Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

17 december 2008

Mer liberal kreativitet

Många liberaler känner till kortfilmen The Philosophy of Liberty. Färre känner nog till att det är epilogen till den liberala romanen Jonathan Gullible: A Free Market Odyssey av Ken Schoolland. Ännu färre verkar veta att denna bok är översatt till svenska som Jonatan Godtrogen (för att göra saken lite mer spännande: av Mats Hinze) och finns att ladda ned gratis. Jonatan Godtrogen är en modern Gullivers resor som genom en berättelse om huvudpersonens besök i ett främmande land presenterar frän kritik mot det nuvarande samhället. Det ska bli intressant att se om det finns några likheter med Germania.

Boken berättar om det absurda i att skydda föråldrade industrier:
”Det är ett upprop som skall skydda arbetstillfällen och företagsamhet. Visst är du väl för arbetstillfällen och näringsliv, inte sant?” vädjade hon.
[...]
”Lordernas Råd värnar lokala arbetstillfällen och företag mot produkter som tillverkats utanför vår ö. Skriver tillräckligt många på uppropet har lorderna lovat att göra allt som står i deras makt för att förbjuda utländska varor som skadar min verksamhet.”
”Och vad för slags verksamhet bedriver du?” frågade Jonatan.
”Jag representerar rock- och stearinljustillverkarna”, meddelade kvinnan stolt. ”I uppropet kräver vi förbud för solen.”
”Solen?” flämtade Jonatan. ”Hur, mm, varför skulle man förbjuda solen?”
Hon såg forskande på Jonatan och sade urskuldande:
”Jag vet att det låter lite drastiskt, men tänk efter lite, så förstår du – solen skadar ju faktiskt ljus- och rocktillverkarna. Nog inser du väl vilken billig och utländsk källa till ljus och värme solen är. Och det kan vi faktiskt inte tolerera!”
Jonatan Godtrogen tar sig också an idén om absolut rättvisa:
Jonatan fortsatte sin promenerad och upptäckte han strax en distingerad, välklädd man som med stor möda försökte ta sig fram gåendes på knäna. Men mannen såg inte ut att vara handikappad, han såg bara kort ut. Jonatan erbjöd en hjälpande hand, men mannen föste bort honom.
”Nej tack!” sade mannen och grimaserade av smärta. ”Jag kan nog gå ordentligt. Det tar ett tag att vänja sig att gå på knäna.”
”Är allt okej? Men varför ställer du dig då inte upp och går med fötterna?”
”Åhhh!” klagade mannen, och grinade illa. ”Det är bara en mindre anpassning till skattelagstiftningen.”
”Skattelagstiftningen?” upprepade Jonatan. ”Vad har skattelagstiftningen med att göra hur man går?”
”Allt! Aj!” Mannen lutade sig bakåt och satte sig på hälarna för att vila från sin mördande plåga. Ur skjortfickan tog han fram en näsduk och torkade pannan med. Han flyttade tyngden för att kunna massera ena knäet, sedan det andra. På byxknäna hade flera lager av utslitna lappar sytts på. ”Skattelagen,” sade han, ”har nyligen ändrats för att skapa jämlikhet mellan människor av olika längd.”
”Skapa jämlikhet?” frågade Jonatan.
”Var snäll och böj dig framåt så att jag slipper skrika,” bad mannen. ”Det var bättre. Lordernas Råd beslutade att långa människor hade alltför många fördelar.”
”Fördelar för att de var långa?”
”O ja! Långa personer föredras alltid vid anställning, befordran, inom sport, underhållning, politik, ja till och med vid ingående av äktenskap! Aj, aj, aj!” Han virade näsduken om det senaste av många revor i de gråa byxorna. ”Därför beslutade lorderna att beskatta oss med en häftig toppskatt.”
”Långa personer beskattas?” Jonatan såg sig om och kände hur hans kroppshållning började sjunka ihop.
”Vi beskattas i förhållande till vår längd.”
Schoolland ifrågasätter det obegränsade majoritetsväldet:
”Det är demokratigänget! Vi måste genast ge oss av härifrån!”
[...]
”Vilka?”
”Demokratigänget! De omringar alla de hittar och sedan röstar de om vad de skall göra med personen. De tar deras pengar, låser in dem i en bur eller tvingar dem att gå med i deras gäng. Det finns inget någon kan göra för att stoppa dem!”
Jonatan förstod ingenting. Var fanns poliserna man alltid såg annars? ”Kan inte lagen skydda oss från gänget?”
[...]
”När gänget först bildades drog polisen dem inför domstol för de brott de begick. Gänget menade att de följde principen om majoritetsstyre, på samma sätt lagen. De menade att röstande avgör allting – lag, moral, allt!”
”Dömdes de?” frågade Jonatan. Vid det här laget var gatan helt övergiven.
”Skulle jag behöva springa om de hade dömts? Nej, domarna dömde tre mot två till deras fördel. ’Majoritetens gudomliga rätt’ kallades det. Ända sedan dess har gänget fritt kunnat ge sig på alla de vill, så länge de är fler till antalet.”
Öns sanslösa regler och vanor blev till slut för mycket för Jonatan. ”Hur kan människor leva på en plats som denna? Det måste finnas ett sätt att försvara sig!”
”Utan vapen kan man bara fly eller gå med i ett gäng som har fler medlemmar.”

15 december 2008

Amerikaner vill inte ha socialism i sjukvården

Hoppfull statistik från andra sidan Atlanten:
 • Bara 30 procent vill ha en nationell sjukförsäkring. 51 procent är emot.
 • 58 procent av amerikanerna motsätter sig en sjukvårdspolitik som innebär att de själva får förändrat försäkringsskydd.
 • De flesta är inte beredda att betala mer i skatt för att ge sjukförsäkring till dem som inte har råd.

10 december 2008

Det är det här som gör Sverige fantastiskt

Vilken tur att vi har myndigheter som upprätthåller en stram och ansvarsfull alkoholpolitik. Själv har jag flera i bekantskapskretsen som blivit alkoholister för att vinreklamen har innehållit "en rutig duk, en korkskruv och blommor" förutom en bild på själva vinet.

09 december 2008

Friskole- och USA-elever slår den svenska kommunala skolan

Två intressanta slutsatser från den nya Timss-undersökningen om elevers kunskaper:
 • Amerikanska elever är bättre än svenska elever i både naturvetenskap och matematik, i både årskurs 4 och 8.
 • Svenska friskoleelever är bättre än elever i offentliga skolor i både naturvetenskap och matematik, i både årskurs 4 och 8.
DN1 2 3 SvD1 2 3

Jag är nu tillbaka i Sverige och kommer att befinna mig här till den 14 januari.

29 november 2008

Gott hopp för demokratin under 2000-talet

Jag har tidigare undersökt sambandet mellan välstånd och demokrati i världens länder. Nu har jag gjort om undersökningen med nyare data och bättre metodik. Inkomstdata kommer från Världsbanken och bedömningen om ett land är en demokrati eller inte har gjorts av Freedom House. Alla underliggande beräkningar och antaganden finns att ladda ned i form av en Excelfil.

Vi börjar med ett diagram över ländernas BNP per capita:Medan demokratierna befinns över hela välståndsspektrat har alla icke-demokratier – utom en – en BNP per capita som understiger 12 000 dollar. Detta gäller om man lyfter ut de oljeberoende länderna (definierat som de länder som enligt en naiv beräkning – oljeproduktion gånger oljepris – får mer än 20 procent av BNP från oljan) eftersom det verkar sannolikt att en sådan resurs som så enkelt kan kanaliseras till staten för att köpa lydnad inte bidrar positivt till ett lands politiska utveckling som genuin ekonomisk tillväxt gör. Ett annat sätt att visa detta är att subtrahera oljeinkomsterna från BNP:Återigen ser vi att en övre gräns för hur rik en icke-demokrati kan vara tycks hamna vid 12 000 dollar. Men vilket land är denna ständiga uteliggare – världens tredje rikaste land (efter Luxemburg och Norge, just före USA) som haft en BNP per capita över 12 000 dollar sedan 1970-talet? Det är gåtan Singapore, de facto-enpartistaten som har inskränkt yttrandefrihet och trakasserar oppostionen.

Ett försök att förklara detta kan vara att Singapore är en modern stadsstat. Kanske blir makten för centrerad i ett så litet land – statliga bostadsbolag har exempelvis använts för politiska syften. Möjligtvis är Singapore för litet och förmår inte producera en kritisk massa av åsikter, debattörer och organisationer för att demokratin ska blomma ut. Samma förklaringsmodell kan appliceras på två andra länder, Bahrain och Brunei, som också har inkomster på västerländsk nivå – men som det inte fanns data för – utan att vara demokratier och utan att det kan förklaras av oljefaktorn.

Med hjälp av ovanstående slutsatser kan vi beräkna när världens kvarvarande icke-demokratier kommer att nå upp till 12 000 dollar i oljejusterad BNP per capita och därmed borde bli demokratier. I tabellen nedan används IMF:s prognos för tillväxten 2007–2013 om den är högre än 3 procent per år, annars antas att länderna ska kunna åstadkomma 3 procent på lång sikt. Slutsatsen är att det finns gott hopp för att hela jorden är demokratisk i början av nästa sekel, och därmed helt fri från krig och svält.

Malaysia2007
Ryssland*2008
Vitryssland2008
Libanon2012
Kina2017
Bosnien och Herzegovina2017
Thailand2018
Kazakstan*2019
Armenien2019
Maldiverna2021
Tunisien2022
Bhutan2024
Marocko2028
Saudiarabien*2028
Iran*2029
Egypten2029
Jordanien2032
Gabon*2033
Libyen*2033
Algeriet*2035
Swaziland2037
Uzbekistan2039
Tadzjikistan2039
Kirgizistan2040
Vietnam2040
Laos2041
Fiji2041
Djibouti2045
Filippinerna2047
Tonga2047
Tanzania2048
Azerbajdzjan*2049
Kambodja2051
Syrien*2052
Pakistan2052
Sudan*2058
Kenya2058
Bangladesh2061
Elfenbenskusten2061
Nigeria*2062
Etiopien2064
Nepal2064
Kongo-Kinshasa2068
Uganda2069
Kamerun2069
Angola*2072
Salomonöarna2074
Burkina Faso2081
Jemen*2081
Rwanda2084
Gambia2085
Guinea2087
Togo2099
Kongo-Brazzaville*2106
Tchad*2109
Eritrea2113

* Oljeländer

09 november 2008

Uppehåll i uppehållet

Nedan gör jag ett uppehåll i blogguppehållet. Den som är intresserad av vad jag gör i stället för att blogga är välkommen att besöka min Oxfordhemsida där mina uppsatser finns upplagda.

Bush är inte historiskt slösaktig

Med två månader kvar av George W. Bushs presidentskap har filmen W. haft premiär (i Sverige 5 december) och jag såg den i dag. Den verkar vara ett balanserat porträtt av presidenten, utom när utrikesminister Colin Powell får hålla ett passionerat tal mot Irakkriget – med stråkmusik i bakgrunden – vilket de övriga i regeringen avfärdar.

Filmen beskriver väl Bushs uppriktiga passion för demokrati i Mellanöstern. Den innehåller naturligtvis alla de klassiska felsägningarna, men Bush framstår inte som dum för det utan som den intelligenta och folkliga man han är. Det är imponerande hur lika Bush själv, hans far, ministrarna och Karl Rove är sina förlagor.

Debatten om Bushs presidentskap tätnar. Nästan alla verkar tycka att hans presidentskap är ett totalt misslyckande. Han anklagas bland annat för skenande utgifter och stigande budgetunderskott.

Visst var det fel att införa ofinansierade skattesänkningar och Bush har genomfört några kostnadsdrivande satsningar på bland annat läkemedel och utbildning ("No Child Left Behind"). Men någon historiskt stor utgiftsökning handlar det inte om. Den främsta källan till stigande utgifter är pensioner (Social security) och sjukvård för äldre (Medicare). Bush försökte också i början av sitt presidentskap reformera pensionssystemet i svensk riktning men fick inte med sig kongressen. Om man räknar bort försvarsutgifter har den federala utgiftsandelen av BNP varit nästan konstant:


Exklusive försvar och internationellt relaterade utgifter 1980–2007.
Källa: Vita huset (s. 324)

Skadan från Bushs omtalade relation med den kristna högern har varit begränsad. Han har tummat på de medborgerliga rättigheterna i kriget mot terrorismen men det har de flesta demokratier gjort. De flesta inser att finanskrisen inte är Bushs fel. Till och med Dagens Nyheter skriver att orsaken är politiskt ingripande på bostadsmarknaden under många år.

Två positiva sidor av Bush är hans positiva inställning till invandring och handel och hans sunda inställning i klimatfrågan.

Hur Bush kommer att främställas i historieböckerna avgörs av utvecklingen på det utrikespolitiska området. Där har hans demokrativision skördat framgångar. Ur minnet är detta länder som har blivit demokratiska under Bushs presidenttid, med mer eller mindre hjälp från USA:Ockupationen av Irak kunde ha genomförts på ett bättre sätt och med större manstyrka, men är överlag en framgång. Det glöms ofta bort att den genomfördes med hjälp av en stor del av världens demokratier – exempelvis Danmark, Spanien, Italien, Polen, Australien, Japan och Sydkorea.

Bushs presidentskap har haft bra och dåliga sidor, och hamnar förmodligen varken i toppen eller i botten av presidentskap när historikerna fäller sin dom.

04 oktober 2008

Blogguppehåll

I dag reser jag till Oxford för att inleda mina studier i national- och företagsekonomi. Med största sannolikhet kommer jag inte att ha tid att blogga. Under jullovet finns det dock en möjighet att jag kan återuppta bloggandet. Jag vill ändå ta tillfället i akt att tacka alla som läst, kommenterat och länkat sedan jag började blogga på allvar i maj 2007. Ett särskilt tack till mina bloggkolleger Edvin Alam, Jonas Grafström, Jakob Dlouhý och Alliansfritt Sverige. Under tiden bloggandet ligger nere kan ni läsa gamla inlägg, förslagsvis genom att använda kategorierna i vänsterkolumnen, eller följa andra MUF-bloggar.

02 oktober 2008

FI minskar konkurrensen bland aktiebörserna

Det är beklagligt att Finansinspektionen stänger tillväxtbolagsbörsen Nordic Growth Market. "Vi har inget förtroende för NGM", säger FI. Saken är den att det inte är FI som ska ha förtroende för NGM, utan företagen och investerarna. Vill investerarna handla på en börs med dålig kontroll över de noterade företagen bör de naturligtvis få det.

Det behövs mer konkurrens mellan aktiebörser, inte mindre. Varför måste aktieägarna stå ut med höga courtage och dåliga öppettider när allt sker i datorer?

29 september 2008

Så skapar du din egen finanskris, del 2

"Vi har runt en miljard i Fannie Mae och Freddie Mac-obligationer. Där gjorde vi en kalkylerad riskbedömning. De fanns i alla centralbanksportföljer i hela världen. Det var orimligt att tro att de här institutionerna inte skulle garanteras av staten om det skulle smälla till. Så skedde ju också och de pengarna är garanterade." (min fetning)

Sjunde allmänna pensionsfondens Peter Norman till E24

Del 1

28 september 2008

Sverige halkar efter när världens arbetmarknader reformeras

I samband med mitt deltagande i Moderata ungdomsförbundets arbetsgrupp om jobb för unga genomförde jag en mindre undersökning av hur fri från statliga regleringar som den svenska arbetsmarknaden är i jämförelse med andra länder. Undersökningen går även att ladda ned som PDF med källor.

Det finns tre index som mäter i hur stor utsträckning världens stater hindrar den fria marknaden genom regleringar, skatter, tullar och annat. Dessa är "Ease of Doing Business" från Världsbanken, "Index of Economic Freedom" från den konservativa Washingtontankesmedjan Heritage Foundation tillsammans med tidningen Wall Street Journal, samt "Economic Freedom of the World" som sammanställs av kanadensiska Fraser Institute. Alla dessa tre publikationer har underindex för graden av regleringar på arbetsmarknaden. Det ska noteras att vissa data från Ease of Doing Business används när de två andra indexen räknas fram.

En jämförelse med relevanta länder (se tabell) är inte upplyftande läsning för Sveriges del. Det genomreglerade Indien, som karakteriseras av "betungande arbetsmarknadsregleringar som skyddar en minoritet av arbetstagare på bekostnad av arméer av jobbsökande", anses av alla tre index vara mer liberalt än Sverige på arbetsmarknadsområdet.

I toppen trängs de anglosaxiska länderna med "flexicurityns" hemland Danmark. Dessa nationer förenas av låg arbetslöshet, i synnerhet för ungdomar, och låg andel långtidsarbetslöshet. Trygghet på arbetsmarknaden är i dessa länder inte att klamra sig fast vid sitt nuvarande jobb utan att veta att man kan få ett nytt. Danmark har också ett generöst bidragssystem till priset av världens högsta skatter.

Sveriges position i frihet på arbetsmarknaden bland ett urval av länder
Världsbanken: Ease of Doing BusinessHeritage Foundation: Index of Economic FreedomFraser Institute: Economic Freedom of the World
USADanmarkUSA
AustralienAustralienDanmark
DanmarkUSAStorbritannien
JapanKanadaKanada
KanadaStorbritannienJapan
StorbritannienJapanAustralien
ItalienItalienNorge
IndienIndienFinland
KinaFrankrikeFrankrike
NorgeKinaSpanien
SverigeSverigeIndien
FinlandSpanienSverige
TysklandNorgeKina
FrankrikeTysklandItalien
SpanienFinlandTyskland


Fraser Institutes index har den fördelen att det har funnits sedan 1970-talet och man kan därmed göra analyser över tid. Man ska inte dra stora växlar på förändringar mellan enskilda år men de 20 länder som har sammanhängande data visar en klar liberal trend (se diagram) sedan indexet började sammanställas. Sverige har dock halkat efter ordentligt och har enligt Economic Freedom of the World inte liberaliserats alls på 35 år vad gäller arbetsmarknaden. Detta samtidigt som indexet som helhet har förbättrats avsevärt.

Grad av frihet på arbetsmarknaden över tid


För att Sverige ska kunna ha ett högt välstånd, behålla sin internationella konkurrenskraft och locka till sig eftertraktad arbetskraft krävs en väl fungerande arbetsmarknad. Sverige bör sträva efter att befinna sig i topp på internationella rankinglistor över oreglerade arbetsmarknader.

22 september 2008

Kontraproduktiva xenofobilagar

Att Sverigedemokraternas ungdomsförbund lanserar en kampanj mot "svenskfientligheten" illustrerar hur lagar om hets mot folkgrupp, hatbrott och positiv särbehandling spelar mörka krafter i händerna genom att ge dessa en chans att bli offer. Lösningen är att behandla alla lika och ge alla samma rättigheter, oavsett om de är invandrare eller Sverigedemokrater.

19 september 2008

Dagens siffra

49 procent av amerikanerna oroar sig för att staten kommer att ingripa för mycket i ekonomin i samband med finanskrisen. 36 procent är oroliga för att staten kommer att göra för lite.

14 september 2008

McCain i ledningen – och marknaden håller med

Svensk media har noterat att John McCain numera leder i opinionsundersökningarna. Rasmussen Reports skriver i dag:
McCain retains a three-point advantage for the third straight day, 50% to 47%. [...]

Voters are evenly divided as to who they think will win, but McCain voters are now more excited about the election than Obama’s. Rasmussen Markets data gives McCain a 52.0 % chance of victory while expectations for Obama are at 47.1 %. These figures are updated on a 24/7 basis by market participants.

McCain is viewed favorably by 57% of the nation’s voters while Obama earns positive reviews from 53%. McCain is supported by 90% of Republicans and has a six-point edge among unaffiliated voters. Eighty-two percent (82%) of Democrats say they’ll vote for Obama.
I citatet nämns den marknad för spel på presidentvalet som Rasmussen Reports har skapat. Där handlas med instrument som betalar ut 100 dollar om den kandidaten vinner, vilket innebär att priset på instrumentet avspeglar hur stor procentuell chans marknaden tror att kandidaten har att vinna. Även om McCain tidigare har lett i opinionsundersökningarna har marknaden hela tiden trott på en demokratisk valseger, ibland med 70 procents sannolikhet.Den senaste tiden har dock marknadens bedömning av kandidaternas chanser förändrats markant. För första gången är det större sannolikhet att John McCain vinner än att Barack Obama flyttar in i Vita huset.USA behöver en president som vågar reformera skolan, sjukvården och pensionssystemet (om han sedan lyckas med det är en annan sak). Och världen behöver en amerikansk president som kämpar för en friare handel och som inte låter sig begränsas av diktaturfritidsgården FN när militär handling är påkallad. Det ser bra ut.

Låg boendestandard är naturlig

Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s) kräver i dag på DN debatt att flyktingars möjlighet att välja bostadsort inskränks. Han vill bekämpa "den extrema trångboddhet som råder bland flyktingarna i vissa av storstädernas förorter".

Trångboddheten är ett vanligt och naturligt fenomen. Invandrare från fattiga länder utan västerländsk arbetslivserfarenhet och med låg utbildning är mindre produktiva än infödda svenskar och kommer att tjäna mindre. Den som tjänar mindre kommer i de flesta fall att välja att spendera mindre på sin bostad än personer med högre inkomster.

Det är också naturligt att invandrare väljer att bosätta sig med personer från samma ursprungsland och att hushåll med samma inkomstnivå bor i samma område, på grund av de sociala problem som oftare förekommer hos personer med låg inkomst.

Nationalekonomen Thomas Sowell skriver om detta i Vägen ut ur slummen:
Extremt tätbefolkade etniska kvarter har existerat så länge människor flyttat in till städer, vare sig de gjort det från lantbrukets sydstater eller från jordbruksområden i Europa. Många andra bostadsfenomen i dagens getton kan återfinnas hos irländarna i början av artonhundratalet, hos judarna vid sekelskiftet och hos många andra grupper vid skilda tider och på skilda platser. (s. 99)

Det sociala fenomen som i dag kallas den "vita flykten" var vanligt långt innan några hudfärgsskillnader var inblandade. När irländska invandrare flyttade in i artonhundratalets bostadsområden flydde de ursprungliga invånarna. Faktum är att svarta ur medelklassen flydde från de områden i Detroit dit de polska invandrarna flyttade på artonhundratalet. (s. 102)
Migration från fattiga till rika länder kommer alltid att orsaka vissa påfrestningar i mottagarlandet i form av exempelvis ökad brottslighet. Det som kan göras för att underlätta är att se till att invandrarna snabbt kan stiga i produktivitet genom en fri och växande ekonomi, få ett jobb på en flexibel arbetsmarknad och ordna en passande bostad på en avreglerad bostadsmarknad. Man drar undan mattan för brottsligheten genom att avreglera spel, alkohol med mera.

Situationen förvärras dock bara om staten försöker motverka boendesegregation eller delar ut passiviserande bidrag. Det skapar bara motvilja hos den skattebetalande infödda befolkningen, vilket vore synd då migration ger enorma överföringsvinster, förser förföljda och krigsdrabbade människor med en fristad och gör vår kalla del av Nordeuropa lite roligare.

13 september 2008

Roligt om abortmotståndDaily Show with Jon Stewart avslöjar republikanska abortmotståndare i ett roligt inslag om vicepresidentens gravida dotter.

Som tur är verkar republikanernas abortmotstånd aldrig bli politisk verklighet utom i perifera frågor som bistånd. Under de senaste åren har republikanerna kontrollerat presidentposten, senaten, representanthuset, högsta domstolen och en majoritet av guvernörsposterna. Om de inte upphävde Roe versus Wade (vilket skulle ge delstaterna möjlighet att förbjuda aborter) då, när kommer de att göra det? Av den anledningen kan jag utan allt för mycket sinneskval ge republikanerna mitt stöd.

04 september 2008

Afghanistan behöver västvärldens hjälp

En brokig samling författare och socialdemokrater kräver på dagens DN debatt att Sverige lämnar det afghanska folket i sticket genom att dra tillbaka sina trupper omedelbart. För den åsikten har de dock inte något nämnvärt stöd bland afghanerna: 81 procent vill inte att de utländska trupperna ska dras tillbaka omedelbart, enligt en kanadensisk opinionsundersökning från oktober 2007. Stora majoriteter tycker också att de utländska, i synnerhet amerikanska, trupperna gör ett bra jobb:
De stora framsteg som har skett i Afghanistan sedan störtandet av talibanerna 2001 har i media delvis skymts av utvecklingen i Irak, som inte varit riktigt lika positiv. Afghanistans förste demokratiskt valde president, den provästlige Hamid Karzai, åtnjuter brett stöd – samtidigt som 72 procent tar avstånd från talibanerna. Skolväsendet har förbättrats enormt på bara några år. Sedan invasionen beräknas landets BNP per capita ha ökat med över 50 procent.


Källa: IMF

De allra flesta afghaner tycker att situationen var bättre 2007 än 2002 och att de utländska biståndsgivarna har gjort framsteg när det gäller talibanbekämpning och återuppbyggnad. För kvinnornas del har särskilt stora framsteg gjorts:Femtio år efter Koreakrigets slut, 2003, skickade Sydkoreas president Kim Dae-jung brev till alla amerikanska Koreakrigsveteraner och tackade dem för deras uppoffringar. Tack vare de amerikanska soldaternas insats räddades Sydkorea från kommunismen och en av världshistoriens största framgångssagor möjliggjordes.

Afghanistan kommer att bli en fredlig och välmående nation, och framtida generationer av afghaner kommer att tacka George W. Bush för att han befriade deras land. Men det förutsätter västerländskt stöd i kampen mot de talibaner som hatar allt vad frihet och demokrati heter.

03 september 2008

Bra Fredrik!

I måndags besökte Fredrik Reinfeldt ett muslimskt halalslakteri. MUF-ordföranden i honom tittade fram när han gav ett bra svar till dem som vill förbjuda halalslakt:
Jamen, ät något annat då. Men det är ju det som är problemet – bara för att någon vill göra på något annat sätt inskränker ju inte det min frihet om det inte är så att jag tvingas till något jag inte önskar. Jag har aldrig förstått det där att man inte kan visa lite respekt för olikheter som går sida vid sida.
Till skillnad från delar av MUF har Reinfeldt också en vettig syn på Georgienkonflikten. Motsättningar löses inte genom att en mängd småstater skapas – i Sydossetiens fall lika stor som Skellefteå kommun – utan genom demokrati och individuell frihet.
Vår uppfattning är att det är en mer etniskt blandad befolkning [än bara osseter i Sydossetien], vilket oftast är risken, det såg vi också på Balkan – det som då ofta händer när man börjar peka ut en område och säga att ni ska tillhöra eller ni ska självständighetsförklaras är att det leder till etniska omflyttningar, till och med ibland det vi brukar kalla för etnisk rensning. Alltså, georgier förklaras icke önskvärda och grupper skiljs åt som under lång tid har kunnat leva sida vid sida. Och det är ju risken med nationalismen – det etniskt uppbyggda tänkandet som vi har sett allt för ofta. Vår väg är ju att skapa tolerans, att berätta att man visst kan leva sida vid sida även om man har olika etniska bakgrund.

28 augusti 2008

Regeringen tar initiativet i invandringsfrågan

Regeringens köttben till oss i Timbrohögern, Globaliseringsrådet, har återigen släppt en intressant rapport som återigen presenteras på DN debatt. Rapporten presenterar några av de många fördelar som kommer av internationell migration.

Man kan till och med hävda att människor som byter land är den potentiellt mest lönsamma rörligheten över gränser, jämfört med rörlighet för kapital, varor och tjänster. Kapitalinkomsterna motsvarar i Sverige 30 procent av BNP, exporten av varor och tjänster 50 procent men arbetsinkomsterna hela 70 procent. En mer rörlig arbetskraft skulle betyda stora överföringsvinster för världsekonomin.

Kritiken mot tisdagens moderata invandringsdebattartikel är delvis berättigad, delvis tagen ur luften. Vänsterbloggare kritiserar formuleringen "våra invandrare" i rubriken till artikeln. Det finns bara ett problem: Orden "våra invandrare" dyker aldrig upp i artikeln utan har hittats på av Dagens Nyheters debattredaktion. Partiets egen rubrik var "Vi måste underlätta för invandrare på arbetsmarknaden".

Lite lustigt är dock att de tre moderaterna anser att "arbete och egen försörjning" är "grundläggande värderingar i det svenska samhället" som invandrare måste "acceptera". Sverige är väl snarare det land i världen där flest människor lever på bidrag. Hur många bidragstagare finns det i Somalia?

Tanken är dock god. Välfärdsstaten är inkompatibel med omfattande invandring. Varje steg mot stramare bidrag för invandrare är därför ett steg mot en öppnare värld. Därför är det viktigt att liberalerna tar ifrån idealistiska trädkramande hippies initiativet i kampen för fri invandring.

14 augusti 2008

Per Ström om klimatförtrycket

I måndagens Expressen skrev Per Ström en läsvärd artikel om det övervakningssamhälle som den urbota korkade idén om individuella växthusgaskvoter skulle leda till. På denna blogg har tidigare publicerats ett liknande inlägg om det potentiella klimatförtrycket.

10 augusti 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 4: Invandring

London är en av världens mest mångkulturella städer. Hela 30 procent av invånarna är födda utomlands och ytterligare 10 procent har utländsk bakgrund. Förutom personer från hela Europa som har fritt tillträde tack vare EU, exempelvis polacker, finns arbetskraftsinvandrare från Sydasien, Afrika och Karibien. Många av invandrarna har startat företag och bidrar till stadens dynamiska ekonomi – London räknas numera som världens främsta finanscentrum.

Eftersom de flesta invandrarna kommer från det gamla kolonialväldet – Pakistan, Indien, Bangladesh, Kenya och Karibien – är det sådana personer som det nästan är omöjligt för att komma in i Sverige, på grund av LO:s motstånd mot arbetskraftsinvandring. Sverige har att lära av Storbritanniens arbetskraftsinvandringspolitik.

30 juli 2008

"Snabb tvistlösning viktig för unga som jobbar"

Med anledning av arbetsgruppen Jobb för ungas nya rapport om tvistlösning på arbetsmarknaden utan inblandning från facket skriver jag och Hannes Beckman i dag på Västerbottenskurirens debattsida:

Arbetsmarknaden består i normalfallet av ett väl fungerande samspel mellan anställda och arbetsgivare. Det finns dock undantag. Att som ung anställd hamna i konflikt med arbetsgivaren kan vara riktigt tufft. I vårt arbete med att forma nya idéer för moderata ungdomsförbundet i arbetsgruppen Jobb för unga har vi stött på många berättelser där unga anställda kommit i kläm och chansen till upprättelse varit liten.

Ett exempel som förekommer i flera berättelser handlar om arbetsgivare som betalar ut löner för sent, betalar ut fel lön eller inte drar skatter på korrekt sätt. Detta är en särskilt svår situation att hamna i som ung då man ännu inte hunnit bygga upp den ekonomiska buffert för bortfall som många äldre har i form av bostad eller eget sparande. Att lönen inte kommer rätt månad kan göra skillnaden mellan att ekonomin går ihop eller inte.

Som ung anställd är det inte ovanligt att man arbetar utan skriftligt avtal. Detta försvårar ytterligare situationer av konflikt med arbetsgivaren, då det är svårt att bevisa vad man tidigare kommit överens om. Många unga arbetar även inom yrken där personalomsättningen är hög och kraven på en viss specifik kompetens inte är särskilt höga. Även krav på oskattat arbete förekommer. Detta är några exempel på situationer unga anställda kan hamna i.

I det fall man som ung anställd hamnar i konflikt med sin arbetsgivare är chansen till upprättelse begränsad. Landets domstolar har lång handläggningstid och att stämma sin arbetsgivare kan både vara dyrt och riskfyllt. Få känner dessutom till hur det juridiska systemet fungerar.

För de unga anställda som är anslutna till arbetstagarorganisationer är dock möjligheterna något större. Många omfattas av olika rättskyddsförsäkringar och organisationerna har lång erfarenhet av hur man framgångsrikt förhandlar med arbetsgivare för den enskildes räkning utan att den juridiska processen blir nödvändig.

Medlemskap i en arbetstagarorganisation tilltalar dock allt färre. Är man inte socialdemokrat är LO-förbunden inget alternativ. På samma sätt har skandaler och felprioriteringar givit organisationerna dåligt renommé. Organisationerna har även för vissa kommit att representera den arbetsmarknad som stängt dem eller närstående ute. Oavsett skälen bör även oorganiserade unga arbetande ha tillgång till effektiva rättsmedel och en chans till upprättelse vid felaktigheter från arbetsgivarens sida. Därför föreslår vi i en delrapport flera olika åtgärder.

Vi föreslår bland annat att ett nytt förfarande införs vid landets underrätter för snabb och billig handläggning av brådskande arbets- och civilrättsliga tvister.
Vi föreslår också att ett ombudsmannaämbete eller en civil motsvarighet införs för processföring i arbets- och civilrättsliga tvister av principiell eller annars viktig karaktär. Vi föreslår vidare att en nämnd eller motsvarande civilt organ införs för avgörande av tvister utan bindande verkan, men med sådan kompetens att deras avgöranden kan fungera som substitut till faktiska förstainstansavgöranden.

Vi menar också att vikten av skriftliga anställningsavtal, egna besparingar och goda försäkringsskydd måste uppmärksammas för unga anställda. På lång sikt bör även inbetalningarna av inkomstskatter flyttas från arbetsgivaren till den anställde så att risken att bli lurad av arbetsgivaren minskar.
I höst presenterar vi vår samlade rapport kring unga och jobb. Vår förhoppning är att vårt arbete kommer att kunna bidra till nödvändiga förändringar i Sverige så att unga i framtiden kan möta en bättre och tryggare arbetsmarknad.

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 3: Bostadsmarknaden

Den brittiska bostadsmarknaden är sedan Thatchertiden till största delen oreglerad. Den som vill kan ordna en bostad i London på en dag. Det finns ingen bostadskö. Hyrorna är dock mycket höga, men det torde bero på ett högre kostnadsläge och på att myndigheterna begränsar var man får bygga. Ett exempel är Hyde Park som är 250 hektar i stort sett oproduktiv mark (med till och med oslaget gräs på sina håll) mitt i London.

Miljontals människor från hela världen tycker att det är värt de höga hyrorna att bo i London, något de kanske inte skulle ha möjlighet till om hyrorna var reglerade (med tillhörande bostadsbrist) som i Sverige.

23 juli 2008

Ny MUF-rapport med alternativ till facket

I dag släppte den arbetsgrupp inom MUF som jag är medlem i, Jobb för unga, en rapport om alternativ till hur konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare om exempelvis löneutbetalning kan lösas utan att facket behöver blandas in.

Svenska Dagbladets ledarblogg har en kommentar med intressanta synpunkter. Vi har tittat lite på hur man kan göra det lättare för arbetstagare att driva tvister när arbetsgivaren inte har hållit sin del av avtalet. De civila organ eller ombudsmän som diskuteras behöver ju inte vara statliga som diskrimineringsombudsmannen eller ARN, utan kan drivas utanför statlig kontroll som exempelvis Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam (med hemsida som en idrottsförening i division sex) eller Centrum för rättvisa.

12 juli 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 2: Arbetsmarknaden

Den brittiska arbetsmarknaden är mindre reglerad än den svenska och andelen fackföreningsmedlemmar är mindre än 30 procent. Detta leder till att det finns fler jobb och är lättare att få dem. Jag har fått två jobb under en vecka i London. I skyltfönstren på engelska affärer ser man ofta skyltar om att man söker efter personal. Med en mer liberal och fleibel arbetsmarknad får man större rörlighet och en mer dynamisk ekonomi.

07 juli 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 1: AlkoholförsäljningMedan många andra politiskt aktiva befinner sig i Almedalen är jag i London och söker jobb. De liberala ögonen är dock alltid uppmärksamma och i dag startar jag en serie om politikområden där Storbritannien har en liberalare och bättre fungerande politik.

Först ut är detaljhandelsförsäljning av alkohol. England har som bekant inget monopol och åldersgränsen är 18 år. Vad vi vet har dock England inte fallit ned i social kollaps och sedernas förfall. Mordfrekvensen är exempelvis lägre än i Sverige.

30 juni 2008

"Avskaffa hjälmtvånget för barn under 15 år"

Insändare i dagens Norra Västerbotten tillsammans med Evelina Hult, 13 år:

Sedan 2005 är det lag på att barn under 15 måste ha cykelhjälm. Det är märkligt att ha en sådan bestämmelse när den inte går att genomdriva eftersom personer under 15 inte kan straffas. Därtill är de flesta cyklister som skadas äldre.

Cykelhjälm måste vara en fråga för föräldrar och inte för politiker. Föräldrar vet bäst vilka säkerhetsanordningar som deras barn behöver använda. Om barn och föräldrar inte ens får bestämma om cykelhjälm ska användas eller inte, vilka beslut ska man då tillåtas att fatta?

Det är dags att avskaffa denna förmynderibestämmelse och ge makten till familjerna, inte till politikerna.

27 juni 2008

Ny kampanj för att gå ur PKU-registret

Med anledning av att man utreder om PKU-registret (med blodprover från alla nyfödda) ska få användas av polisen uppmanar MUF nu alla att gå ur registret. Man ska nämligen också titta på om möjligheten att gå ur registret kan tas bort. Det skulle vara riktigt otäckt om detta blir verklighet. Då är det bara ett litet steg till att det blir tvång på att alla nyfödda barns DNA ska sparas (i stället som nu där sparning är "default" men frivillig). Polisen skulle då kunna veta exakt vilka personer som exempelvis suttit i en bil eller vistats i ett rum eftersom vi alltid lämnar efter oss genetiska fotspår.


Foto: Jan Nilsson

I går talade jag på torget i Umeå mot FRA-lagen. Det var god uppslutning från allmänheten och media.

Uppdatering: Hela manifestationen finns på video. Jag talar efter 13 minuter och 40 sekunder.

24 juni 2008

Min namne om Robin Hood och diktaturer

Jakob Dlouhý har skrivit två nya bra blogginlägg: Det första om Robin Hoods skatteuppror och det löjliga pratet om "omvänd Robin Hood-politik". Det andra om varför diktatur är ett så fruktansvärt tillstånd att det är värt att gå i krig mot.

23 juni 2008

24 tidningar mot FRA-lagen

Regeringen har försökt få det att framstå som att det är bloggosfären som har överreagerat på FRA-lagen, och Säpo och Rikspolisstyrelsen som i sina remissvar var kritiska agerade bara i eget intresse. Det är då intressant att se vad Sveriges tidningar tycker om saken. Sveriges samlade ledarskribentkår kan väl inte ha missförstått lagen? När jag har tittat runt är det bara socialdemokratiska Folkbladet som har uttryckt stöd för lagen. Dessa tidningar är kritiska:Listan finns upplagd på det utmärkta initativet FRApredia, så att den kan utökas.

22 juni 2008

Protestera mot Borgs skattepolitik!

Gustav Gellerbrant bloggar bra om regeringens skattesänkningar som tar skattesystemet ännu längre bort från idén om platt skatt som omfamnas av allt fler länder, ungdomsförbund och ekonomer. Det måste löna sig att utbilda sig, jobba extra och anstränga sig på jobbet. MUF måste bli mer kritiskt mot de nya moderaternas skattepolitik som rör sig allt längre från liberalismen.

19 juni 2008

Liberala länkar

Denna länksamling fanns tidigare i vänsterkolumen men flyttas nu hit.

MUF-bloggar
Niklas Wykman
Nicklas Sandström
Edvin Alam
Christopher Hellström
Fredrik Bertilsson
Jonas Grafström
André Assarsson
Sara Dennås
Christoffer Järkeborn
Johanna Grönbäck
Johan Lundberg
Rola Brentlin

Liberala bloggar
Johan Norberg
Henrik Alexandersson
Mattias Svensson
Wille Faler
Carl Svanberg
Jakob Dlouhý
Fredrick Federley
Johnny Munkhammar
Dick Erixon
Kulturrevolution
Germania
TT-kritik

Lokala bloggar
Daniel Hedqvist (c)
Vensan Vukovic (fp)
Johan Kling (c)
Enar Nordvik (v)
Erik Olofsson
Liberal front

Bra svenska länkar
Moderata ungdomsförbundet
MUF Skellefteå
MUF Västerbotten
Moderat skolungdom
Moderaterna
Moderaterna i Skellefteå
Moderaterna i Västerbotten
Fria moderata studentförb.
Frihetsfronten
Timbro
Marknadskraften
Liberalismen
Neo
Svenskt Näringsliv
Skattebetalarna
Utan bilen stannar Sverige
Svensk Israelinformation
Svenska-amerikanska förbundet
Republikanska föreningen
Antipiratbyrån

Bra utländska länkar
Libertarian Party
Cato Institute
Ayn Rand Institute
Gapminder
National Rifle Association
ACLU
Cuban American National Foundation
Union Facts
Working Families for Wal-Mart
Project for the New American Century

Bra företag
Corrections Corporation of America
Monsanto
Wal-Mart
Microsoft
Lockheed Martin

Media

Nedanstående mediesammanställning fanns tidigare i vänsterkolumnen, men jag flyttar den nu hit för att spara plats.

Insändare och debattartiklar
Rösta nej till FRA-lagen, Löfgren!
Sossarna kan inte svara
Dags att göra 18-åringar myndiga
Öppna Sveriges gränser
Sverige blev inte rikt av Rättvisemärkt
Rättvisemärkt är inte hållbart
Moderaterna får inte tappa sina visioner
Utsläppsminskningar är en förlust på kort sikt
Klimathysterin är största hotet
Fattigdom är det stora problemet i världen
Hälsa och utbildning viktigare än klimat
Kör mer bil för miljön
EU-böndernas privilegier är på de fattigas bekostnad
Fri invandring förutsätter nytt välfärdssystem
Elever i USA når bättre resultat
USA har rätt att störta diktatorer
I dag firar vi världens bästa demokrati
Frihandel för jordens fattiga
Facken gör ungdomarna till förlorare
Fackföreningarna gör mig arbetslös
SVT inte alltid opartiskt
Privatisera det statliga tv-bolaget
Därför är jag inte feminist
Överdrifter om USA
Konsumenterna styr

Redaktionellt
VF 4/5 2008
NV 17/1 2008
VF 25/11 2007
NV 24/11 2007
SVT 28/10 2007
VF 13/9 2007
SVT 12/9 2007
NV 5/9 2007
NV 3/9 2007
VK 1/9 2007
SVT 31/8 2007
NV 8/5 2007
VF 8/5 2007
SR 7/5 2007
SVT 7/5 2007
NV 14/2 2007
NV 18/12 2006
NV 28/10 2006
SR 27/9 2006

Sagt om bloggen
"Hans blogg bjuder på idéer och tankar som i mångt och mycket känns igen från en annan tid. Tropikhjälmarnas, khakishortsens och gränsdragningar med linjalernas tid."
Björn Fridén

"[Jacob Lundberg] kommenterar [under rubriken "Stöd Chiquita"] Chiquitas/United Fruits hundraåriga historia av marinkårsunderstött union-bashing och mördande."
Ali Esbati

"[E]tt vidrigt och människofientligt uttalande, helt i klass med vad som då och då slinker ur vissa stalinisters, maoisters och nazisters munnar om att 'när man hugger ved ryker det flis', eller 'för att göra omelett måste man knäcka ägg'."
Nättidningen Yelah

"En av våra duktigaste skribenter"
Niklas Wykman

Dags för corporate civil disobedience!

Visst är vi besvikna för att Fredrick Federley (c) och Annie Johansson (c) röstade ja till FRA-lagen, men det verkar lite överdrivet att säga upp bekantskapen. Det är tufft att gå emot partilinjen. Federleys försök att få de små sista minuten-ändringarna att se ut som någon större framgång är dock bara pinsamt. Trots FRA-affären förblir han en av riksdagens mest liberala ledamöter (på Facebook uppger han att han stödjer Libertarian Party).

Ur en liberal synvinkel är det teleoperatörerna som är offren för denna lag. De kommer att bli föremål för tvånget att lämna ut information, inte deras kunder. Därför är det på teleoperatörerna vi nu måste sätta tryck. Om alla företag i branschen gjorde som Bahnhof och praktiserade civil olydnad genom att inte samarbeta med FRA skulle statsmakten knappast kunna göra något. Särskilt när opinionen så tydligt är emot förslaget.

18 juni 2008

"Gå emot partilinjen och rösta nej till FRA-lagen, Löfgren!"

Insändare i dagens Norra Västerbotten och Västerbottenskuriren tillsammans med Nicklas Sandström och Simon Vallin:

I dag röstar riksdagen om huruvida regeringens proposition om elektronisk avlyssning ska godkännas eller inte. Förslaget innebär att all elektronisk trafik som passerar gränsen kommer att kunna genomsökas av Försvarets radioanstalt (FRA) utan att någon brottsmisstanke konstaterats. Allt för att skydda Sverige mot "yttre hot".

Man måste fråga sig hur stort behov Sverige verkligen har av en sådan lag. Lagen medför inte bara en enorm inskränkning av varje människas rätt till privatliv utan strider också mot principen i rättsstater att alla är oskyldiga till dess motsatsen bevisats.

Vi uppmanar vår moderata riksdagsledamot i Västerbotten Ulla Löfgren att gå emot partilinjen och rösta nej till FRA. Ända sedan den förra socialdemokratiska regeringen började arbeta med förslaget har kritiken från debattörer, bloggar, ungdomsförbund och ledarsidor varit öronbedövande. Advokatsamfundet, Journalistförbundet, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen är alla negativa till förslaget. Vi tror inte att Ulla Löfgrens väljare vill ha denna lag.

"De som är beredda att ge upp väsentliga friheter för att få lite temporär säkerhet förtjänar varken frihet eller säkerhet", konstaterade Abraham Lincoln redan på 1800-talet. Frågan är om politikerna i Sveriges riksdag kommer att konstatera samma sak år 2008.

17 juni 2008

Tre nej hittills enligt LUF och Politikerbloggen

Spänningen stiger i FRA-frågan. Centerpartiets gruppledare uppger att alla centerpartister kommer att rösta ja. Samtidigt säger LUF att Cecilia Wikström (fp) och Birgitta Ohlsson (fp) kommer att rösta nej. Dessutom rapporterar Politikerbloggen att Karl Sigfrid (m) kommer att rösta nej.

"Att förhindra det trådbaserade övervakningssystemet är viktigare än min politiska framtid", uppges Karl Sigfrid ha skrivit i ett mejl. Om detta stämmer kommer dock Karl Sigfrid att få hjältestatus i bloggosfären, i ungdomsförbunden och på ledarsidorna. Det kommer att hjälpa hans karriär i längden. Minns att Fredrik Reinfeldt skälldes ut av Carl Bildt på 1990-talet.

Riksdagsledamoten Ulla Löfgren (m) från Västerbotten verkar ha bestämt sig, men vi i MUF Västerbotten har i alla fall gjort ett försök att övertyga henne genom ett brev. Sveriges radio Västerbotten rapporterar.

Uppdatering 14.05: Aftonbladet och Henrik Alexandersson förnekar att centern skulle vara överens om att rösta ja. Annie Johansson (c) och Fredrick Federley (c) har varit de kanske mest högljudda FRA-motståndarna. Det skulle vara märkligt om de röstade för men Sigfrid, Wikström och Ohlsson emot.

Uppdatering 14.43: Både Fredrick Federley (c) och Annie Johansson (c) har begärt ordet för att tala länge – 15 minuter. Fredrick Federleys anförande bör vara cirka kl. 15.30.

15 juni 2008

Sagan om den personliga integritetenJag har gjort en liten video inför onsdagens omröstning om FRA-lagen. Här kan du vad Aragorn egentligen säger.

14 juni 2008

Tråkigt nej

Norra Västerbottens ledare skriver i dag bra om folkomröstningen på Irland:
Argumenten har varit känsloladdade inför folkomröstningen. Aldrig eller sällan sakliga.

Ett exempel är att nejsidan motsatt sig fördragstexten som säger att antalet kommissionärer ska minska från 2014. Då riskerar Irland att förlora sin kommissionär. Det blev en stor sak i folkomröstningskampanjen.

Faktum är att gällande fördrag, Nicefördraget, stadgar att principen om en kommissionär per land ska bort redan från 2009. Och det sade irländarna ja till i en folkomröstning för sex år sedan.

I dagsläget är det oerhört viktigt att ratificeringen av Lissabonfördraget fortsätter i de länder som ännu inte har gjort det, däribland Sverige. Det är nämligen orimligt att en miljon irländare stoppar utvecklingen för en halv miljard andra européer.

12 juni 2008

Vilka ledamöter följer sitt samvete – och sina väljare?

Som bekant krävs det att endast fyra borgerliga riksdagsledamöter röstar emot Försvarets radioanstalts rätt att avlyssna utan domstolsbeslut för att propositionen ska falla.

Ulla Löfgren (m) från Västerbotten verkar inte gå att övertyga, men chanserna är större för Karl Sigfrid (m).

Henrik Alexandersson har gjort en lista över borgerliga riksdagsledamöter som kan tänkas rösta emot regeringens förslag den 18 juni. Ett intressant faktum är att fem av ledamöterna är personvalda, nämligen:
 • Henrik von Sydow (m)
 • Annie Johansson (c)
 • Sven Bergström (c)
 • Alf Svensson (kd)
 • Camilla Lindberg (fp)
Dessa borde inte ha några betänkligheter mot att rösta mot regeringen eftersom de vet att de har väljarnas förtroende.

Vi måste dock komma ihåg att om propositionen skulle falla på onsdag så kommer den kanske komma tillbaka som en blocköverskridande överenskommelse. Det är ju från början socialdemokraternas förslag. Ett nej nu skulle dock vara en enorm markering från de folkvaldas sida.

Alkoholfanatism över styr

Missa inte Mattias Svenssons sågning av den fanatiska alkoholpolitiken som bara fokuserar på totalkonsumtion, inte på den problematiska konsumtionen, och som snabbt viftar bort vetenskapliga slutsatser om att det är ofarligt att dricka fem brukar starköl per dag [Mattias Svensson balanserar detta påstående i en kommentar].

En vanlig utgångspunkt är att alkoholen skapar brottslighet och sociala problem. Min enkla undersökning av Sveriges kommuner (nedan) visar inget sådant samband. Förutom ett antal kommuner vid norska gränsen köps det mest alkohol i Danderyd. Knappast sinnebilden av ett samhälle präglat av sociala problem.


Källa: Folkhälsoinstitutet

10 juni 2008

Fungerande rättssamhälle förutsättning för tillväxt

Ekonomen Hernando de Soto från Peru har fört fram tanken att de fattiga behöver få papper på sina egendomar för att kunna komma ut i den vita ekonomin och skapa blomstrande företag. Bland annat Johan Norberg har i sina böcker refererat de Soto.

Nu har även FN plockat upp peruanens idéer och konstaterar i en rapport att endast en tredjedel av världens befolkning har full tillgång till domstolar och myndigheter för att registrera sig själva, sina fastigheter och sina företag, genomdriva avtal och få skulder indrivna.

I vanlig ordning när det handlar om statistik av den här typen är denna andel sannolikt den högst i mänsklighetens historia, men den visar att det är en lång väg att gå innan alla människor får ta del av rättssamhällets fördelar.

Detta kan vara en tankeställare för många av oss liberaler som bara pratar om att staten ska vara passiv och hålla sig borta. Men anarki är inte frihet. För en väl fungerande marknadsekonomi krävs att staten skyddar äganderätt till mark, har effektiva och rättvisa domstolar och kronofogdar och upprätthåller den intellektuella äganderätten (patent, upphovsrätt och varumärken).

Hjälp till fattigare länder för att bygga upp rättssamhällets institutioner kan vara en försvarbar form av bistånd. Inom Riksrevisionen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Kammarkollegiet finns en stor kompetens som utvecklingsländerna skulle ha nytta av i sin resa mot avancerade kapitalistiska ekonomier.

05 juni 2008

I press och tv om åldersgränskampanjen

MUF Skellefteås kampanj för 18-årsgräns på Systembolaget har fått gott genomslag i media. Norra Västerbotten hade i dag en stor artikel, tyvärr inte på nätet. Västerbottens folkblad och SVT Västerbottesnytt har också rapporterat.Norra Västerbottens ledare sågade kampanjen med ovanstående illustration. Lite ironiskt är att jag i dag i samband med skolavslutningen fick ett stipendium av samma tidning för samhällsengagerade elever med "ett fritt och kritiskt sinnelag".

04 juni 2008

6 220 skrev på för 18 på Systembolaget

Natten till i dag avslutade MUF Skellefteå kampanjen för 18-årsgräns på Systembolaget, och den blev mycket lyckad. Hela 6 220 namn samlades in fördelat på 3 500 på namninsamling.se, 2 598 medlemmar i Facebookgruppen och 122 på papper.

02 juni 2008

Har människan en fri vilja?

Den filosofiintresserade kan glädja sig åt att jag har publicerat en uppsats om människans fria vilja på min hemsida Hollin.

27 maj 2008

Succé för alkoholkampanjen

Sedan i går har över 2 000 personer skrivit under MUF Skellefteås namninsamling för 18-årsgräns på Systembolaget. Facebookgruppen växer också.

26 maj 2008

Ny kampanj: 18 på Systembolaget!

18 på systemet!I dag startade MUF Skellefteå en stor kampanj med budskapet att åldersgränsen på Systembolaget bör sänkas till 18. Vi samlar ihop namn som kommer att skickas till folkhälsominister Maria Larsson. Skriv under på MUF Skellefteås hemsida och gå med i Facebookgruppen. Norra Västerbotten rapporterar.

Det stora problemet för dem som hävdar att en sänkning skulle leda till enorma problem i samhället är att en 18-årsgräns (eller ännu lägre) fungerar i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Danmark och många andra länder. I Norge och Finland dras gränsen för när 18- och 19-åringar får köpa alkohol utanför krogen vid 22 procent alkohol i stället för 3,5 procent som i Sverige.

"Dags att göra 18-åringar myndiga"

Johan Söderberg, ordförande MUF Skelleteå, och jag skriver om åldersgränsen på Systembolaget i en insändare i dagens Norra Västerbotten:

I Sverige har vi sedan 1974 en myndighetsålder som är 18 år. När man fyllt 18 så är man vuxen enligt FN:s barnkonvention, man får: rösta, ta körkort, köpa tobak och på en restaurang eller bar köpa starköl, vin och sprit. Man kan också vid samma ålder få köra stridsvagn och delta i krig och därigenom tvingas döda någon annan människa. Samhället anser alltså att man när man blivit 18 år är så pass vuxen att man ska klara av att ta ansvar för sitt agerande fullt ut.

Däremot så finns ett märkligt undantag till detta system där vi inte tillåter 18- och 19-åringar att köpa alkohol på Systembolaget och dricka den hemma, medan de får köpa samma drycker på ett uteställe. Det är ett tydligt exempel på hur samhället inskränker den personliga friheten att bestämma över och ta ansvar för sitt liv. Självklart ska en myndig person i Sverige få möjlighet att köpa alkohol på Systembolaget och inte tvingas att köpa den på krogen.

Ett argument som ofta framförs för åldersgränsen är att den ska ha en preventiv effekt på alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Frågan man måste ställa sig är om det verkligen fungerar? Lyckas inte ungdomar idag att få tag på alkohol? De som är under 20 år har idag inga svårigheter att få tag på alkohol och det finns en gigantisk svart marknad med smugglad och hembränd sprit. Genom denna märkliga inskränkning i myndighetsåldern har vi skapat ett system som leder till att ungdomar konsumerar smuggelsprit och hämbränt – snacka om att bita sig själv i svansen.

Nej, det är dags att se till så att vi har en konsekvent myndighetsålder och slutar att inskränka den personliga friheten – 18 år på Systemet!

24 maj 2008

Äntligen elitklasser

Skolministern ska öppna för elitklasser i teoretiska ämnen på gymnasiet. Detta är ett mycket positivt förslag – och ett populärt sådant: 88 procent av Svenska Dagbladets läsare är positiva och till och med bland Aftonbladets läsare är en stor majoritet för elitklasser.

Som påpekas av skolministern är det ingen som höjer på ögonbrynen när det finns hockey-, curling-, musik- och teatergymnasier med intagningsprov. Självklart bör man då kunna ha intagningsprov i exempelvis matematik eller samhällsvetenskap.

I detta sammanhang påstås ofta att forskningen visar att sammanhållna klasser är bäst för studieresultatet. Man kan ifrågasätta det genom att titta på USA som har en mycket jämlikhetspräglad skola och dåliga studieresultat. Universiteten är däremot kraftigt elitiserade – och bäst i världen.

Även om det skulle stämma att nivågruppering ger sämre genomsnittsresultat är det inte försvarbart att tvinga de duktiga eleverna att studera under sin förmåga för att hjälpa de svagare eleverna. Varje elev går i skolan för sin egen skull.

Uppdatering: Jonas Grafström kommenterar här.

22 maj 2008

Riksdagen bör inte vara allsmäktig

 • Har 51 procent av Sveriges befolkning rätt att döda de återstående 49 procenten?
 • Bör riksdagen ha rätt att införa dödsstraff?
 • Har en majoritet av väljarna rätt att utvisa alla utlandsfödda från Sverige?
 • Ska riksdagen ha rätt att stänga misshagliga tidningar och tv-stationer?
 • Kan demokratin avskaffas i ett demokratiskt val?
Om du svarar nej på någon av dessa hypotetiska frågor förespråkar du en begränsning av de folkvaldas makt. Trots att man har en majoritet av folket bakom sig betyder det inte att man har rätt att bestämma vad som helst.

Det är positivt att Alliansen och miljöpartiet har insett detta genom att uttala sig positivt till en författningsdomstol som i USA. Henrik Berggren har en bra historisk analys i dagens DN.

Lite förvånande är vänsterns motstånd mot all form av begränsning av den lagstiftande församlingens makt.

20 maj 2008

Ankarloo har fel om världsekonomin

I november släppte regeringens globaliseringsråd den första av 30 underlagsrapporter. Rapporten är skriven av Johan Norberg och är en sammanställning av de fantastiska framsteg som mänskligheten har upplevt under de senaste 40 åren i form av höjd inkomst, särskilt för de fattiga, längre medellivslängd, mer demokrati och mindre krig.

Vänstertidskriften ETC har låtit ekonomhistorikern Daniel Ankarloo producera en kritik av Norbergs rapport, skriver Johan Norberg på sin blogg. Ankarloo menar att Norberg vilseleder när han talar om minskad fattigdom och ojämlikhet. Här kommer jag att bemöta Daniel Ankarloos kritik mot Johan Norberg på några punkter.

Köpkraftsjustering bästa metoden

Ankarloo kritiserar Norbergs val av köpkraftsväxelkurser snarare än marknadsväxelkurser när inkomst i olika länder jämförs. Det är lite lustigt att en vänsterdebattör anser att marknadens växelkurser skulle vara de som är relevanta.

Som Johan Norberg tidigare har påpekat i denna fråga är det dock hur mycket människor kan köpa för sina pengar i hemlandet som räknas, inte hur mycket de får för sina pengar på semester i Europa. Köpkraftsjustering är den bästa metod vi har för att jämföra människors levnadsstandard. Precis som jämförelser av BNP över tid blir meningslösa om man inte tar hänsyn till inflationen bör varje jämförelse av länders välstånd bygga på köpkraftsjusterade växelkurser.

Alla som varit i ett fattigt land vet att det är mycket billigare där. På en oreglerad världsmarknad skulle ju alla prisskillnader omedelbart utjämnas, men världsmarknaden är inte perfekt fungerande. Fattiga har inte full tillgång till världsmarknaden. I stället, som visas av diagrammet nedan, är fattiga länders valutor nästan alltid undervärderade om man jämför med köpkraftsväxelkurserna.


Källa: Goldman Sachs

Ankarloo för ett intressant resonemang när han konstaterar att kapitalvaror (symboliserade av Apple Ipod) är relativt dyrare än konsumtionsvaror i fattiga länder. Målet för all ekonomisk verksamhet är dock konsumtion. Investeringar och arbete är bara medel för att kunna konsumera. Därför är Världsbankens köpkraftsmått, som bygger på att en korg av konsumtionsvaror används för att beräkna mer rättvisande valutakurser, rätt att använda när man talar om levnadsstandard.

Att mäta länders ekonomiska makt genom att undersöka hur stor del av ett annat land man teoretiskt skulle kunna köpa är kanske intressant för rika vänsterintellektuella men har ingen betydelse för vanliga människors liv.

Är amerikaner hälften så rika i dag som de var 2001? Naturligtvis är de inte det – utom om man räknar på Ankarloos sätt. Då kostade dollarn som mest 11 kr – i dag 6 kr. Eftersom Ankarloo tycker att marknadsväxelkurser ger den mest rättvisa bilden måste han alltså anse att amerikaner har tappat nästan hälften av sitt välstånd på sju år. (För att vara riktigt korrekt: Ankarloos atlasmetod använder sig av ett treårigt genomsnitt, men det kan naturligtvis också förändras mycket över tid.)

Ankarloo kritiserar Norbergs påstående att den reella BNP-tillväxten faktiskt undervärderar den verkliga standardförbättringen:
Vad gäller idén att BNP undervärderar de fattigas välstånd, och de exempel Norberg ger för att bevisa detta faktum, så är de i grunden irrelevanta för den grupp av extremt fattiga, som det här handlar om. Det faktum att MP3-spelare, datorer och bilar har blivit relativt bättre och billigare här [...] och att man därför kan köpa mer och andra saker för "tusen kronor" i dag än för 50 år sedan, är ju knappast en relevant och rimlig beskrivning av den verklighet [...] som gäller för de nästan en miljard människor i världen som idag lever på 1,53 PPP$ om dagen eller mindre.
Delvis är detta argument giltigt, men samtidigt har vi sett hur exempelvis mobiltelefoner har börjat nå fram till fattiga byar i Afrika. Utbredningen av tv-apparater ökar också.

Ankarloo "kan [inte] begripa, att BNP per capita för världen, enligt uträkningarna, som helhet kan vara större i PPP$ [köpkraftsjusterade termer] än i BNP per capita i verkliga valutakurser, USD". Anledningen till detta är att köpkraftsjusteringen görs efter just amerikanska dollar. USA är baslandet och eftersom det amerikanska prisläget är högre än genomsnittet i världen blir världens BNP större i köpkraftsjusterade termer än om summeringen sker till marknadsväxelkurser.

Den globala ojämlikheten har minskat

Ankarloo skriver:
För varje PPP$ [köpkraftsjusterad dollar] extra som en person i snitt fick i ett låginkomstland under perioden 1975–2005 så erhöll en person i ett höginkomstland i snitt cirka 13 PPP$.
På basis av detta menar Ankarloo att ojämlikheten inte har minskat under de senaste tre decennierna utan ökat kraftigt.

1964 var ett mycket bra år i Sverige. Industrin gick på full fart och investeringarna var höga. Perioden brukar kallas "guldåldern". BNP per capita växte med hela 6 procent, högst under efterkrigstiden.

2005 var däremot ett mediokert år. BNP per capita växte med 2,9 procent vilket inte är dåligt men knappast någon guldålder. Om vi nu ska räkna på Daniel Anklarloos vis växte BNP per capita med 7 200 kr 1964 och med 7 900 kr 2005 (i 2000 års priser). 2005 var alltså ett bättre år än den svenska guldålderns allra bästa år på 1960-talet! (Källa: SCB)

Det sista påståendet är det nog inte många som håller med om. Tillväxt bör räknas i procent, inte i absoluta tal. Historiska data visar också att tillväxten är exponentiell och inte linjär. Diagrammet nedan använder logaritmisk skala, vilket betyder att tillväxten sker med samma procenttal om kurvan är linjär. Det har den i stort sett varit under de senaste 150 åren i Sverige.


Källa: Rodney Edvinsson

Ändå är det i absoluta dollartermer som Ankarloo jämför tillväxten i världen sedan 70-talet. Naturligtvis har tillväxten varit högre i absoluta tal i höginkomstländer än i låginkomstländer. Kapitalstockens tillväxt är exempelvis direkt beroende av investeringar, som ju måste finansieras genom att man avstår konsumtionsutrymme (eller importerar).

Den relevanta siffran när man pratar global ojämlikhet är i stället att låginkomstländernas percapitainkomst har ökat från 7 till 8 procent av höginkomstländernas. Det är ingen stor ökning, men ojämlikheten har inte blivit större. Huvudsaken är dock att hela världen, fattig som rik, i genomsnitt nästan har dubblerat inkomsten på 30 år.

Fattigdomsmåttet

Ankarloo har synpunkter på att Johan Norberg valt "extrem fattigdom" som primärt fattigdomsmått – när man lever på mindre än en dollar om dagen (som på grund av inflation i dag motsvarar cirka 14 kr). I stället tycker han att man kan mäta fattigdom "relativt samhällsutvecklingen och i relation till andras rikedomar".

Idén att hur nöjda människor är med sin inkomst är beroende av alla andras inkomster är populär inom vänstern, men har knappast täckning i verkligheten. Med den logiken borde människor från rika länder flytta till fattiga länder för att där bli ännu lyckligare eftersom de hamnar i toppen av inkomststegen. Som bekant går dock flyttströmmarna från Mexiko och Kuba till USA och inte tvärtom, trots att de mexikanska invandrarna försämrar sin egen relativa position genom att byta land. De som har råd väljer också att bosätta sig i fina villaområden snarare än i slummen, trots att man där skulle bli rikast i kvarteret.

Naturligtvis går det inte att välja någon objektiv gräns när människans grundläggande behov är uppfyllda. För att jämförelser i tid och rum ska bli meningsfulla behövs dock en gräns som motsvarar samma inkomstnivå. Man måste ha gått väldigt många internutbildningar inom vänsterpartiet för att anse att Lisa har blivit fattigare om hennes inkomst ökar från 100 000 till 200 000, bara för att Pelles inkomst under samma tid har ökat från 300 000 till 800 000. Den extrema fattigdomen – under en dollar om dagen – är det bästa mått vi har för att studera förbättringar för de fattigaste.

Slutsatser

Köpkraftsjusterade inkomstsiffror ger den bästa bilden av levnadsstandarden i världen – mycket bättre än marknadsväxelkurser som har liten inverkan på livet för de flesta i utvecklingsländerna.

Fattigdom är ett absolut begrepp, som Ankarloo vill mäta relativt andras inkomster. Jämlikhet är däremot ett relativt begrepp som Ankarloo mäter genom att uppge absoluta skillnader i inkomst.

De flesta har insett att världen har blivit en mycket bättre plats de senaste decennierna för både fattiga och rika, och framför allt för fattiga. Vissa vänsterdebattörers försök att prata bort dessa framsteg är bara pinsamma.

19 maj 2008

Levanto och Eriksson månadens bloggare

I dag utsågs månadens blogg och månadens blogginlägg av bloggruppen inom Moderata ungdomsförbundet. Månadens blogg är Anti Jante av Emil Eriksson, och månadens blogginlägg skrevs av Martin Levanto. Edvin Alam has the story. Stort grattis till Emil och Martin!

Mäktigare EU bra för Europa

Dagens Nyheters ledare kommenterar i dag insiktsfullt situationen inför folkomröstningen om Lissabonfördraget. Det är inte klokt att lägga fram ett komplicerat dokument på flera hundra sidor för folket att anta eller förkasta. Det är det vi har politiker till.

Att mer makt flyttas till EU-nivå och att beslutsfattandet blir mer effektivt är någonting positivt. Oavsett om bestämmelserna är liberala eller inte är det i de flesta fall bra om de är samma över nationsgränser. Ett mäktigare EU kan också trycka på kraftigare för liberala reformer i de nya medlemsländerna i Östeuropa.

Tillägg: Edvin Alam håller inte med. Angående argumentet att fördraget aldrig varit en valfråga så väljer vi politiker för att ta sig an frågor som dyker upp och väljarna visste 2006 vilka partier som är positiva respektiva negativa till EU. Tidigare inlägg: "Folkomrösta inte om EU-fördraget", "Med EU för ett liberalare Europa", "EU-stat, ja tack!".

18 maj 2008

Lär dig ekonomi

Nu kan du läsa hela Ekonomiboken på nätet. Med hjälp av en berättelse om Ali och Lisa på en öde ö får du lära dig grundläggande begrepp inom makroekonomin, exempelvis BNP, sparande och tillväxt. Boken innehåller också en introduktion till mikroekonomi (utbud och efterfrågan) och en översikt över världens ekonomiska historia. Ekonomiboken är mitt projektarbete på gymnasiet.

16 maj 2008

Hellre minimilön än kollektivavtal

I svensk debatt framställs det ofta som att vi har att välja mellan endast två alternativ på arbetsmarknaden: den svenska modellen med kollektivavtal eller minimilöner satta av politiker. Denna valsituation är påhittad. På intet vis är Sverige tvingat att ha någon form av lönereglering.

Om fackföreningarnas priviligier och övriga arbetsrätten avskaffades skulle lönerna sättas fritt på marknaden och och alla arbetstagare skulle i princip kunna få det jobb de vill och har kompetens för.

Om man ändå skulle tvingas välja mellan kollektivavtal som i Sverige eller minimilön som i USA torde minimilön vara det minst onda alternativet. Statliga ingrepp i arbetsmarknaden kan inte vara allt för komplicerade. Det är svårt att reglera mer än exempelvis lön och arbetstider.

Kollektivavtal däremot kan vara mycket detaljerade. En av anledningarna till att EU-domstolen tog ifrån Byggnadsarbetareförbundet rätten att använda stridsåtgärder för att driva igenom kollektivavtal var ju att avtalet var detaljerat och svårt att sätta sig in i.

Det är märkligt att moderaterna har omfamnat "den svenska modellen" till den grad att Gunilla Carlsson beskriver sig som "kollektivavtalsfantast". Ett anglosaxiskt system där minimilönen sätts i demokratisk ordning och övriga villkor bestäms av arbetstagare och arbetsgivare utan tvång är bättre än en urspårad svensk modell med politiserade fackföreningar.

12 maj 2008

Borgerliga kommuner företagsvänligast

Edvin Alam har gjort en intressant undersökning som visar att de 20 mest företagsvänliga kommunerna i landet enligt Svenskt Näringsliv är borgerligt styrda.

08 maj 2008

Ge oss rätten att planera vår ålderdom

En insändare i Norra Västerbotten har intressant information om ett äldreboende i USA där de boende får "privat lägenhet med golvvärme och luftkonditionering, dagligen tre hemlagade mål mat och mellanmål, städning och tvätt, personal 24 timmar per dygn, två larmsystem i varje lägenhet, månatlig hälsoundersökning, hjälp att ge receptbelagd medicin [och] aktiviteter för kondition, utbildning och rekreation". Detta för 2 000–3 000 dollar per månad.

DN debatt i går behandlade samma tema. De äldre måste betala mer för sin vård. Det är dags att privatisera äldreomsorgen och pensionssystemet så att alla själva får ta ansvar för sin ålderdom och se till att ha sparat tillräckligt med pengar. En sådan åtgärd skulle kraftigt öka sparandet i samhället. Dessutom skulle den ge människor en större möjlighet att bestämma vad man vill konsumera och när i livet. Äldreomsorgen skulle utföras på de äldres villkor i stället för på kommunala biståndsbedömares.

Även med privat äldreomsorg skulle man ändå kunna med skattepengar skapa en garanti för att alla får vård under ålderdomen. Det finns ingen motsägelse. Att som nu tvinga in alla i den kommunala äldreomsorgen har därför ingenting med solidaritet eller rättvisa att göra. Om man skrapar bakom de fina orden döljer sig i stället mäktiga särintressen och en vilja att bestämma över andra.

06 maj 2008

Vårdstrejken är destruktiv

DN:s ledare har i dag en bra analys av den pågående vårdstrejken. Alexander Malmgren har tidigare förklarat att lönerna skulle vara högre om det fanns en verklig brist på sjuksköterskor.

En annan aspekt är naturligtvis att arbetsmarknaden för sjuksköterskor liknar ett monopsoni, det vill säga en situation med bara en arbetsgivare. Det finns liten konkurrens om arbetskraften. Jämför med USA där sjuksköterskor tjänar 40 000 kr per månad mot 23 000 kr för svenska sjuksköterskor (2004).

Just nu kan vi bara hoppas att strejken blir ett stort misslyckande för Vårdförbundet. Den här typen av metoder är bara destruktiva.

04 maj 2008

Bloggutmärkelser till Järkeborn och Westerberg

I dag offentliggjorde bloggruppen inom Moderata ungdomsförbundet vilka som vann månadens blogg och månadens blogginlägg för mars månad. På grund av tidsbrist och att juryn (undertecknad, Simon Sundén och Edvin Alam) inte har fått in rutinerna ordentligt är det lite försenat.

Månadens blogginlägg är Integrera mera! av Charles Westerberg. Månadens blogg skrivs av Christoffer Järkeborn. Stort grattis!

Den gränslösa världen närmar sig

Nicklas Sandström tipsar om Philippe Legrains artikel på DN debatt i dag där denne presenterar en ny rapport till Globaliseringsrådet om invandringens vinster för Sverige. Legrain listar hur invandring är positivt för ekonomin på åtta sätt (sid. 31):
 1. Mer innovativ och entreprenöriell aktivitet
 2. Ökad konkurrens och dynamik (när utlänningar konkurrerar med inhemska arbetare)
 3. Ökad flexibilitet och anpassbarhet (när arbetskraftsbehov kan fyllas)
 4. Effektivitetsvinster av specialisering (när lågutbildade utlänningar tillåter infödda att arbeta i mer avancerade yrken)
 5. Stordriftsfördelar (när en viss typ av företag samlas på ett ställe som i Silicon Valley)
 6. Vinster när infödd arbetskraft kan kompletteras med invandrad arbetskraft
 7. Vinster när kapital kan utnyttjas bättre
 8. Lägre priser och större urval för konsumenter
Välkänt är väl hur invandrare har lyckats i USA genom historien, allt ifrån grundarna av Google och Youtube till liberala profiler som Ayn Rand och Ludwig von Mises. Allt fler inser fördelarna med invandring. En värld utan gränser verkar allt mer realistisk.

01 maj 2008

MUF Stockholm gör succé på första maj

Edvin Alam berättar om MUF Stockholms förstamajdemonstration i dag som samlade 45 medlemmar och omnämndes i DN. Mycket bra jobbat!

29 april 2008

Fritidsgårdar är inte lösningen

Innestället i Eskilstuna


Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida har varit på studiebesök i Tensta och landar i den vanliga slutsatsen att det som kan stoppa stök bland ungdomar på kvällarna är fler fritidsgårdar. Som de flesta ungdomar förmodligen kan berätta för Eva Franchell och andra "fritidsgårdar är lösningen på alla problem"-människor i SSU och Ung Vänster är det knappast de stökigaste ungdomarna som besöker fritidsgårdar. Det är snarare de skötsamma ungdomarna med en konstruktiv fritidssysselsättning som utnyttjar kommunens anläggningar.

Bättre vägar för att få ned ungas missbruk och brottslighet är då att sänka trösklarna till arbetsmarknaden så att ungdomarna och deras föräldrar får jobb och framtidstro. Dessutom måste skolan inse att elever är olika och att vissa skulle må bra av att arbeta eller lära sig praktiska ämnen i stället för religionskunskap, svenska och matematik.