16 december 2007

Därför har vänstern fel om kolonialismen

I november pågick en debatt om slaveriet på Dagens Nyheters kultursidor. Historieprofessorn Dick Harrison menar i en ny boktrilogi att både afrikaner och européer bar skuld till slavhandeln över Atlanten. Han attackerades i en artikel av Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund.

I ett blogginlägg försvarade jag Harrison och gick emot Sabunis syn att i stort sett allt Afrikas elände beror på Europa. Tvärtom menade jag att kolonialismen var att föredra framför de styrelseformer som fanns i Afrika före. I kommentarsfältet vidtog en lång diskussion med bland annat Thabo 'Muso, som delar Sabunis syn och har varit med och skrivit en av artiklarna i DN.

Jag har hela tiden varit tydlig med att det handlar om pest eller kolera. När man diskuterar styrelseformer på 1800-talet handlar det med nödvändighet om det minst dåliga. Äkta demokratier som vi ser det i dag fanns ju inte. Därför är det fel att som Johan Norberg gör hävda att kolonialismen inte gynnade Afrika eftersom den bröt mot liberala principer: "Jag hade hävdat att kolonialismen var ett oförsvarligt brott, oförenligt med alla liberala principer eftersom det byggde på tvång, stöld och monopolism i stället för frihet, äganderätt och frihandel."

Så här kan man sammanfatta vänsterns världshistoria:
För tusen år sedan var det mesta frid och fröjd i Afrika. Större delen av kontinenten styrdes av högt utvecklade stater och civilisationer, som kunde ha handlat med Amerika och Europa om de bara ville, men de behövde de inte för allt var frid och fröjd. De delar av Afrika som inte styrdes av stater beboddes av fredliga stammar.

Samtidigt i Europa var människorna onda och krigiska, och kontinenten låg efter övriga världen på de flesta områden, dock inte krigskonsten eftersom människorna var onda och krigiska. Av en total slump kom en man 1492 på att man skulle besöka de mycket mer avancerade civilisationerna i Asien genom att segla runt jorden. Man hamnade i Amerika och plundrade hela kontinenten, och det var det som gjorde Europa rikt.

Man gav sig också på Afrika och tvingade de stackars snälla afrikanska ledarna att sälja slavar för att frakta till Amerika. Man hetsade också till krig och under 1800-talet koloniserade man hela kontinenten och fortsatt exploatering möjliggjorde ytterligare tillväxt i Europa.
Denna bild är ovetenskaplig och falsk. Under andra halvan av medeltiden (1000-1500) skedde framsteg på många platser i Europa och Asien. Varför just dessa världsdelar trädde fram som mest utvecklade är en annan diskussion, men Jared Diamond har en intressant hypotes i boken Vete, vapen och virus att orsaken var tillgången till viktiga grödor som vete och ris och djur som nötkreatur och får.

Mot slutet av medeltiden var Europa den klart mest utvecklade världsdelen. Detta bekräftas bland annat av den forskning som gjorts av Angus Maddison. I 50 år har han forskat inom ekonomisk historia, och hans uppskattningar av historiska BNP-siffror är förmodligen de mest citerade. Maddison beräknar att inkomsten per person var knappt dubbelt så hög i Västeuropa som i Afrika år 1500 (se tabell i tidigare inlägg), alltså innan kolonialismen hade börjat påverka Europas ekonomi. Det var Europas rikedom som möjliggjorde upptäcktsfärderna, inte tvärtom.

En teori om orsaken till Europas uppgång under senare delen av medeltiden är att världsdelen inte var enad som Kina, varför de olika härskarna tvingades konkurrera om att ge bra villkor för vetenskap och kommers för att överleva.

Thabo 'Muso menar att Europa låg efter inom en rad områden, men före inom vissa. På ett område menar han dock att Europa var ledande: "Konsten att döda varandra." Samtidigt skriver han i ett försök att hävda att Afrika inte var underutvecklat att krigare från Sudan deltog i de puniska krigen mot Romarriket. Som de flesta inser är utvecklingen av krigskonsten tätt sammankopplad med och beroende av social, ekonomisk och teknisk utveckling.

Nödvändigt för fred och handel är att de politiska enheterna blir större. Detta såg européerna till. Före kolonialismen fanns det 10 000 politiska enheter i Afrika – efter kolonialismen 40. (Martin Meredith)

Jared Diamond avlivar myten om den ädle vilden:

"Förr idealiserade antropologerna band och stammar och menade att de var vänliga och fredliga samhällen, därför att forskare på besök under tre års tid inte såg något mord i ett band bestående av 25 personer. Självklart gjorde de inte det. Det är lätt att räkna ut att en grupp om några tiotal vuxna och ett tiotal barn, som drabbades av den ofrånkomliga dödsfall som inträffar även utan mord, inte skulle kunna leva vidare, om dessutom en vuxen mördades en gång vart tredje år. Mer omfattande och långsiktig information om band och stammar ger dock vid handen att mord är den främsta dödsorsaken." (s. 281)

"Traditionella samhällen uppvisar ofta mordfrekvenser på tiotals procent, skyhögt över den promille kring vilken de flesta av dagens industriländer befinner sig. Bland yanoamoindianerna i Amazonas beräknas en tredjedel av alla män bli mördade. I ett Västeuropa och USA som utkämpat två världskrig har under 1900-talet runt en procent av männen gått en våldsam död till mötes." (SvD 18/1 2006)

Slaveriet var mycket utbrett i Afrika innan européerna kom dit. Mellan 30 och 60 procent beräknas ha varit slavar. (Johan Norberg, När människan skapade världen; se även uppräkning här) Som en jämförelse avskaffades slaveriet i England 1215 och i Sverige 1335. Slaveriet i Afrika avskaffades först när kontinenten koloniserades.

Statsvetarprofessorn Emil Uddhammar berättade också om vad Europa tillförde kolonierna på samma kultursidor i en liknande debatt 2003.

Ovan har jag motbevisat vänstern och anhängarna av "beroendeteorin". Kolonialstyret var bättre än de afrikanska härskarna, och att Europa blev den ledande världsdelen berodde inte på kolonialismen.

Varför då denna iver att förfalska historien? Orsaken är naturligtvis politisk. Västvärlden består av de mest liberala och kapitalistiska regionerna i världen och samtidigt de rikaste och mest välmående (diagram). Får att få den marxistiska ekvationen att gå ihop börjar man prata om "exploatering", det vill säga att västvärldens rikedom beror på övriga världens fattigdom. Ett exempel på detta är denna knivskarpa analys (ironi) som jag fått mejlad till mig:

"Förstår du inte att det du skriver är ren skit. Roten till all ondska dvs krig och mänskligt lidande kommer från Europa. Europa och dess befolkning har medvetet förstört Afrika, underblåst konflikter för att få tillgång till den rikedom som finns där."

Hela diskussionen påminner om en replik ur Monty Python-filmen Life of Brian, om det romerska styret i Palestina: "All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us?"

10 kommentarer:

 1. Jag undrar hur det går ihop med att det var en fördel för europa att det fanns många länder som var i konkurans med varandra men inte i Afrika där det enligt dig fanns "10000 politiska enheter".

  SvaraRadera
 2. Enligt den teorin kan det vara hämmande om ett stort område är enat eftersom det inte finns någon institutionell konkurrens. Samtidigt är en viss konsolidering en förutsättning för exempelvis fungerande handel. En gyllene medelväg mellan 1 och 10 000, alltså.

  SvaraRadera
 3. Jag ser det som ärofullt att nu refereras till med mitt namn i ett av dina blogginlägg Jacob.

  En sak ber jag dig med bestämdhet.
  Blanda inte in mig in någon slags "vänsterns historieskrivning" och än mindre att jag skulle vara del av någon "marxistisk" historieskrivning.

  Jag hoppas att du inte inkluderar mig de som enligt dig försöker "idealisera" Afrikas historia eller sprider myter om någon "ädel vilde". Afrikas folk har aldrig varit och är varken ädla eller vildar. Lika lite som andra folk i resten av världen för den delen.

  Ditt tal om att "vänsterns världshistoria" anser att Europas människor var "onda och krigiska" förstår jag inte. Skulle någon ha sagt så eller haft sådana åsikter beklagar jag det lika mycket som du. Hoppas bara inte du tillskriver mig den åsikten.
  Enligt mig är inga folk mer eller mindre onda och har heller aldrig varit det. Ondska beror heller inte på vilken del av världen man är född i eller vilken hudfärg man har.

  Du försöker ironisera om att Afrika enligt "vänsterns historieskrivning" kunde ha handlat med Europa och Amerika om de bara ville.

  Synd att du fortfarande inte verkar vilja läsa vad jag skrivit om handel mellan Europa och Afrika som pågick i drygt tusen år innan den transatlantiska slavhandeln inleddes.

  Det är synd att du som fortfarande hävdar att Afrikas jorbruk på alla sätt var primitivt, inte tycks känna till att Afrika var nettoexportör av jordbruksprodukter till Europa, åtminstone till och med Romarrikets undergång.

  Ditt tal om att Afrika enligt "vänsterns historieskrivning" hade en massa "stackars snälla afrikanska ledare", förstår jag inte heller. Som vanligt, vem det än må vara som har sådana åsikter är den personen ute och cyklar. Inkludera bara inte mig i de åsikterna.

  Om jag skall tala för mina egna åsikter, vill jag upprepa följande. Alla delar av världen, inklusive Afrika och Europa, har i alla tider haft härskare med olika motiv och kvalitet. Det är däremot en avgörande skillnad när härskare i princip inte behöver ta någon hänsyn till folken de härskar över.

  Det är av den anledningen som Kongos första, inklusive demoktratiskt valde president Patrice Lumumba var att föredra framför det belgiska styret av Kongo. Det är därför de brittiska kolonisterna ville skapa USA istället för att styras av Storbritannien. Det är skälet till varför vi svenskar gjorde uppror mot Kalmarunionen, kastaede ut danskarna och utsåg Gustav Vasa som vår första kung. Skälet var detsamma när polackerna och ungrarna gjorde uppror mot den sovjetiska ockupationen under kalla kriget.

  Svårare än så är det inte. Folk som exploateras, oavsett när och av vem och av vilket politiskt system, vill befria sig.

  Du citerar mig korrekt när jag påtalar att den europeiska kontinenten tidigt blivigt världsledande i konsten att döda varandra. För mig är det knappast en ny eller kontroversiell åsikt och jag har inga svårigheter att belägga den.

  Mer intressant är som vanligt Jacob, bevisa gärna att jag har fel. Jag kommer att läsa din förhoppningsvis faktabaserade kritik med stort allvar och intresse.

  Jag har faktiskt väntat lnge på att du skulle beslå mig med faktafel som omväxling. Med risk för att bli tjatig beundrar jag ditt mod och din rättvisa med att ha kvar alla blogginlägg om slaveriet. Läser man dem ser man vem och vilka som presenterar omfattande och relevanta fakta.

  Jag vet inte om det retar gallfeber på dig att de finns, för du referar inte till dem eller bemöter dem. Har jag fel eller ljuger när jag listat flertalet afrikanska stater som existerade innan den transatlantiska slavhandeln i Afrika? Inte ens när jag berättar för dig att din favorithistoriker Dick Harrison nämner ett flertal av de staterna i sina böcker om slaveriet verkar du vilja ta i frågan med tång. Har jag hittat på existensen av alla de böcker jag hänvisar till?

  Vilka historiker jag refererar till har avfärdats som ljugande och osakliga vänsterextremister?
  Flertalet av de historiker jag grundar mig på råkar vara vita män på amerikanska toppuniversitet som Yale, Harvard och Oxford, där åtminstone jag inbillar mig att det är ont om socialister i palestinasjalar.

  Inte för att det här riktigt hör till debatten, men om någon försvarar alla ohyggliga brott mot mänskligheten som begåtts i kommunismens namn, som av Stalin, Mao eller Pol-Pot, skulle jag kritisera den personen lika mycket som jag kritiserar din skönmålning av kolonialismen.

  Ideologi behövs inte i sådana sammanhang, fakta talar sitt tydliga språk om den bara presenteras tillräckligt tydligt och omfattande.

  Du tycks gilla filmen "Life of Brian" lika mycket som jag. Den är en rolig satir som säger mer om dagens världspolitik än dåtidens romerska koloni Palestina. Tyvärr är citatet i sig lika felaktigt som din jämförelse.

  De judiska riken som fanns innan romarna koloniserade området och döpte om det till Palestina, tillhörde tusenåriga högkulturer som hade tillgång till flertalet av de teknologiska landvinningar som citatet räknar upp. Romarna ödelade Israel och israels folk.

  Samma sak gäller större delen av de regioner i Afrika som europeiska kolonialmakter erövrade.

  Det fanns slaveri i Europa innan den transatlantiska slavhandeln började. Det ursäktar inte den transatlantiska slavhandeln mer.

  Det fanns slaveri i Afrika innan den transatlantiska slavhandeln.
  Det gör inte den transatlantiska slavhandeln mindre katastrofal för det.

  Det fanns slaveri i Nord- och Sydamerika innan den europeiska kolonisationen. Det gör inte den europeiska kolonisationen av Nord- och Sydamerika mindre katastrofal för det.

  Det fanns dödliga sjukdomar i Europa innan pesten som kom till Europa från Asien. Det gör inte pesten mindre katastrofal för det.


  För mig handlar den här debatten om kolonialismen och slaveriet i Afrika, inte om en ideologisk debatt. Mina historiestudier grundas på hundratals historiker och historieböcjer jag läst. Utan att veta varje enskild historikers politiska läggning, har jag svårt att tänka mig att mer än en minoritet skulle hysa större vänsterideologiska sympatier.

  I motsatt riktning har i alla fall jag vårt att tänka mig att mer än ett fåtal människor, liberaler såväl som konservativa, delar dina åsikter om Afrikas historia.

  Som jag just sade, inget av detta är för mig avgörande i diskussionen. Avgörande är vilka fakta man kan presentera till stöd för sin sak och hur pass långtgående slutsatser man kan dra av dem.

  Jag hoppas att du märker att ajg i min text kritiserar förtryck av människor som görs i religionens, kapitalismens eller kommunismens namn eller av något som helst skäl. Det är synd att du än så länge inte har samma bredd i ditt propagerande för folks frihet.

  P.S.

  Jag väntar fortfarande på att du åtminstone försöker påtala felaktigheter i den fakta jag presenterat.


  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 4. (det brittiska Oxforduniversitet skall det vara, såja ;-) )

  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 5. "Av en total slump kom en man 1492 på att man skulle besöka de mycket mer avancerade civilisationerna i Asien genom att segla runt jorden."

  SVAR:
  ? Undrar vem som saluför denna åsikt? Inte jag i alla fall. Lika lite slump som att araber och turkar bedrev sjöfartshandel med Europa långt tidigare, eller att kineser bedrev sjöfartshandel från Japan, Indonesien och ända ner till sydöstra Afrika långt tidigare. Lika lite slump som att kartager och muslimska kalifat som anlitade svarta afrikanska legosoldater, invaderade Västeuropa långt tidigare.

  Läser du mina inlägg noggrannare ser du att jag beskriver utförligt vilka orsaker som låg bakom västeuropeiska länders sjöfartshandel under högmedeltiden och framåt.

  Om du hänvisar till vad jag skrivit, är det enda "slumpaktiga" i Columbus navigerande att man stötte på de amerikanska kontinenterna.

  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 6. Det här blir bara märkligare och märkligare, Jacob. Vad är det egentligen du försvarar? Vem är det du riktar din kritik emot? Vänstern? Liberalerna? Du är emot en föreställning om att Europa skulle ha stått för allt ont, men vem här i kommentarerna förutom din anonyma brevskrivare har hävdat det? Vem har hävdat att inte afrikaner förde krig mot varandra?

  Men det konstigaste är nog ändå att du påstår att kolonialstyret var bättre än det styre som redan fanns i afrika: som styrelseform! Kanske fick vissa grupper det bättre på vissa ställen i afrika, men vet du vad t.ex. belgarna gjorde i kongofristaten? Kung Leopold var inte intresserad av att införa något slags demokrati i kongo utan att skeppa så mycket gummi som möjligt till europa så billigt som möjligt. om det var en styrelseform så handlade det om en renodlad form av fascism (vampyrism har jag läst liberaler, obs! ej vänsterfolk, kalla det). vad är poängen med att hylla den typen av styrelseform?

  vet du att tyska militärer i princip utrotade herero och nama-folken i nuvarande namibia? var det bättre att de dog än att de fick sköta sig själva? var det en bättre styrelseform att döda de folken?

  jag håller fullständigt med Johan Norberg i det här fallet, och jag blir mörkrädd av ditt resonemang, Jacob.

  SvaraRadera
 7. "I ett Västeuropa och USA som utkämpat två världskrig har under 1900-talet runt en procent av männen gått en våldsam död till mötes." (SvD 18/1 2006)"

  SVAR:
  Synd att Jared inte nämnde något om dödsstatistiken i Östeuropa som resultat av de två världskrigen. Då får vi helt andra siffror. Jared verkar överhuvudtaget inte kunna analysera hur de två världskrigen förlöpte, vilket ganska enkelt förklarra varför så relatvt få dog i Västeuropa och USA, liksom så många dog i ÖSteuropa.

  Detta är visserligen en annan diskussion, men jag ser hela tiden referenser till forskare som uttalar sig om saker utanför sitt expertområde och som undanhåller fakta som inte passar dem.

  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 8. Om jag får undra vidare, så om jag förstår dig rätt så menar du att konkurans är skadlig om det är för mycket aktöret på marknaden i samma utsträckning som om det är få aktöret. Inte särskilt nyliberalt enligt den uppfattningen jag har fått om nyliberalismen.

  SvaraRadera
 9. "Du försöker ironisera om att Afrika enligt 'vänsterns historieskrivning' kunde ha handlat med Europa och Amerika om de bara ville.

  Synd att du fortfarande inte verkar vilja läsa vad jag skrivit om handel mellan Europa och Afrika som pågick i drygt tusen år innan den transatlantiska slavhandeln inleddes.

  Det är synd att du som fortfarande hävdar att Afrikas jordbruk på alla sätt var primitivt, inte tycks känna till att Afrika var nettoexportör av jordbruksprodukter till Europa, åtminstone till och med Romarrikets undergång."

  När jag skriver Afrika syftar jag i synnerhet på Afrika söder om Sahara. Nordafrika var inte lika underutvecklat och styrdes ju tidvis av romare, araber och ottomaner.

  Jag har inte läst något om fartyg som seglade från Västafrika till Europa på samma sätt som européerna seglade till Västafrika, men du kanske vet mer om det.

  "Om jag skall tala för mina egna åsikter, vill jag upprepa följande. Alla delar av världen, inklusive Afrika och Europa, har i alla tider haft härskare med olika motiv och kvalitet. Det är däremot en avgörande skillnad när härskare i princip inte behöver ta någon hänsyn till folken de härskar över.

  Det är av den anledningen som Kongos första, inklusive demoktratiskt valde president Patrice Lumumba var att föredra framför det belgiska styret av Kongo. Det är därför de brittiska kolonisterna ville skapa USA istället för att styras av Storbritannien. Det är skälet till varför vi svenskar gjorde uppror mot Kalmarunionen, kastaede ut danskarna och utsåg Gustav Vasa som vår första kung. Skälet var detsamma när polackerna och ungrarna gjorde uppror mot den sovjetiska ockupationen under kalla kriget.

  Svårare än så är det inte. Folk som exploateras, oavsett när och av vem och av vilket politiskt system, vill befria sig."

  Du redogör ovan för en folkrättslig syn på legitimt styre, som främst försvaras av vänstern. I motsats till detta finns den liberala, naturrättsliga synen att det enda som räknas är individens rättigheter (varav en är att välja sina ledare). Diktatorer och förtryckare är aldrig "befriare", även om de råkar ha samma hudfärg som de "befriade". Enligt den logiken är de röda khmererna befriare och de vietnameser som avsatte dem förtryckare.

  "Jag vet inte om det retar gallfeber på dig att de finns, för du referar inte till dem eller bemöter dem. Har jag fel eller ljuger när jag listat flertalet afrikanska stater som existerade innan den transatlantiska slavhandeln i Afrika? Inte ens när jag berättar för dig att din favorithistoriker Dick Harrison nämner ett flertal av de staterna i sina böcker om slaveriet verkar du vilja ta i frågan med tång. Har jag hittat på existensen av alla de böcker jag hänvisar till?"

  Jag anser mig ha styrkt med källor att Afrika var mycket splittrat före kolonialismen ("10,000 polities", något som du försökte vifta bort med att "polity", som klart kommer från grekiskan och har med politik att göra, skulle vara etnicitetsrelaterat) och att krig och våld var mycket vanligt i detta politiska landskap. Existensen av stater är därmed irrelevant för vår diskussion.

  "Tittar man på rapporten framgår det att Storbritannien, som inte existerade förrän i slutet av 1700-talet, skulle ha högre BNP än 'Västeuropa'.

  Det som blev Storbritannien skulle enligt rapporten ha en högre eller lika hög BNP som övriga Västeuropa mellan år 1-1820. Man får förmoda att det med "Västeuropa" menas åtminstone de blivande länderna Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Belgien och Nederländerna.

  Om det är Maddisons eller någon annans beräkningar så är den personen inte riktigt klok."

  Att det ullproducerande England (och övriga Storbritannien) som hade besegrat den spanska armadan var rikare än ett genomsnitt av 29 västeuropeiska länder år 1600 är inte särskilt förvånande i mina ögon.

  "Jag hoppas att du inte inkluderar mig de som enligt dig försöker 'idealisera' Afrikas historia eller sprider myter om någon 'ädel vilde'. Afrikas folk har aldrig varit och är varken ädla eller vildar. Lika lite som andra folk i resten av världen för den delen."

  Varför känner du då ett så stort behov att säga emot att det moderna Europa har lägre mordfrekvens än primitiva samhällen?

  "'I ett Västeuropa och USA som utkämpat två världskrig har under 1900-talet runt en procent av männen gått en våldsam död till mötes.' (SvD 18/1 2006)

  SVAR:
  Synd att Jared inte nämnde något om dödsstatistiken i Östeuropa som resultat av de två världskrigen. Då får vi helt andra siffror. Jared verkar överhuvudtaget inte kunna analysera hur de två världskrigen förlöpte, vilket ganska enkelt förklarra varför så relatvt få dog i Västeuropa och USA, liksom så många dog i ÖSteuropa.

  Detta är visserligen en annan diskussion, men jag ser hela tiden referenser till forskare som uttalar sig om saker utanför sitt expertområde och som undanhåller fakta som inte passar dem."

  Uppgiften kommer från evolutionspsykologen David Buss.

  Jag hoppas att du ursäktar mitt argumentationstrick att göra en karikatyr av min motståndare (eller halmgubbe om du vill). Det verkar ha lyckats eftersom du tar avstånd från karikatyren.

  Förresten har jag inte kunnat hitta namnet på en enda förkolonial afrikansk författare eller filosof (möjligtvis med undantag för någon egyptier eller arab). Kan du?

  Jag bygger inte mina påståenden på "en liten bok om historisk analys, skriven av en icke-historiker, plus lite surfande på Wikipedias hemsida". Jag har varit historieintresserad länge och bara som exempel läst Västvärldens väg till välstånd, Ekonomisk historia av Mats Bladh och The Rise of the Western World.

  Du får gärna citera ur dina böcker för att stödja dina påståenden, exempelvis att västafrikanska fartyg skulle ha kunnat segla till Amerika.

  SvaraRadera
 10. Läs "Africa Works, Disorder as a political instrument" av Chabal & Daloz om ni är intresserade av Afrikas (brist på) utveckling. Mkt tänkvärd bok.

  SvaraRadera