02 december 2007

Offentlig styrning är problemet

Jag orkar knappt bli irriterad över dagens nymoderata utspel om sjukvården. Problemet med den svenska monopoliserade sjukvården är att den är genombyråkratiserad och har dålig tillgänglighet. Men nu vill moderaterna sluta prata driftsform till förmån för ännu mer politisk styrning.

Artikelförfattarna Filippa Reinfeldt och Per Schlingmann skriver att svensk sjukvård kan bli en framtidsbransch. Alliansen brukar prata om att möjliggöra svensk sjukvårdsexport. Då förbiser man dock att privat drift är förutsättningen för detta. Västerbottens läns landsting kan inte driva sjukhus i USA och Dalarnas läns landsting kan inte bygga vårdcentraler i Afrika.

Anledningen till att vi har en debatt om den dåliga svenska sjukvården är att den är drabbad av offentlig styrning och finansiering. Tar man bort detta så försvinner problemen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar