Som Johan Norberg konstaterar är det självklara fattigdomsmåttet hur stor andel av befolkningen som är fattig (som alla är överens om minskar kraftigt, se diagram nedan), inte antalet, på samma sätt som man mäter arbetslöshet som andel av befolkningen. Om fattigdom handlar om antal skulle man ju också kunna säga att Tyskland är fattigare än Montenegro eftersom det troligtvis bor fler fattiga människor i Tyskland. Detta beror naturligtvis på att Tyskland har större befolkning.


Diagrammet taget från: Världsbanken

Om man vill prata antal så är det dock vettigare att undersöka hur många som inte är fattiga. Vänstern menar ju att vi använder för mycket av jordens resurser ("det skulle behövas x jordklot om alla skulle konsumera lika mycket som...") och att tillgångarna inte kommer att räcka till alla.

Det vanligaste fattigdomsmåttet är en inkomst som understiger en dollar per dag. Ett annat vanligt mått är två dollar per dag. I diagrammet nedan visar jag att antalet som tjänar över två dollar per dag nästan har dubblerats under kvartsseklet efter 1981.


Källa: Världsbanken

Det går bara att förneka de stora framsteg som görs i världen om man blundar för fakta. Eller är ute i något politiskt ärende.