29 januari 2008

Bush till försvar för invandring och handel

I natt höll George W. Bush sitt årliga State of the Union Address i kongressen. Det timmeslånga talet visar att Bush är en handlingskraftig president med starka värderingar. Det mesta han sade var mycket bra, även om det finns bitar man kan ha synpunkter på.

Bush inleder med att tala om ekonomin och om USA:s marknadsfilosofi:
I vårt framtida arbete måste vi låta oss vägledas av den filosofi som gjorde vår nation fantastisk. Som amerikaner tror vi på individers kraft att bestämma sitt eget öde och forma historiens gång. Vi tror att den mest pålitliga vägvisaren för vårt land är den kollektiva visdomen hos vanliga medborgare. Och därför måste vi i allt vi gör lita på förmågan hos fria folk att fatta kloka val, och ge dem makten att förbättra sina liv för framtiden.
Bush säger att han arbetar kraftigt för låga skatter, en balanserad budget och mindre slöseri med statens pengar.

Bushs initiativ för att stödja icke-offentliga skolor är lovvärt, men görs på fel sätt: med skattepengar och federal inblandning. Han nämner behovet av att reformera de kostsamma sjukförsäkringarna Medicaid (sjukvård för fattiga), Medicare (sjukvård för äldre) och Social Security (pensioner), men vågar inte vara tuffare än så.

I dagens politiska klimat i USA är det omöjligt att inte nämna tuffare tag och hårdare gränskontroller när man pratar invandring, men Bush visar också att han har en positiv grundinställning: "Men vi måste också erkänna att vi aldrig helt kan säkra vår gräns utan ett lagenligt sätt för utländska arbetare att komma hit och stödja vår ekonomi." President Bush försvarar även arbetet för en friare handel.

Det man kunde sakna på det inrikespolitiska området är brottsligheten. Den är hög i USA men Bush kanske nöjer sig med att den har minskat ganska kraftigt sedan hans fars presidentperiod.

Nästan halva talet handlade om utrikes- och försvarspolitik. Presidentens utrikespolitik ligger fast och har klara mål:
The advance of liberty is opposed by terrorists and extremists – evil men who despise freedom, despise America, and aim to subject millions to their violent rule.

Since 9/11, we have taken the fight to these terrorists and extremists. We will stay on the offense, we will keep up the pressure, and we will deliver justice to our enemies.

We are engaged in the defining ideological struggle of the 21st century. The terrorists oppose every principle of humanity and decency that we hold dear. Yet in this war on terror, there is one thing we and our enemies agree on: In the long run, men and women who are free to determine their own destinies will reject terror and refuse to live in tyranny. And that is why the terrorists are fighting to deny this choice to the people in Lebanon, Iraq, Afghanistan, Pakistan, and the Palestinian Territories. And that is why, for the security of America and the peace of the world, we are spreading the hope of freedom.
Bush refererar till tro vid endast fyra tillfällen: stödet till (exempelvis) religiösa friskolor, stamcellsforskning, underlättande för religiösa välgörenhetsorganisationer och det avslutande "God bless America". Den svenska bilden av en religiös galning syns inte alls.

Vid detta sitt sista State of the Union visar Bush att han står fast vid amerikanska principer om en fri ekonomi och en global kamp för frihet och demokrati. Det kommer att stå med i historieböckerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar