22 december 2007

Kina 40 procent mindre än man trott

Som befarat hade ekonomerna tidigare överskattat storleken på Kinas ekonomi med 70 procent – BNP per capita är bara 4 000 dollar i stället för tidigare uppgivna 7 000. Förändringen beror på att priserna i Kina är högre än man tidigare trodde. Uppskattningar av prisnivån används när man vill justera för prisskillnader mellan länder för att få en rättvis jämförelse. Den nya undersökningen, utförd av Världsbanken, konstaterar också att Indien inte "längre" är världens tredje största ekonomi utan ligger efter både Japan och Tyskland.

Jag förutspådde tidigare att Kina blir en demokrati senast år 2011, eftersom Kina då beräknades nå 12 000 dollar i BNP per capita, och nästan alla diktaturer är fattigare än så. De nya siffrorna, om de stämmer, tvingar mig att revidera min analys. Nästa år tros Kinas BNP per capita bli smått fantastiska 9,3 procent större än årets. Jag väljer att anta att den tillväxten är hållbar på medellång sikt, och den nya prognosen för när Kina når 12 000 dollar och blir en demokrati är senast år 2017.

2 kommentarer: