14 december 2007

Klimatpolitiken handlar om protektionism

Äntligen får vi lite sans och förnuft i klimatdebatten. Nationalekonomen Björn Carlén skriver i DN att Sveriges ensidiga fokusering på att minska de egna koldioxidutsläppen (trots att vi är världens näst mest koldioxideffektiva industriland) i stället för att ha ett globalt perspektiv kostar 10-13 miljarder kronor per år.

Anledningen till att man inte anammar Carléns ekonomiskt vettiga förslag är att den svenska klimatpolitiken inte alls drivs av oro för den globala uppvärmningen. Miljöpartiet och vänsterpartiet har anammat klimatalarmismen för att det ger dem en möjlighet att kritisera företag och industrialism för att få en förevändning för att bekämpa tillväxten.

Övriga partier, främst centerpartiet och socialdemokraterna, ser i klimathotet en möjlighet till protektionism för att gynna särintressen i bland annat skogsindustrin och för att utveckla miljöteknik. Det sistnämnda tillbakavisas dock av Carlén: "Svenska företags FoU-beslut [forskning och utveckling] torde främst bestämmas av vad de bedömer vara säljbart utomlands, inte av den svenska koldioxidskattenivån."

Carléns konkreta förslag är att hela den svenska ekonomin inlemmas i handeln med utsläppsrätter, inte bara industrin. Utsläppshandel är det näst bästa alternativet efter en global koldioxidskatt, men klart bättre än protektionism och regleringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar