28 december 2008

Wykman till försvar för Israel

Niklas Wykman har skrivit ett välformulerat blogginlägg om Israel och dess fiender. De som är fiender till Israel är fiender till demokrati och mänskliga rättigheter.

(I sådana här sammanhang brukar vi Israelvänner påpeka att Israel är Mellanösterns enda demokrati. Men det stämmer inte längre – landet har fått sällskap av Irak och Libanon.)

24 december 2008

God jul!

Den 24 december är det lämpligt att påminna sig varför vi egentligen firar jul: för att vi ska kunna glädja oss åt industrialism och masskonsumtion. För att citera Ayn Rand:
The secular meaning of the Christmas holiday is wider than the tenets of any particular religion: it is good will toward men... The charming aspect of Christmas is the fact that it expresses good will in a cheerful, happy, benevolent, non-sacrificial way. One says: ´Merry Christmas´ – not ´Weep and repent´. And the good will is expressed in a material, earthly form – by giving presents to one’s friends, or by sending them cards in token of remembrance…
The best aspect of Christmas is the aspect usually decried by the mystics: the fact that Christmas has been commercialized. The gift-buying…stimulates an enormous outpouring of ingenuity in the creation of products devoted to a single purpose: to give men pleasure. And the street-decorations put up by the department stores and other institutions – the Christmas trees, the winking lights, the glittering colors – provide the city with a spectacular display, which only ´commercial greed´ could afford to give us. One would have to be terribly depressed to resist the wonderful gaiety of that spectacle.
När stockholmare 1968 protesterade mot julens kommersialisering uppgick julhandeln till 12 miljarder kronor i dagens penningvärde. Sedan dess har den femdubblats, och konsumtionskritiken är inte alls lika högljudd. Allt var inte bättre förr.

Har jag glömt Jesus från Nasaret? Han föddes i juni. Och redan vikingarna firade midvinterblot.

17 december 2008

Mer liberal kreativitet

Många liberaler känner till kortfilmen The Philosophy of Liberty. Färre känner nog till att det är epilogen till den liberala romanen Jonathan Gullible: A Free Market Odyssey av Ken Schoolland. Ännu färre verkar veta att denna bok är översatt till svenska som Jonatan Godtrogen (för att göra saken lite mer spännande: av Mats Hinze) och finns att ladda ned gratis. Jonatan Godtrogen är en modern Gullivers resor som genom en berättelse om huvudpersonens besök i ett främmande land presenterar frän kritik mot det nuvarande samhället. Det ska bli intressant att se om det finns några likheter med Germania.

Boken berättar om det absurda i att skydda föråldrade industrier:
”Det är ett upprop som skall skydda arbetstillfällen och företagsamhet. Visst är du väl för arbetstillfällen och näringsliv, inte sant?” vädjade hon.
[...]
”Lordernas Råd värnar lokala arbetstillfällen och företag mot produkter som tillverkats utanför vår ö. Skriver tillräckligt många på uppropet har lorderna lovat att göra allt som står i deras makt för att förbjuda utländska varor som skadar min verksamhet.”
”Och vad för slags verksamhet bedriver du?” frågade Jonatan.
”Jag representerar rock- och stearinljustillverkarna”, meddelade kvinnan stolt. ”I uppropet kräver vi förbud för solen.”
”Solen?” flämtade Jonatan. ”Hur, mm, varför skulle man förbjuda solen?”
Hon såg forskande på Jonatan och sade urskuldande:
”Jag vet att det låter lite drastiskt, men tänk efter lite, så förstår du – solen skadar ju faktiskt ljus- och rocktillverkarna. Nog inser du väl vilken billig och utländsk källa till ljus och värme solen är. Och det kan vi faktiskt inte tolerera!”
Jonatan Godtrogen tar sig också an idén om absolut rättvisa:
Jonatan fortsatte sin promenerad och upptäckte han strax en distingerad, välklädd man som med stor möda försökte ta sig fram gåendes på knäna. Men mannen såg inte ut att vara handikappad, han såg bara kort ut. Jonatan erbjöd en hjälpande hand, men mannen föste bort honom.
”Nej tack!” sade mannen och grimaserade av smärta. ”Jag kan nog gå ordentligt. Det tar ett tag att vänja sig att gå på knäna.”
”Är allt okej? Men varför ställer du dig då inte upp och går med fötterna?”
”Åhhh!” klagade mannen, och grinade illa. ”Det är bara en mindre anpassning till skattelagstiftningen.”
”Skattelagstiftningen?” upprepade Jonatan. ”Vad har skattelagstiftningen med att göra hur man går?”
”Allt! Aj!” Mannen lutade sig bakåt och satte sig på hälarna för att vila från sin mördande plåga. Ur skjortfickan tog han fram en näsduk och torkade pannan med. Han flyttade tyngden för att kunna massera ena knäet, sedan det andra. På byxknäna hade flera lager av utslitna lappar sytts på. ”Skattelagen,” sade han, ”har nyligen ändrats för att skapa jämlikhet mellan människor av olika längd.”
”Skapa jämlikhet?” frågade Jonatan.
”Var snäll och böj dig framåt så att jag slipper skrika,” bad mannen. ”Det var bättre. Lordernas Råd beslutade att långa människor hade alltför många fördelar.”
”Fördelar för att de var långa?”
”O ja! Långa personer föredras alltid vid anställning, befordran, inom sport, underhållning, politik, ja till och med vid ingående av äktenskap! Aj, aj, aj!” Han virade näsduken om det senaste av många revor i de gråa byxorna. ”Därför beslutade lorderna att beskatta oss med en häftig toppskatt.”
”Långa personer beskattas?” Jonatan såg sig om och kände hur hans kroppshållning började sjunka ihop.
”Vi beskattas i förhållande till vår längd.”
Schoolland ifrågasätter det obegränsade majoritetsväldet:
”Det är demokratigänget! Vi måste genast ge oss av härifrån!”
[...]
”Vilka?”
”Demokratigänget! De omringar alla de hittar och sedan röstar de om vad de skall göra med personen. De tar deras pengar, låser in dem i en bur eller tvingar dem att gå med i deras gäng. Det finns inget någon kan göra för att stoppa dem!”
Jonatan förstod ingenting. Var fanns poliserna man alltid såg annars? ”Kan inte lagen skydda oss från gänget?”
[...]
”När gänget först bildades drog polisen dem inför domstol för de brott de begick. Gänget menade att de följde principen om majoritetsstyre, på samma sätt lagen. De menade att röstande avgör allting – lag, moral, allt!”
”Dömdes de?” frågade Jonatan. Vid det här laget var gatan helt övergiven.
”Skulle jag behöva springa om de hade dömts? Nej, domarna dömde tre mot två till deras fördel. ’Majoritetens gudomliga rätt’ kallades det. Ända sedan dess har gänget fritt kunnat ge sig på alla de vill, så länge de är fler till antalet.”
Öns sanslösa regler och vanor blev till slut för mycket för Jonatan. ”Hur kan människor leva på en plats som denna? Det måste finnas ett sätt att försvara sig!”
”Utan vapen kan man bara fly eller gå med i ett gäng som har fler medlemmar.”

Årets julklapp

Det är inte varje dag det kommer ut en svensk liberal satirroman. Förmodligen har det aldrig hänt förr, närmare bestämt. Därför är Germania av Niklas Elert och Jonas Sigedal mycket välkommen. Idéstriden mot socialismen vinns inte på bloggar utan genom att påverka "hearts and minds" i kulturdebatten, precis som Germania gör. Köp!

924 sidor men få förändringar

Det blir inte några stora förändringar i Sveriges grundlag (sammanfattat av utredningen och av Nicklas Sandström). Vi får ingen författningsdomstol, men däremot ges domarna lite större frihet att bedöma om lagar strider mot grundlagen genom att uppenbarhetsrekvisitet tas bort.

Andra förslag i rätt riktning är mer personval och tydligare skrivningar om tvångsköp av fastigheter. Kravet på tio års innehav av svenskt medborgarskap för att bli minister tas bort – bestämmelsen som kan ha förhindrat Anna Ibrisagic från att bli minister (Amend for Anna?).

Att Sverige skriver in rasism i grundlagen genom att som enda folkgrupp nämna samerna, eftersom de är Sveriges urbefolkning, bör starkt ifrågasättas. Man hoppades ju att Sverige på 2000-talet hade rört sig bort från grupptänket och insett att rättigheter bara tillkommer den minsta minoriteten – individen.

16 december 2008

Lärdomar för demokratispridare

TT skriver att USA:s biljonåteruppbyggnad av Irak är ett fiasko. Detta visar att rent bistånd inte ger utveckling. I stället måste man avreglera ekonomin och se till att det finns fungerande kapitalistiska institutioner. Visst spelar interna faktorer roll för om ett land utvecklar tillväxtfrämjande instutioner, men att det är möjligt för en extern makt att starkt påverka ett lands ekonomiska utveckling visas av exemplet Korea.

Politiken för att förvandla Irak till en framgångsrik marknadsekonomi och ett tillväxtland har haft blandad framgång. Många prisregleringar finns kvar och korruptionen är omfattande. Arbetslösheten är hög och inflationen likaså. Tillväxten har varit modest – 4–6 procent per år sedan 2005. Samtidigt har internetanvändningen och marknaden för mobiltelefoner exploderat och antalet bilar ökar. Elektricitetsproduktionen är högre än under Saddams tid. Hundratals kommersiella tv- och radio-kanaler och tidningar har startats sedan demokratiseringen. Detta enligt en rapport från vänstertankesmedjan Brookings Institution.

En två år gammal artikel i Newsweek – skriven då våldet var som intensivast – ger en riktigt ljus bild av Iraks ekonomi. Fastighetsmarknaden och byggbranschen upplever en jätteboom och den av billig import översköljda detaljhandeln ökar. Tack vare avregleringar blomstrar småföretagen.

Läxan till nästa gång bör därför vara att inte kasta bort pengar i bistånd utan använda dem till fler soldater, det som visade sig fungera för att stävja våldet i Irak, och fokusera på att få marknadsekonomins institutioner på plats.

15 december 2008

Amerikaner vill inte ha socialism i sjukvården

Hoppfull statistik från andra sidan Atlanten:
 • Bara 30 procent vill ha en nationell sjukförsäkring. 51 procent är emot.
 • 58 procent av amerikanerna motsätter sig en sjukvårdspolitik som innebär att de själva får förändrat försäkringsskydd.
 • De flesta är inte beredda att betala mer i skatt för att ge sjukförsäkring till dem som inte har råd.

10 december 2008

Det är det här som gör Sverige fantastiskt

Vilken tur att vi har myndigheter som upprätthåller en stram och ansvarsfull alkoholpolitik. Själv har jag flera i bekantskapskretsen som blivit alkoholister för att vinreklamen har innehållit "en rutig duk, en korkskruv och blommor" förutom en bild på själva vinet.

09 december 2008

Ulf Nilsson sågar FN

Missa inte Ulf Nilssons hårda och helt berättigade kritik mot FN och folkrätten i Expressen:
Samtidigt som folk mördas på löpande band i Sudan, Kongo och (se nedan) Somalia, svälter folk ihjäl i Zimbabwe. Ja, när de inte dör av kolera. Mugabe har lyckats få i gång en inflation på över 100 miljoner procent – en ofattbar prestation! – och förföljer fortfarande farmare som råkar ha vit hudfärg. Mugabe är mördare och rasist, så varför slår ingen till och avsätter honom? Nej, Zimbabwe är en SJÄLVSTÄNDIG stat och mördar härskarna bara sina egna undersåtar är det helt ok – det gäller sen westfaliska freden 1648 (en fred som vi svenskar onekligen var med om att fixa till).

Somalia är lika med av kaos och småkrig. Däremot saknar man regering och förvaltning, sen 1991. Djungelns lagar råder. Detsamma gäller egentligen det väldiga Kina, där rättsskipningen är godtycklig, och Ryssland där lagen heter Putin. Båda länderna skitar ner himmel och jord utan att någon vågar bråka.
FN gör givetvis i vanlig ordning ingenting.
Både Kina och Ryssland har ju vetorätt.

Friskole- och USA-elever slår den svenska kommunala skolan

Två intressanta slutsatser från den nya Timss-undersökningen om elevers kunskaper:
 • Amerikanska elever är bättre än svenska elever i både naturvetenskap och matematik, i både årskurs 4 och 8.
 • Svenska friskoleelever är bättre än elever i offentliga skolor i både naturvetenskap och matematik, i både årskurs 4 och 8.
DN1 2 3 SvD1 2 3

Jag är nu tillbaka i Sverige och kommer att befinna mig här till den 14 januari.

29 november 2008

Gott hopp för demokratin under 2000-talet

Jag har tidigare undersökt sambandet mellan välstånd och demokrati i världens länder. Nu har jag gjort om undersökningen med nyare data och bättre metodik. Inkomstdata kommer från Världsbanken och bedömningen om ett land är en demokrati eller inte har gjorts av Freedom House. Alla underliggande beräkningar och antaganden finns att ladda ned i form av en Excelfil.

Vi börjar med ett diagram över ländernas BNP per capita:Medan demokratierna befinns över hela välståndsspektrat har alla icke-demokratier – utom en – en BNP per capita som understiger 12 000 dollar. Detta gäller om man lyfter ut de oljeberoende länderna (definierat som de länder som enligt en naiv beräkning – oljeproduktion gånger oljepris – får mer än 20 procent av BNP från oljan) eftersom det verkar sannolikt att en sådan resurs som så enkelt kan kanaliseras till staten för att köpa lydnad inte bidrar positivt till ett lands politiska utveckling som genuin ekonomisk tillväxt gör. Ett annat sätt att visa detta är att subtrahera oljeinkomsterna från BNP:Återigen ser vi att en övre gräns för hur rik en icke-demokrati kan vara tycks hamna vid 12 000 dollar. Men vilket land är denna ständiga uteliggare – världens tredje rikaste land (efter Luxemburg och Norge, just före USA) som haft en BNP per capita över 12 000 dollar sedan 1970-talet? Det är gåtan Singapore, de facto-enpartistaten som har inskränkt yttrandefrihet och trakasserar oppostionen.

Ett försök att förklara detta kan vara att Singapore är en modern stadsstat. Kanske blir makten för centrerad i ett så litet land – statliga bostadsbolag har exempelvis använts för politiska syften. Möjligtvis är Singapore för litet och förmår inte producera en kritisk massa av åsikter, debattörer och organisationer för att demokratin ska blomma ut. Samma förklaringsmodell kan appliceras på två andra länder, Bahrain och Brunei, som också har inkomster på västerländsk nivå – men som det inte fanns data för – utan att vara demokratier och utan att det kan förklaras av oljefaktorn.

Med hjälp av ovanstående slutsatser kan vi beräkna när världens kvarvarande icke-demokratier kommer att nå upp till 12 000 dollar i oljejusterad BNP per capita och därmed borde bli demokratier. I tabellen nedan används IMF:s prognos för tillväxten 2007–2013 om den är högre än 3 procent per år, annars antas att länderna ska kunna åstadkomma 3 procent på lång sikt. Slutsatsen är att det finns gott hopp för att hela jorden är demokratisk i början av nästa sekel, och därmed helt fri från krig och svält.

Malaysia2007
Ryssland*2008
Vitryssland2008
Libanon2012
Kina2017
Bosnien och Herzegovina2017
Thailand2018
Kazakstan*2019
Armenien2019
Maldiverna2021
Tunisien2022
Bhutan2024
Marocko2028
Saudiarabien*2028
Iran*2029
Egypten2029
Jordanien2032
Gabon*2033
Libyen*2033
Algeriet*2035
Swaziland2037
Uzbekistan2039
Tadzjikistan2039
Kirgizistan2040
Vietnam2040
Laos2041
Fiji2041
Djibouti2045
Filippinerna2047
Tonga2047
Tanzania2048
Azerbajdzjan*2049
Kambodja2051
Syrien*2052
Pakistan2052
Sudan*2058
Kenya2058
Bangladesh2061
Elfenbenskusten2061
Nigeria*2062
Etiopien2064
Nepal2064
Kongo-Kinshasa2068
Uganda2069
Kamerun2069
Angola*2072
Salomonöarna2074
Burkina Faso2081
Jemen*2081
Rwanda2084
Gambia2085
Guinea2087
Togo2099
Kongo-Brazzaville*2106
Tchad*2109
Eritrea2113

* Oljeländer

09 november 2008

Uppehåll i uppehållet

Nedan gör jag ett uppehåll i blogguppehållet. Den som är intresserad av vad jag gör i stället för att blogga är välkommen att besöka min Oxfordhemsida där mina uppsatser finns upplagda.

Bush är inte historiskt slösaktig

Med två månader kvar av George W. Bushs presidentskap har filmen W. haft premiär (i Sverige 5 december) och jag såg den i dag. Den verkar vara ett balanserat porträtt av presidenten, utom när utrikesminister Colin Powell får hålla ett passionerat tal mot Irakkriget – med stråkmusik i bakgrunden – vilket de övriga i regeringen avfärdar.

Filmen beskriver väl Bushs uppriktiga passion för demokrati i Mellanöstern. Den innehåller naturligtvis alla de klassiska felsägningarna, men Bush framstår inte som dum för det utan som den intelligenta och folkliga man han är. Det är imponerande hur lika Bush själv, hans far, ministrarna och Karl Rove är sina förlagor.

Debatten om Bushs presidentskap tätnar. Nästan alla verkar tycka att hans presidentskap är ett totalt misslyckande. Han anklagas bland annat för skenande utgifter och stigande budgetunderskott.

Visst var det fel att införa ofinansierade skattesänkningar och Bush har genomfört några kostnadsdrivande satsningar på bland annat läkemedel och utbildning ("No Child Left Behind"). Men någon historiskt stor utgiftsökning handlar det inte om. Den främsta källan till stigande utgifter är pensioner (Social security) och sjukvård för äldre (Medicare). Bush försökte också i början av sitt presidentskap reformera pensionssystemet i svensk riktning men fick inte med sig kongressen. Om man räknar bort försvarsutgifter har den federala utgiftsandelen av BNP varit nästan konstant:


Exklusive försvar och internationellt relaterade utgifter 1980–2007.
Källa: Vita huset (s. 324)

Skadan från Bushs omtalade relation med den kristna högern har varit begränsad. Han har tummat på de medborgerliga rättigheterna i kriget mot terrorismen men det har de flesta demokratier gjort. De flesta inser att finanskrisen inte är Bushs fel. Till och med Dagens Nyheter skriver att orsaken är politiskt ingripande på bostadsmarknaden under många år.

Två positiva sidor av Bush är hans positiva inställning till invandring och handel och hans sunda inställning i klimatfrågan.

Hur Bush kommer att främställas i historieböckerna avgörs av utvecklingen på det utrikespolitiska området. Där har hans demokrativision skördat framgångar. Ur minnet är detta länder som har blivit demokratiska under Bushs presidenttid, med mer eller mindre hjälp från USA:Ockupationen av Irak kunde ha genomförts på ett bättre sätt och med större manstyrka, men är överlag en framgång. Det glöms ofta bort att den genomfördes med hjälp av en stor del av världens demokratier – exempelvis Danmark, Spanien, Italien, Polen, Australien, Japan och Sydkorea.

Bushs presidentskap har haft bra och dåliga sidor, och hamnar förmodligen varken i toppen eller i botten av presidentskap när historikerna fäller sin dom.

04 oktober 2008

Blogguppehåll

I dag reser jag till Oxford för att inleda mina studier i national- och företagsekonomi. Med största sannolikhet kommer jag inte att ha tid att blogga. Under jullovet finns det dock en möjighet att jag kan återuppta bloggandet. Jag vill ändå ta tillfället i akt att tacka alla som läst, kommenterat och länkat sedan jag började blogga på allvar i maj 2007. Ett särskilt tack till mina bloggkolleger Edvin Alam, Jonas Grafström, Jakob Dlouhý och Alliansfritt Sverige. Under tiden bloggandet ligger nere kan ni läsa gamla inlägg, förslagsvis genom att använda kategorierna i vänsterkolumnen, eller följa andra MUF-bloggar.

02 oktober 2008

FI minskar konkurrensen bland aktiebörserna

Det är beklagligt att Finansinspektionen stänger tillväxtbolagsbörsen Nordic Growth Market. "Vi har inget förtroende för NGM", säger FI. Saken är den att det inte är FI som ska ha förtroende för NGM, utan företagen och investerarna. Vill investerarna handla på en börs med dålig kontroll över de noterade företagen bör de naturligtvis få det.

Det behövs mer konkurrens mellan aktiebörser, inte mindre. Varför måste aktieägarna stå ut med höga courtage och dåliga öppettider när allt sker i datorer?

29 september 2008

Så skapar du din egen finanskris, del 2

"Vi har runt en miljard i Fannie Mae och Freddie Mac-obligationer. Där gjorde vi en kalkylerad riskbedömning. De fanns i alla centralbanksportföljer i hela världen. Det var orimligt att tro att de här institutionerna inte skulle garanteras av staten om det skulle smälla till. Så skedde ju också och de pengarna är garanterade." (min fetning)

Sjunde allmänna pensionsfondens Peter Norman till E24

Del 1

28 september 2008

Sverige halkar efter när världens arbetmarknader reformeras

I samband med mitt deltagande i Moderata ungdomsförbundets arbetsgrupp om jobb för unga genomförde jag en mindre undersökning av hur fri från statliga regleringar som den svenska arbetsmarknaden är i jämförelse med andra länder. Undersökningen går även att ladda ned som PDF med källor.

Det finns tre index som mäter i hur stor utsträckning världens stater hindrar den fria marknaden genom regleringar, skatter, tullar och annat. Dessa är "Ease of Doing Business" från Världsbanken, "Index of Economic Freedom" från den konservativa Washingtontankesmedjan Heritage Foundation tillsammans med tidningen Wall Street Journal, samt "Economic Freedom of the World" som sammanställs av kanadensiska Fraser Institute. Alla dessa tre publikationer har underindex för graden av regleringar på arbetsmarknaden. Det ska noteras att vissa data från Ease of Doing Business används när de två andra indexen räknas fram.

En jämförelse med relevanta länder (se tabell) är inte upplyftande läsning för Sveriges del. Det genomreglerade Indien, som karakteriseras av "betungande arbetsmarknadsregleringar som skyddar en minoritet av arbetstagare på bekostnad av arméer av jobbsökande", anses av alla tre index vara mer liberalt än Sverige på arbetsmarknadsområdet.

I toppen trängs de anglosaxiska länderna med "flexicurityns" hemland Danmark. Dessa nationer förenas av låg arbetslöshet, i synnerhet för ungdomar, och låg andel långtidsarbetslöshet. Trygghet på arbetsmarknaden är i dessa länder inte att klamra sig fast vid sitt nuvarande jobb utan att veta att man kan få ett nytt. Danmark har också ett generöst bidragssystem till priset av världens högsta skatter.

Sveriges position i frihet på arbetsmarknaden bland ett urval av länder
Världsbanken: Ease of Doing BusinessHeritage Foundation: Index of Economic FreedomFraser Institute: Economic Freedom of the World
USADanmarkUSA
AustralienAustralienDanmark
DanmarkUSAStorbritannien
JapanKanadaKanada
KanadaStorbritannienJapan
StorbritannienJapanAustralien
ItalienItalienNorge
IndienIndienFinland
KinaFrankrikeFrankrike
NorgeKinaSpanien
SverigeSverigeIndien
FinlandSpanienSverige
TysklandNorgeKina
FrankrikeTysklandItalien
SpanienFinlandTyskland


Fraser Institutes index har den fördelen att det har funnits sedan 1970-talet och man kan därmed göra analyser över tid. Man ska inte dra stora växlar på förändringar mellan enskilda år men de 20 länder som har sammanhängande data visar en klar liberal trend (se diagram) sedan indexet började sammanställas. Sverige har dock halkat efter ordentligt och har enligt Economic Freedom of the World inte liberaliserats alls på 35 år vad gäller arbetsmarknaden. Detta samtidigt som indexet som helhet har förbättrats avsevärt.

Grad av frihet på arbetsmarknaden över tid


För att Sverige ska kunna ha ett högt välstånd, behålla sin internationella konkurrenskraft och locka till sig eftertraktad arbetskraft krävs en väl fungerande arbetsmarknad. Sverige bör sträva efter att befinna sig i topp på internationella rankinglistor över oreglerade arbetsmarknader.

22 september 2008

Kontraproduktiva xenofobilagar

Att Sverigedemokraternas ungdomsförbund lanserar en kampanj mot "svenskfientligheten" illustrerar hur lagar om hets mot folkgrupp, hatbrott och positiv särbehandling spelar mörka krafter i händerna genom att ge dessa en chans att bli offer. Lösningen är att behandla alla lika och ge alla samma rättigheter, oavsett om de är invandrare eller Sverigedemokrater.

19 september 2008

Dagens siffra

49 procent av amerikanerna oroar sig för att staten kommer att ingripa för mycket i ekonomin i samband med finanskrisen. 36 procent är oroliga för att staten kommer att göra för lite.

16 september 2008

En majoritet av araberna trivs i Israel

"77% av Israels araber bor hellre i Israel än i något annat land i världen", skriver Svensk Israelinformation i ett pressmeddelande och hänvisar till en opinionsundersökning från Harvard University. Så var det med den apartheidstaten.

14 september 2008

McCain i ledningen – och marknaden håller med

Svensk media har noterat att John McCain numera leder i opinionsundersökningarna. Rasmussen Reports skriver i dag:
McCain retains a three-point advantage for the third straight day, 50% to 47%. [...]

Voters are evenly divided as to who they think will win, but McCain voters are now more excited about the election than Obama’s. Rasmussen Markets data gives McCain a 52.0 % chance of victory while expectations for Obama are at 47.1 %. These figures are updated on a 24/7 basis by market participants.

McCain is viewed favorably by 57% of the nation’s voters while Obama earns positive reviews from 53%. McCain is supported by 90% of Republicans and has a six-point edge among unaffiliated voters. Eighty-two percent (82%) of Democrats say they’ll vote for Obama.
I citatet nämns den marknad för spel på presidentvalet som Rasmussen Reports har skapat. Där handlas med instrument som betalar ut 100 dollar om den kandidaten vinner, vilket innebär att priset på instrumentet avspeglar hur stor procentuell chans marknaden tror att kandidaten har att vinna. Även om McCain tidigare har lett i opinionsundersökningarna har marknaden hela tiden trott på en demokratisk valseger, ibland med 70 procents sannolikhet.Den senaste tiden har dock marknadens bedömning av kandidaternas chanser förändrats markant. För första gången är det större sannolikhet att John McCain vinner än att Barack Obama flyttar in i Vita huset.USA behöver en president som vågar reformera skolan, sjukvården och pensionssystemet (om han sedan lyckas med det är en annan sak). Och världen behöver en amerikansk president som kämpar för en friare handel och som inte låter sig begränsas av diktaturfritidsgården FN när militär handling är påkallad. Det ser bra ut.

Låg boendestandard är naturlig

Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s) kräver i dag på DN debatt att flyktingars möjlighet att välja bostadsort inskränks. Han vill bekämpa "den extrema trångboddhet som råder bland flyktingarna i vissa av storstädernas förorter".

Trångboddheten är ett vanligt och naturligt fenomen. Invandrare från fattiga länder utan västerländsk arbetslivserfarenhet och med låg utbildning är mindre produktiva än infödda svenskar och kommer att tjäna mindre. Den som tjänar mindre kommer i de flesta fall att välja att spendera mindre på sin bostad än personer med högre inkomster.

Det är också naturligt att invandrare väljer att bosätta sig med personer från samma ursprungsland och att hushåll med samma inkomstnivå bor i samma område, på grund av de sociala problem som oftare förekommer hos personer med låg inkomst.

Nationalekonomen Thomas Sowell skriver om detta i Vägen ut ur slummen:
Extremt tätbefolkade etniska kvarter har existerat så länge människor flyttat in till städer, vare sig de gjort det från lantbrukets sydstater eller från jordbruksområden i Europa. Många andra bostadsfenomen i dagens getton kan återfinnas hos irländarna i början av artonhundratalet, hos judarna vid sekelskiftet och hos många andra grupper vid skilda tider och på skilda platser. (s. 99)

Det sociala fenomen som i dag kallas den "vita flykten" var vanligt långt innan några hudfärgsskillnader var inblandade. När irländska invandrare flyttade in i artonhundratalets bostadsområden flydde de ursprungliga invånarna. Faktum är att svarta ur medelklassen flydde från de områden i Detroit dit de polska invandrarna flyttade på artonhundratalet. (s. 102)
Migration från fattiga till rika länder kommer alltid att orsaka vissa påfrestningar i mottagarlandet i form av exempelvis ökad brottslighet. Det som kan göras för att underlätta är att se till att invandrarna snabbt kan stiga i produktivitet genom en fri och växande ekonomi, få ett jobb på en flexibel arbetsmarknad och ordna en passande bostad på en avreglerad bostadsmarknad. Man drar undan mattan för brottsligheten genom att avreglera spel, alkohol med mera.

Situationen förvärras dock bara om staten försöker motverka boendesegregation eller delar ut passiviserande bidrag. Det skapar bara motvilja hos den skattebetalande infödda befolkningen, vilket vore synd då migration ger enorma överföringsvinster, förser förföljda och krigsdrabbade människor med en fristad och gör vår kalla del av Nordeuropa lite roligare.

13 september 2008

Roligt om abortmotståndDaily Show with Jon Stewart avslöjar republikanska abortmotståndare i ett roligt inslag om vicepresidentens gravida dotter.

Som tur är verkar republikanernas abortmotstånd aldrig bli politisk verklighet utom i perifera frågor som bistånd. Under de senaste åren har republikanerna kontrollerat presidentposten, senaten, representanthuset, högsta domstolen och en majoritet av guvernörsposterna. Om de inte upphävde Roe versus Wade (vilket skulle ge delstaterna möjlighet att förbjuda aborter) då, när kommer de att göra det? Av den anledningen kan jag utan allt för mycket sinneskval ge republikanerna mitt stöd.

12 september 2008

Hansson har fel om Afghanistan

Aftonbladets Wolfgang Hansson påstår i en artikel att "vanliga afghaner har tröttnat på de ständiga civila offren för USA:s bomber. Fientligheten mot 'befriarna' växer konstant." Den slutsatsen stöds inte av den opinionsundersökning som jag refererade häromdagen.

Civila dör i krig, och i Afghanistan blir det oundvikligen en intressekonflikt mellan civilbefolkningens vilja och de utländska militärernas intresse att minimera de egna förlusterna. En avvägning mellan dessa båda intressen måste göras inför varje operation.

Man måste dock komma ihåg att skulden för alla dödsoffer ligger på den orättmätiga, odemokratiska sidan i kriget. Trots detta är det en snygg gest att USA och dess allierade betalar ut kompensation när tredje man drabbas, även om denna kunde ha varit större.

10 september 2008

Två steg fram och ett tillbaka för Bushdoktrinen

Bret Stephens skriver insiktsfullt i dagens Wall Street Journal om USA:s demokratiseringspolitik i Mellanöstern – Bushdoktrinen – som trots att den i delar inte uppfyllt förväntningarna är att föredra framför alternativen.
Would the Palestinian Authority be a more peaceable kingdom if a "secular" tyrant like Yasser Arafat were in charge? Was Lebanon better off when Syria terrorized its citizens (and supported Hezbollah) openly, without a murmur of opposition? Would America's influence in Pakistan have been enhanced had we stood in the way of the groundswell of popular opposition to Gen. Musharraf after he began rounding up lawyers, judges and civil-rights activists? Would Georgians have been better off under a Belarus-style regime that did the Kremlin's bidding automatically?
Stephens konstaterar samtidigt att det ibland kan vara klokare att stötta en mindre dålig diktatur än att dogmatiskt endast ge sitt stöd till demokratiskt valda regeringar. Ett exempel på detta är den islamistiska revolutionen i Iran 1979 då den inte så trevliga shahen ersattes av en långt värre ayatollah. Detta kan dock bara vara ett klokt handlingssätt om man redan har uteslutit att höja insatserna och med egen kraft införa demokrati, som i Irak.

07 september 2008

Vill vi ha Lars Ohly som utrikesminister?

Lars Ohly (v) krävde i torsdags på Aftonbladets debattsida att Sverige bryter det militära samarbetet med USA liksom vi har brutit samarbetet med Ryssland.

Han frågar sig vad skillnaden är mellan Rysslands anfall på Georgien och USA:s befrielse av Irak. Skillnaden är att Bush och Saakashvilli är demokratiskt valda men att Saddam och Putin inte är det. I det ena fallet en icke-demokrati som attackerade en demokrati, i det andra fallet en demokrati som invaderade en diktatur.

Lars Ohly efterlyser en "konsekvent" utrikespolitik. Man kan i alla fall inte beskylla Ohly för inkonsekvens. Han försvarar konsekvent förtryckare och diktatorer. I enlighet med Ohlys folkrätt ska de ha rätt att styra sin länder – för att de styr sina länder. Demokratifrågan är ointressant och berörs inte alls i Ohlys artikel.

Om Lars Ohly fått bestämma hade Saddam Hussein, mulla Omar och Slobodan Milosevic fortfarande haft makten. Och den karln kan bli utrikesminister 2010.

04 september 2008

Afghanistan behöver västvärldens hjälp

En brokig samling författare och socialdemokrater kräver på dagens DN debatt att Sverige lämnar det afghanska folket i sticket genom att dra tillbaka sina trupper omedelbart. För den åsikten har de dock inte något nämnvärt stöd bland afghanerna: 81 procent vill inte att de utländska trupperna ska dras tillbaka omedelbart, enligt en kanadensisk opinionsundersökning från oktober 2007. Stora majoriteter tycker också att de utländska, i synnerhet amerikanska, trupperna gör ett bra jobb:
De stora framsteg som har skett i Afghanistan sedan störtandet av talibanerna 2001 har i media delvis skymts av utvecklingen i Irak, som inte varit riktigt lika positiv. Afghanistans förste demokratiskt valde president, den provästlige Hamid Karzai, åtnjuter brett stöd – samtidigt som 72 procent tar avstånd från talibanerna. Skolväsendet har förbättrats enormt på bara några år. Sedan invasionen beräknas landets BNP per capita ha ökat med över 50 procent.


Källa: IMF

De allra flesta afghaner tycker att situationen var bättre 2007 än 2002 och att de utländska biståndsgivarna har gjort framsteg när det gäller talibanbekämpning och återuppbyggnad. För kvinnornas del har särskilt stora framsteg gjorts:Femtio år efter Koreakrigets slut, 2003, skickade Sydkoreas president Kim Dae-jung brev till alla amerikanska Koreakrigsveteraner och tackade dem för deras uppoffringar. Tack vare de amerikanska soldaternas insats räddades Sydkorea från kommunismen och en av världshistoriens största framgångssagor möjliggjordes.

Afghanistan kommer att bli en fredlig och välmående nation, och framtida generationer av afghaner kommer att tacka George W. Bush för att han befriade deras land. Men det förutsätter västerländskt stöd i kampen mot de talibaner som hatar allt vad frihet och demokrati heter.

03 september 2008

Bra Fredrik!

I måndags besökte Fredrik Reinfeldt ett muslimskt halalslakteri. MUF-ordföranden i honom tittade fram när han gav ett bra svar till dem som vill förbjuda halalslakt:
Jamen, ät något annat då. Men det är ju det som är problemet – bara för att någon vill göra på något annat sätt inskränker ju inte det min frihet om det inte är så att jag tvingas till något jag inte önskar. Jag har aldrig förstått det där att man inte kan visa lite respekt för olikheter som går sida vid sida.
Till skillnad från delar av MUF har Reinfeldt också en vettig syn på Georgienkonflikten. Motsättningar löses inte genom att en mängd småstater skapas – i Sydossetiens fall lika stor som Skellefteå kommun – utan genom demokrati och individuell frihet.
Vår uppfattning är att det är en mer etniskt blandad befolkning [än bara osseter i Sydossetien], vilket oftast är risken, det såg vi också på Balkan – det som då ofta händer när man börjar peka ut en område och säga att ni ska tillhöra eller ni ska självständighetsförklaras är att det leder till etniska omflyttningar, till och med ibland det vi brukar kalla för etnisk rensning. Alltså, georgier förklaras icke önskvärda och grupper skiljs åt som under lång tid har kunnat leva sida vid sida. Och det är ju risken med nationalismen – det etniskt uppbyggda tänkandet som vi har sett allt för ofta. Vår väg är ju att skapa tolerans, att berätta att man visst kan leva sida vid sida även om man har olika etniska bakgrund.

31 augusti 2008

Jämställdhet bör inte vara en politisk frågaTCO har studerat SCB:s tidsanvändningsundersökning och hittat ett "problem" som samhällsingenjörer kan sätta tänderna i. Svenska kvinnor utför nämligen i genomsnitt lite över hälften (58 procent) av hushållsarbetet. Därför vill man sjösätta en enorm subvention av hushållstjänster för att kunna ta medborgarna i örat, för deras egna pengar, när de inte beter sig som överheten vill.

Som Svenska Dagbladets ledarsida konstaterar bör högerpartierna göra till en populär politisk fråga – särskilt bland kvinnor – att ta avstånd från sådana här dumheter och förklara att staten ska hålla sig borta från familjelivet.

De genomsnittliga skillnaderna mellan kvinnor och män torde ha sin grund i att kvinnor av biologiska skäl föredrar vissa typer av arbeten och män andra. Man ser ju i yrkesvalen på arbetsmarknaden att män i högre utsträckning väljer tekniska yrken och kvinnor omsorgsyrken.

Men även om de feministiska teorierna om socialt konstruerade könsroller skulle vara sanna borde det inte ha någon inverkan på politiken. Varje individ vet bäst själv hur man vill att sitt liv ska se ut.

28 augusti 2008

Regeringen tar initiativet i invandringsfrågan

Regeringens köttben till oss i Timbrohögern, Globaliseringsrådet, har återigen släppt en intressant rapport som återigen presenteras på DN debatt. Rapporten presenterar några av de många fördelar som kommer av internationell migration.

Man kan till och med hävda att människor som byter land är den potentiellt mest lönsamma rörligheten över gränser, jämfört med rörlighet för kapital, varor och tjänster. Kapitalinkomsterna motsvarar i Sverige 30 procent av BNP, exporten av varor och tjänster 50 procent men arbetsinkomsterna hela 70 procent. En mer rörlig arbetskraft skulle betyda stora överföringsvinster för världsekonomin.

Kritiken mot tisdagens moderata invandringsdebattartikel är delvis berättigad, delvis tagen ur luften. Vänsterbloggare kritiserar formuleringen "våra invandrare" i rubriken till artikeln. Det finns bara ett problem: Orden "våra invandrare" dyker aldrig upp i artikeln utan har hittats på av Dagens Nyheters debattredaktion. Partiets egen rubrik var "Vi måste underlätta för invandrare på arbetsmarknaden".

Lite lustigt är dock att de tre moderaterna anser att "arbete och egen försörjning" är "grundläggande värderingar i det svenska samhället" som invandrare måste "acceptera". Sverige är väl snarare det land i världen där flest människor lever på bidrag. Hur många bidragstagare finns det i Somalia?

Tanken är dock god. Välfärdsstaten är inkompatibel med omfattande invandring. Varje steg mot stramare bidrag för invandrare är därför ett steg mot en öppnare värld. Därför är det viktigt att liberalerna tar ifrån idealistiska trädkramande hippies initiativet i kampen för fri invandring.

14 augusti 2008

Per Ström om klimatförtrycket

I måndagens Expressen skrev Per Ström en läsvärd artikel om det övervakningssamhälle som den urbota korkade idén om individuella växthusgaskvoter skulle leda till. På denna blogg har tidigare publicerats ett liknande inlägg om det potentiella klimatförtrycket.

10 augusti 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 4: Invandring

London är en av världens mest mångkulturella städer. Hela 30 procent av invånarna är födda utomlands och ytterligare 10 procent har utländsk bakgrund. Förutom personer från hela Europa som har fritt tillträde tack vare EU, exempelvis polacker, finns arbetskraftsinvandrare från Sydasien, Afrika och Karibien. Många av invandrarna har startat företag och bidrar till stadens dynamiska ekonomi – London räknas numera som världens främsta finanscentrum.

Eftersom de flesta invandrarna kommer från det gamla kolonialväldet – Pakistan, Indien, Bangladesh, Kenya och Karibien – är det sådana personer som det nästan är omöjligt för att komma in i Sverige, på grund av LO:s motstånd mot arbetskraftsinvandring. Sverige har att lära av Storbritanniens arbetskraftsinvandringspolitik.

30 juli 2008

"Snabb tvistlösning viktig för unga som jobbar"

Med anledning av arbetsgruppen Jobb för ungas nya rapport om tvistlösning på arbetsmarknaden utan inblandning från facket skriver jag och Hannes Beckman i dag på Västerbottenskurirens debattsida:

Arbetsmarknaden består i normalfallet av ett väl fungerande samspel mellan anställda och arbetsgivare. Det finns dock undantag. Att som ung anställd hamna i konflikt med arbetsgivaren kan vara riktigt tufft. I vårt arbete med att forma nya idéer för moderata ungdomsförbundet i arbetsgruppen Jobb för unga har vi stött på många berättelser där unga anställda kommit i kläm och chansen till upprättelse varit liten.

Ett exempel som förekommer i flera berättelser handlar om arbetsgivare som betalar ut löner för sent, betalar ut fel lön eller inte drar skatter på korrekt sätt. Detta är en särskilt svår situation att hamna i som ung då man ännu inte hunnit bygga upp den ekonomiska buffert för bortfall som många äldre har i form av bostad eller eget sparande. Att lönen inte kommer rätt månad kan göra skillnaden mellan att ekonomin går ihop eller inte.

Som ung anställd är det inte ovanligt att man arbetar utan skriftligt avtal. Detta försvårar ytterligare situationer av konflikt med arbetsgivaren, då det är svårt att bevisa vad man tidigare kommit överens om. Många unga arbetar även inom yrken där personalomsättningen är hög och kraven på en viss specifik kompetens inte är särskilt höga. Även krav på oskattat arbete förekommer. Detta är några exempel på situationer unga anställda kan hamna i.

I det fall man som ung anställd hamnar i konflikt med sin arbetsgivare är chansen till upprättelse begränsad. Landets domstolar har lång handläggningstid och att stämma sin arbetsgivare kan både vara dyrt och riskfyllt. Få känner dessutom till hur det juridiska systemet fungerar.

För de unga anställda som är anslutna till arbetstagarorganisationer är dock möjligheterna något större. Många omfattas av olika rättskyddsförsäkringar och organisationerna har lång erfarenhet av hur man framgångsrikt förhandlar med arbetsgivare för den enskildes räkning utan att den juridiska processen blir nödvändig.

Medlemskap i en arbetstagarorganisation tilltalar dock allt färre. Är man inte socialdemokrat är LO-förbunden inget alternativ. På samma sätt har skandaler och felprioriteringar givit organisationerna dåligt renommé. Organisationerna har även för vissa kommit att representera den arbetsmarknad som stängt dem eller närstående ute. Oavsett skälen bör även oorganiserade unga arbetande ha tillgång till effektiva rättsmedel och en chans till upprättelse vid felaktigheter från arbetsgivarens sida. Därför föreslår vi i en delrapport flera olika åtgärder.

Vi föreslår bland annat att ett nytt förfarande införs vid landets underrätter för snabb och billig handläggning av brådskande arbets- och civilrättsliga tvister.
Vi föreslår också att ett ombudsmannaämbete eller en civil motsvarighet införs för processföring i arbets- och civilrättsliga tvister av principiell eller annars viktig karaktär. Vi föreslår vidare att en nämnd eller motsvarande civilt organ införs för avgörande av tvister utan bindande verkan, men med sådan kompetens att deras avgöranden kan fungera som substitut till faktiska förstainstansavgöranden.

Vi menar också att vikten av skriftliga anställningsavtal, egna besparingar och goda försäkringsskydd måste uppmärksammas för unga anställda. På lång sikt bör även inbetalningarna av inkomstskatter flyttas från arbetsgivaren till den anställde så att risken att bli lurad av arbetsgivaren minskar.
I höst presenterar vi vår samlade rapport kring unga och jobb. Vår förhoppning är att vårt arbete kommer att kunna bidra till nödvändiga förändringar i Sverige så att unga i framtiden kan möta en bättre och tryggare arbetsmarknad.

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 3: Bostadsmarknaden

Den brittiska bostadsmarknaden är sedan Thatchertiden till största delen oreglerad. Den som vill kan ordna en bostad i London på en dag. Det finns ingen bostadskö. Hyrorna är dock mycket höga, men det torde bero på ett högre kostnadsläge och på att myndigheterna begränsar var man får bygga. Ett exempel är Hyde Park som är 250 hektar i stort sett oproduktiv mark (med till och med oslaget gräs på sina håll) mitt i London.

Miljontals människor från hela världen tycker att det är värt de höga hyrorna att bo i London, något de kanske inte skulle ha möjlighet till om hyrorna var reglerade (med tillhörande bostadsbrist) som i Sverige.

23 juli 2008

Ny MUF-rapport med alternativ till facket

I dag släppte den arbetsgrupp inom MUF som jag är medlem i, Jobb för unga, en rapport om alternativ till hur konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare om exempelvis löneutbetalning kan lösas utan att facket behöver blandas in.

Svenska Dagbladets ledarblogg har en kommentar med intressanta synpunkter. Vi har tittat lite på hur man kan göra det lättare för arbetstagare att driva tvister när arbetsgivaren inte har hållit sin del av avtalet. De civila organ eller ombudsmän som diskuteras behöver ju inte vara statliga som diskrimineringsombudsmannen eller ARN, utan kan drivas utanför statlig kontroll som exempelvis Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam (med hemsida som en idrottsförening i division sex) eller Centrum för rättvisa.

12 juli 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 2: Arbetsmarknaden

Den brittiska arbetsmarknaden är mindre reglerad än den svenska och andelen fackföreningsmedlemmar är mindre än 30 procent. Detta leder till att det finns fler jobb och är lättare att få dem. Jag har fått två jobb under en vecka i London. I skyltfönstren på engelska affärer ser man ofta skyltar om att man söker efter personal. Med en mer liberal och fleibel arbetsmarknad får man större rörlighet och en mer dynamisk ekonomi.

07 juli 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 1: AlkoholförsäljningMedan många andra politiskt aktiva befinner sig i Almedalen är jag i London och söker jobb. De liberala ögonen är dock alltid uppmärksamma och i dag startar jag en serie om politikområden där Storbritannien har en liberalare och bättre fungerande politik.

Först ut är detaljhandelsförsäljning av alkohol. England har som bekant inget monopol och åldersgränsen är 18 år. Vad vi vet har dock England inte fallit ned i social kollaps och sedernas förfall. Mordfrekvensen är exempelvis lägre än i Sverige.

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Den dramatiska inledningen

När jag skulle göra research och ta foton till ovanstående blogginlägg blev det lite smått dramatiskt. Två poliser stoppade mig, tittade på bilderna i min kamera och skrev ned mina personuppgifter enligt Terrorism Act eftersom det är "misstänkt beteende" att fotografera på allmän plats om det inte handlar om någon vanlig turistattraktion. Enligt narkotikalagar hade de också rätt att besiktiga mina fickor eftersom de bedömde mitt beteende som märkligt. Inte heller hade jag rätt att fotografera dem.

Vi ser här hur krigen mot terrorismen respektive drogerna ger polisen rätt till integritetskränkande åtgärder som begränsar möjligheterna att bedriva journalistiskt arbete. Deras argument var det vanliga att man inte har något att vara rädd för om man inte har något att dölja. Det argumentet är ogiltigt eftersom även kontroller utan åtgärd tar tid och kan avskräcka vissa från att exempelvis utöva sin rätt att fotografera på allmän plats.

30 juni 2008

"Avskaffa hjälmtvånget för barn under 15 år"

Insändare i dagens Norra Västerbotten tillsammans med Evelina Hult, 13 år:

Sedan 2005 är det lag på att barn under 15 måste ha cykelhjälm. Det är märkligt att ha en sådan bestämmelse när den inte går att genomdriva eftersom personer under 15 inte kan straffas. Därtill är de flesta cyklister som skadas äldre.

Cykelhjälm måste vara en fråga för föräldrar och inte för politiker. Föräldrar vet bäst vilka säkerhetsanordningar som deras barn behöver använda. Om barn och föräldrar inte ens får bestämma om cykelhjälm ska användas eller inte, vilka beslut ska man då tillåtas att fatta?

Det är dags att avskaffa denna förmynderibestämmelse och ge makten till familjerna, inte till politikerna.

27 juni 2008

Ny kampanj för att gå ur PKU-registret

Med anledning av att man utreder om PKU-registret (med blodprover från alla nyfödda) ska få användas av polisen uppmanar MUF nu alla att gå ur registret. Man ska nämligen också titta på om möjligheten att gå ur registret kan tas bort. Det skulle vara riktigt otäckt om detta blir verklighet. Då är det bara ett litet steg till att det blir tvång på att alla nyfödda barns DNA ska sparas (i stället som nu där sparning är "default" men frivillig). Polisen skulle då kunna veta exakt vilka personer som exempelvis suttit i en bil eller vistats i ett rum eftersom vi alltid lämnar efter oss genetiska fotspår.


Foto: Jan Nilsson

I går talade jag på torget i Umeå mot FRA-lagen. Det var god uppslutning från allmänheten och media.

Uppdatering: Hela manifestationen finns på video. Jag talar efter 13 minuter och 40 sekunder.

24 juni 2008

Min namne om Robin Hood och diktaturer

Jakob Dlouhý har skrivit två nya bra blogginlägg: Det första om Robin Hoods skatteuppror och det löjliga pratet om "omvänd Robin Hood-politik". Det andra om varför diktatur är ett så fruktansvärt tillstånd att det är värt att gå i krig mot.

23 juni 2008

24 tidningar mot FRA-lagen

Regeringen har försökt få det att framstå som att det är bloggosfären som har överreagerat på FRA-lagen, och Säpo och Rikspolisstyrelsen som i sina remissvar var kritiska agerade bara i eget intresse. Det är då intressant att se vad Sveriges tidningar tycker om saken. Sveriges samlade ledarskribentkår kan väl inte ha missförstått lagen? När jag har tittat runt är det bara socialdemokratiska Folkbladet som har uttryckt stöd för lagen. Dessa tidningar är kritiska:Listan finns upplagd på det utmärkta initativet FRApredia, så att den kan utökas.

22 juni 2008

Protestera mot Borgs skattepolitik!

Gustav Gellerbrant bloggar bra om regeringens skattesänkningar som tar skattesystemet ännu längre bort från idén om platt skatt som omfamnas av allt fler länder, ungdomsförbund och ekonomer. Det måste löna sig att utbilda sig, jobba extra och anstränga sig på jobbet. MUF måste bli mer kritiskt mot de nya moderaternas skattepolitik som rör sig allt längre från liberalismen.

19 juni 2008

En sammanfattning av bloggandet

Nu har bloggens utseende omarbetats något med fler funktioner och en liten sammanfattning av bloggandet hittills kan vara på sin plats. Synpunkter på bloggen mottages tacksamt.

Detta är inlägg nummer 413. Jag började blogga regelbundet i maj 2007. Bloggen har sammanlagt fått 736 kommentarer. Under 2008 har besökarantalet legat kring 1 500–2 000 per månad. Lite över hälften av besökarna kommer till bloggen genom länkar på andra sidor. En tredjedel kommer genom sökmotorer.

Det vanligaste sökordet är "frågesport" som har genererat över tusen besökare, tack vare det här inlägget. Sökningar på olika varianter av mitt namn har gett cirka 800 besökare. Andra vanliga sökord handlar om MUF, Afrika, kolonialism, växthuseffekten och Rättvisemärkt.

Lite lustigt är att många verkar se Google som något slags orakel som man kan ställa frågor till och få svar om livets alla frågor. Då är det ju tur att de hamnade här...

Några exempel: "vad hände i de världsdelar som européerna upptäckte", "hur många delstater finns i usa", "vem uppfann genmodifiering", "blir man lycklig av pengar?", "hur genmodifierade lax", "hur kan lomborgs skepticism användas för att gynna politiska och ekonomiska intressen?", "hur har koloniseringen och imperialismen påverkat historien kring första världskriget fram till idag?"

Liberala länkar

Denna länksamling fanns tidigare i vänsterkolumen men flyttas nu hit.

MUF-bloggar
Niklas Wykman
Nicklas Sandström
Edvin Alam
Christopher Hellström
Fredrik Bertilsson
Jonas Grafström
André Assarsson
Sara Dennås
Christoffer Järkeborn
Johanna Grönbäck
Johan Lundberg
Rola Brentlin

Liberala bloggar
Johan Norberg
Henrik Alexandersson
Mattias Svensson
Wille Faler
Carl Svanberg
Jakob Dlouhý
Fredrick Federley
Johnny Munkhammar
Dick Erixon
Kulturrevolution
Germania
TT-kritik

Lokala bloggar
Daniel Hedqvist (c)
Vensan Vukovic (fp)
Johan Kling (c)
Enar Nordvik (v)
Erik Olofsson
Liberal front

Bra svenska länkar
Moderata ungdomsförbundet
MUF Skellefteå
MUF Västerbotten
Moderat skolungdom
Moderaterna
Moderaterna i Skellefteå
Moderaterna i Västerbotten
Fria moderata studentförb.
Frihetsfronten
Timbro
Marknadskraften
Liberalismen
Neo
Svenskt Näringsliv
Skattebetalarna
Utan bilen stannar Sverige
Svensk Israelinformation
Svenska-amerikanska förbundet
Republikanska föreningen
Antipiratbyrån

Bra utländska länkar
Libertarian Party
Cato Institute
Ayn Rand Institute
Gapminder
National Rifle Association
ACLU
Cuban American National Foundation
Union Facts
Working Families for Wal-Mart
Project for the New American Century

Bra företag
Corrections Corporation of America
Monsanto
Wal-Mart
Microsoft
Lockheed Martin

Media

Nedanstående mediesammanställning fanns tidigare i vänsterkolumnen, men jag flyttar den nu hit för att spara plats.

Insändare och debattartiklar
Rösta nej till FRA-lagen, Löfgren!
Sossarna kan inte svara
Dags att göra 18-åringar myndiga
Öppna Sveriges gränser
Sverige blev inte rikt av Rättvisemärkt
Rättvisemärkt är inte hållbart
Moderaterna får inte tappa sina visioner
Utsläppsminskningar är en förlust på kort sikt
Klimathysterin är största hotet
Fattigdom är det stora problemet i världen
Hälsa och utbildning viktigare än klimat
Kör mer bil för miljön
EU-böndernas privilegier är på de fattigas bekostnad
Fri invandring förutsätter nytt välfärdssystem
Elever i USA når bättre resultat
USA har rätt att störta diktatorer
I dag firar vi världens bästa demokrati
Frihandel för jordens fattiga
Facken gör ungdomarna till förlorare
Fackföreningarna gör mig arbetslös
SVT inte alltid opartiskt
Privatisera det statliga tv-bolaget
Därför är jag inte feminist
Överdrifter om USA
Konsumenterna styr

Redaktionellt
VF 4/5 2008
NV 17/1 2008
VF 25/11 2007
NV 24/11 2007
SVT 28/10 2007
VF 13/9 2007
SVT 12/9 2007
NV 5/9 2007
NV 3/9 2007
VK 1/9 2007
SVT 31/8 2007
NV 8/5 2007
VF 8/5 2007
SR 7/5 2007
SVT 7/5 2007
NV 14/2 2007
NV 18/12 2006
NV 28/10 2006
SR 27/9 2006

Sagt om bloggen
"Hans blogg bjuder på idéer och tankar som i mångt och mycket känns igen från en annan tid. Tropikhjälmarnas, khakishortsens och gränsdragningar med linjalernas tid."
Björn Fridén

"[Jacob Lundberg] kommenterar [under rubriken "Stöd Chiquita"] Chiquitas/United Fruits hundraåriga historia av marinkårsunderstött union-bashing och mördande."
Ali Esbati

"[E]tt vidrigt och människofientligt uttalande, helt i klass med vad som då och då slinker ur vissa stalinisters, maoisters och nazisters munnar om att 'när man hugger ved ryker det flis', eller 'för att göra omelett måste man knäcka ägg'."
Nättidningen Yelah

"En av våra duktigaste skribenter"
Niklas Wykman

Dags för corporate civil disobedience!

Visst är vi besvikna för att Fredrick Federley (c) och Annie Johansson (c) röstade ja till FRA-lagen, men det verkar lite överdrivet att säga upp bekantskapen. Det är tufft att gå emot partilinjen. Federleys försök att få de små sista minuten-ändringarna att se ut som någon större framgång är dock bara pinsamt. Trots FRA-affären förblir han en av riksdagens mest liberala ledamöter (på Facebook uppger han att han stödjer Libertarian Party).

Ur en liberal synvinkel är det teleoperatörerna som är offren för denna lag. De kommer att bli föremål för tvånget att lämna ut information, inte deras kunder. Därför är det på teleoperatörerna vi nu måste sätta tryck. Om alla företag i branschen gjorde som Bahnhof och praktiserade civil olydnad genom att inte samarbeta med FRA skulle statsmakten knappast kunna göra något. Särskilt när opinionen så tydligt är emot förslaget.

18 juni 2008

"Gå emot partilinjen och rösta nej till FRA-lagen, Löfgren!"

Insändare i dagens Norra Västerbotten och Västerbottenskuriren tillsammans med Nicklas Sandström och Simon Vallin:

I dag röstar riksdagen om huruvida regeringens proposition om elektronisk avlyssning ska godkännas eller inte. Förslaget innebär att all elektronisk trafik som passerar gränsen kommer att kunna genomsökas av Försvarets radioanstalt (FRA) utan att någon brottsmisstanke konstaterats. Allt för att skydda Sverige mot "yttre hot".

Man måste fråga sig hur stort behov Sverige verkligen har av en sådan lag. Lagen medför inte bara en enorm inskränkning av varje människas rätt till privatliv utan strider också mot principen i rättsstater att alla är oskyldiga till dess motsatsen bevisats.

Vi uppmanar vår moderata riksdagsledamot i Västerbotten Ulla Löfgren att gå emot partilinjen och rösta nej till FRA. Ända sedan den förra socialdemokratiska regeringen började arbeta med förslaget har kritiken från debattörer, bloggar, ungdomsförbund och ledarsidor varit öronbedövande. Advokatsamfundet, Journalistförbundet, Justitiedepartementet, Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen är alla negativa till förslaget. Vi tror inte att Ulla Löfgrens väljare vill ha denna lag.

"De som är beredda att ge upp väsentliga friheter för att få lite temporär säkerhet förtjänar varken frihet eller säkerhet", konstaterade Abraham Lincoln redan på 1800-talet. Frågan är om politikerna i Sveriges riksdag kommer att konstatera samma sak år 2008.

17 juni 2008

Tre nej hittills enligt LUF och Politikerbloggen

Spänningen stiger i FRA-frågan. Centerpartiets gruppledare uppger att alla centerpartister kommer att rösta ja. Samtidigt säger LUF att Cecilia Wikström (fp) och Birgitta Ohlsson (fp) kommer att rösta nej. Dessutom rapporterar Politikerbloggen att Karl Sigfrid (m) kommer att rösta nej.

"Att förhindra det trådbaserade övervakningssystemet är viktigare än min politiska framtid", uppges Karl Sigfrid ha skrivit i ett mejl. Om detta stämmer kommer dock Karl Sigfrid att få hjältestatus i bloggosfären, i ungdomsförbunden och på ledarsidorna. Det kommer att hjälpa hans karriär i längden. Minns att Fredrik Reinfeldt skälldes ut av Carl Bildt på 1990-talet.

Riksdagsledamoten Ulla Löfgren (m) från Västerbotten verkar ha bestämt sig, men vi i MUF Västerbotten har i alla fall gjort ett försök att övertyga henne genom ett brev. Sveriges radio Västerbotten rapporterar.

Uppdatering 14.05: Aftonbladet och Henrik Alexandersson förnekar att centern skulle vara överens om att rösta ja. Annie Johansson (c) och Fredrick Federley (c) har varit de kanske mest högljudda FRA-motståndarna. Det skulle vara märkligt om de röstade för men Sigfrid, Wikström och Ohlsson emot.

Uppdatering 14.43: Både Fredrick Federley (c) och Annie Johansson (c) har begärt ordet för att tala länge – 15 minuter. Fredrick Federleys anförande bör vara cirka kl. 15.30.

15 juni 2008

Sagan om den personliga integritetenJag har gjort en liten video inför onsdagens omröstning om FRA-lagen. Här kan du vad Aragorn egentligen säger.

14 juni 2008

Tråkigt nej

Norra Västerbottens ledare skriver i dag bra om folkomröstningen på Irland:
Argumenten har varit känsloladdade inför folkomröstningen. Aldrig eller sällan sakliga.

Ett exempel är att nejsidan motsatt sig fördragstexten som säger att antalet kommissionärer ska minska från 2014. Då riskerar Irland att förlora sin kommissionär. Det blev en stor sak i folkomröstningskampanjen.

Faktum är att gällande fördrag, Nicefördraget, stadgar att principen om en kommissionär per land ska bort redan från 2009. Och det sade irländarna ja till i en folkomröstning för sex år sedan.

I dagsläget är det oerhört viktigt att ratificeringen av Lissabonfördraget fortsätter i de länder som ännu inte har gjort det, däribland Sverige. Det är nämligen orimligt att en miljon irländare stoppar utvecklingen för en halv miljard andra européer.

12 juni 2008

Vilka ledamöter följer sitt samvete – och sina väljare?

Som bekant krävs det att endast fyra borgerliga riksdagsledamöter röstar emot Försvarets radioanstalts rätt att avlyssna utan domstolsbeslut för att propositionen ska falla.

Ulla Löfgren (m) från Västerbotten verkar inte gå att övertyga, men chanserna är större för Karl Sigfrid (m).

Henrik Alexandersson har gjort en lista över borgerliga riksdagsledamöter som kan tänkas rösta emot regeringens förslag den 18 juni. Ett intressant faktum är att fem av ledamöterna är personvalda, nämligen:
 • Henrik von Sydow (m)
 • Annie Johansson (c)
 • Sven Bergström (c)
 • Alf Svensson (kd)
 • Camilla Lindberg (fp)
Dessa borde inte ha några betänkligheter mot att rösta mot regeringen eftersom de vet att de har väljarnas förtroende.

Vi måste dock komma ihåg att om propositionen skulle falla på onsdag så kommer den kanske komma tillbaka som en blocköverskridande överenskommelse. Det är ju från början socialdemokraternas förslag. Ett nej nu skulle dock vara en enorm markering från de folkvaldas sida.

"Sossarna kan inte svara"

I gårdagens Norra Västerbotten hade jag en insändare:

På senaste kommunfullmäktige diskuterades en handlingsplan för allergiförebyggande arbete i kommunen. Under debatten kunde socialdemokraterna inte svara på vad planen skulle kosta. Varför gav inte socialdemokraterna något svar?

Det finns två möjliga anledningar. Den första: de vet inte hur stort det ekonomiska åtagandet för handlingsprogrammet blir, vilket i så fall är allvarligt. Då fattar våra politiker beslut i blindo, utan att veta om besluten är kostnadsdrivande eller inte. Är det så våra skattepengar ska användas?

Den andra tänkbara anledningen är att majoriteten struntar i att följa upp handlingsprogrammet med några pengar. Ambitionen med programmet blir då inte mer än floskler. Programmet lär då hamnar på någon dammig hylla bland en mängd policys, handlingsplaner, strategier och liknande dokument, och glöms slutligen bort.

Den socialdemokratiska majoriteten i kommunen verkar ligga bakom produktionen av en mängd olika policydokument som på ett eller annat sätt reglerar kommunens verksamhet och människors vardag. Om de kostar pengar eller inte verkar man inte veta, utan ambitionen är främst att fylla på i dokumenthyllan inom den kommunala byråkratin.

Skellefteå kommun har höga kostnader jämfört med andra kommuner. Kan en orsak vara en svällande byråkrati som spottar ut pappersprodukter?

Alkoholfanatism över styr

Missa inte Mattias Svenssons sågning av den fanatiska alkoholpolitiken som bara fokuserar på totalkonsumtion, inte på den problematiska konsumtionen, och som snabbt viftar bort vetenskapliga slutsatser om att det är ofarligt att dricka fem brukar starköl per dag [Mattias Svensson balanserar detta påstående i en kommentar].

En vanlig utgångspunkt är att alkoholen skapar brottslighet och sociala problem. Min enkla undersökning av Sveriges kommuner (nedan) visar inget sådant samband. Förutom ett antal kommuner vid norska gränsen köps det mest alkohol i Danderyd. Knappast sinnebilden av ett samhälle präglat av sociala problem.


Källa: Folkhälsoinstitutet

10 juni 2008

Fungerande rättssamhälle förutsättning för tillväxt

Ekonomen Hernando de Soto från Peru har fört fram tanken att de fattiga behöver få papper på sina egendomar för att kunna komma ut i den vita ekonomin och skapa blomstrande företag. Bland annat Johan Norberg har i sina böcker refererat de Soto.

Nu har även FN plockat upp peruanens idéer och konstaterar i en rapport att endast en tredjedel av världens befolkning har full tillgång till domstolar och myndigheter för att registrera sig själva, sina fastigheter och sina företag, genomdriva avtal och få skulder indrivna.

I vanlig ordning när det handlar om statistik av den här typen är denna andel sannolikt den högst i mänsklighetens historia, men den visar att det är en lång väg att gå innan alla människor får ta del av rättssamhällets fördelar.

Detta kan vara en tankeställare för många av oss liberaler som bara pratar om att staten ska vara passiv och hålla sig borta. Men anarki är inte frihet. För en väl fungerande marknadsekonomi krävs att staten skyddar äganderätt till mark, har effektiva och rättvisa domstolar och kronofogdar och upprätthåller den intellektuella äganderätten (patent, upphovsrätt och varumärken).

Hjälp till fattigare länder för att bygga upp rättssamhällets institutioner kan vara en försvarbar form av bistånd. Inom Riksrevisionen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Kammarkollegiet finns en stor kompetens som utvecklingsländerna skulle ha nytta av i sin resa mot avancerade kapitalistiska ekonomier.

08 juni 2008

Hej tomten!

Vi önskar oss:
 • Minskad arbetstid med 25 procent – men utan sänkt lön
 • Gratis buss och tunnelbana
 • Inga betyg – bara slappa i skolan
 • Förbud mot att ge jobb till människor i fattiga länder framför svenskar
 • Fred på jorden (genom att Sverige slutar att exportera vapen till demokratiers försvar)
 • Ministerposter
Detta är på fullt allvar beslut som fattades på vänsterpartiets kongress. Att ett sådant önskelisteparti sitter i riksdagen blir mer och mer pinsamt för Sverige. Om de får igenom kravet på ministerposter innan valet 2010 kan Lars Ohly bli Alliansens bästa valarbetare.

05 juni 2008

I press och tv om åldersgränskampanjen

MUF Skellefteås kampanj för 18-årsgräns på Systembolaget har fått gott genomslag i media. Norra Västerbotten hade i dag en stor artikel, tyvärr inte på nätet. Västerbottens folkblad och SVT Västerbottesnytt har också rapporterat.Norra Västerbottens ledare sågade kampanjen med ovanstående illustration. Lite ironiskt är att jag i dag i samband med skolavslutningen fick ett stipendium av samma tidning för samhällsengagerade elever med "ett fritt och kritiskt sinnelag".

04 juni 2008

6 220 skrev på för 18 på Systembolaget

Natten till i dag avslutade MUF Skellefteå kampanjen för 18-årsgräns på Systembolaget, och den blev mycket lyckad. Hela 6 220 namn samlades in fördelat på 3 500 på namninsamling.se, 2 598 medlemmar i Facebookgruppen och 122 på papper.

02 juni 2008

Den ädle vilden är en myt

Jag blir häpen när jag läser kommentarerna till mitt blogginlägg om att hittills isolerade indianer bör ges en möjlighet att lämna regnskogen och att dessa naturfolk måste följa samma regler som alla andra i samhället. Rika och välnärda svenskar sätter sig framför datorn efter middagen och tycker att dessa människor gott kan stanna i djupaste misär i regnskogen utan att ens få veta att det finns rättssäkerhet, förlossningshjälp, vacciner, utbildning och klockor i världen utanför.

Niklas skriver: "Det finns inte ett enda exempel på ett enda ställe på världen där kontakt har lett till att de som kontaktats fortsatt leva som de gör." Han verkar inte inse att det är ett mycket kraftigt argument för att ge indianerna valet att lämna sina gamla hem.

I stort sett alla folk i världen som vi känner till har anammat den moderna civilisationen så fort de har fått möjlighet. Knappast någon har frivilligt stannat i utvecklingen.

Allt tyder på att modernare och rikare samhällen är bättre än mindre moderna på många sätt: bättre hälsa, mindre våld och mer lycka.

Nedan har jag delat in världens länder som det fanns uppgifter för i femtedelar efter hur lyckliga invånare har uppgett sig vara i undersökningar. Det finns vissa problem med att mäta lycka med hur lyckliga människor uppger sig vara, men upplevd lycka är det bästa mått vi har. Höjden på staplarna är BNP per capita. Som synes är den lyckligaste femtedelen sex gånger rikare än den olyckligaste femtedelen länder.


Ovägt genomsnitt. Källor: Happy Planet Index och IMF

Även om man gör ett punktdiagram syns ett tydligt samband:


Diagram från Freakonomicsbloggen

Antropologer har visat att våldet är mycket mer utbrett i primitiva samhällen jämfört med moderna. Nedan jämförs stammar på Nya Guinea med Västvärlden under 1900-talet.


Diagram från Danne Nordling

Svante Folin gör i en artikel i Svensk tidskrift upp med kulturrelativismen med exempel från kulturer i olika delar av världen.

Signaturen "theothersideoftheborder" citerar FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna: "Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. [...] Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. [...] Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra."

Denna konvention (eller rättare de 21 första artiklarna) gäller för alla människor – individuellt. Den innebär inte att indianerna skulle ha något slags kollektiv äganderätt till sin mark eller rätt till "självbestämmande", vilket innebär en rätt att förtrycka varandra. Indianstammen följer knappast denna konvention. Brasilien är den demokratiskt valda makten i området och har en skyldighet att upprätthålla varje människas rätt till liv, frihet och egendom.

Jonas Sigedal håller med mig:
Fascinerande också hur människor i regel per automatik hemfaller åt något slags romantisk idealisering av detta folk, som "lever i harmoni med naturen" och "är oförstörda". Varför imponeras man av sådant? Vad är det som lockar med okunskap, svält, korta liv, mysticism, sjukdomar och förmodat mycket patriarkala strukturer?
Jag förespråkar inte att man ska tvinga på någon den moderna världens levnadssätt, bara att naturfolken bör få information om den och ett val. Undantaget är barnen där samhället har rätt att ställa vissa minimikrav på utbildning och uppfostran. Varje boende i regnskogen som är klar i huvudet kommer att välja den moderna världen.

Uppdatering 15 juni 2009: Detta diagram från ett senare inlägg är intressant i sammanhanget:

Har människan en fri vilja?

Den filosofiintresserade kan glädja sig åt att jag har publicerat en uppsats om människans fria vilja på min hemsida Hollin.

31 maj 2008

Urfolk har samma rättigheter som andra människor

En isolerad indianstam har upptäckts i Brasilien. Myndigheter och personer som utger sig för att företräda ursprungsfolk tycker att indianstammarna ska fortsätta att vara isolerade.

Det är en beklämmande åsikt med rasistiska inslag. Vissa människor ses enbart på grund av rastillhörighet och ursprung som museiobjekt snarare än fullvärdiga människor. Brasilien som rättmätig upprätthållare av lagen har en skyldighet att se till att lagar respekteras i hela landet, vilket inbegriper indiansamhällen.

Argumentationen är i princip densamma som används i tv-serien Star Trek där "the Prime Directive" förbjuder den den interstellära Stjärnflottan att ingripa i mindre utvecklade civilisationer. Det är ett kollektivistiskt synsätt inte värdigt 2000-talet.

Det vi vet om människans historia och om nu levande primitiva folk tyder på att de lever korta, tråkiga liv i patriarkala och våldspräglade samhällen där barnen blir misshandlade och kanske sexuellt utnyttjade. Den brasilianska staten har också en skyldighet att se till att föräldrar förser sina barn med god uppfostran och undervisning, något vi kan vara säkra på att de inte får i nuläget.

Argumentet att indianerna kunde drabbas av smittsamma sjukdomar är ihåligt. De flesta sådana sjukdomar torde kunna botas om de får full tillgång till modern läkekonst. Dessutom skulle man kunna höja deras medellivslängd som nu sannolikt ligger kring 30 år.

Kontakt bör tas med denna stam omedelbart. Eftersom den brasilianska staten inte vill ta sitt ansvar får man hoppas att någon modig person kan ta sig fram till stammen ändå. De bör informeras om världen utanför, formell och individuell äganderätt till deras mark bör upprättas och de bör ges möjlighet att flytta från regnskogen och sälja marken.

Åsa Carlsson är inne på samma spår.