05 januari 2008

Den ovetenskapliga feminismen

En feministdebatt har blåst upp, och tidningarna rapporterar som vanligt om "lönegapet" mellan kvinnor och män, som ofta påstås vara cirka 20 procent. Argumentationen kring detta gap liknar argumenten som förs fram mot Darwins evolutionslära, till exempel i fallet med kängurun. Man låtsas leta lite efter evolutionära ursprung, påstår sig inte hitta några och kommer fram till att kängurun därför måste ha skapats av Gud för 6 000 år sedan.

Feministerna gör en ytlig jämförelse av kvinnors och mäns inkomster och i stället för att leta naturliga förklaringar till skillnaden konstaterar man enkelt att en "könsmaktsordning" har kommit från ingenstans och gjort kvinnorna underordnade. Vid en närmare undersökning där man tar hänsyn till utbildning, befattning, erfarenhet och så vidare brukar lönegapet krympa till 1-2 procent. Det skulle vara märkligt om inte även de sista procentenheterna hade naturliga förklaringar.

Det påstås också att kvinnliga yrken får lägre lön än likvärdiga manliga – i Skellefteå kommun växeltelefonister jämfört med mätningstekniker. En förklaring kan vara att kvinnor söker sig till mer stabila yrken medan män är beredda att arbeta i en stressigare och kanske mer riskfylld miljö med mer övertid. Wikipedia konstaterar att 94 procent av dödsoffren för arbetsplatsolyckor i USA är män.

Det fina med könsmaktsordningen är också att man kan hävda att fria val är irrelevanta eftersom vi är indoktrinerade i socialt konstruerade könsroller sedan födelsen. Allt ifrån att män oftare begår brott och dör unga till att de oftare studerar teknik och vinner Nobelpris beror då på könsmaktsordningen. Det mesta tyder dock på att biologiska faktorer gör män mer riskbenägna och aggressiva och ger vissa män en större förmåga att tillämpa logik och matematik. Detta syns på samhällsnivå genom det som räknades upp ovan men inte på individnivå.

Frågan inställer sig då varför kvinnors genomsnittliga position i samhället har förändrats de senaste 200 åren i takt med den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen. Om biologin ligger bakom borde den ju vara oförändrad. Min teori är att samhällsutvecklingen har gett både kvinnor och män en större frihet att utforma sina liv, jämfört med förr då ett oönskat barn var en katastrof och det var viktigt att alla kunskaper gick i arv.

Feminismen och "genusvetenskapen" är ytterligare exempel på då vänstern glider ifrån vetenskapen till förmån för en sorts önskevetenskap där allt som inte passar de egna teorierna förnekas. Motreaktionen som verkar komma på allvar nu är på tiden.

6 kommentarer:

 1. på vilket sätt skulle genusvetenskap vara mer ovetenskapligt än tex kärnfysik?

  det teoretiska ramverket inom genus är (nästan, och detta nästan beror på att det är en yngre vetenskap)lika gediget som inom kärnfysik.

  skillnaden mellan kärnfysik o genusvetenskap, är snarare att kreti och pleti har personlig erfarenhet av att vara man eller kvinna, men INGEN har personlig erfarenhet av partikelrörelser.

  /Lotta

  SvaraRadera
 2. Faktum kvarstår män och kvinnor "värderas" inte lika, om det beror på någon slags könsmaktsordning, fördomar eller naturliga och logiska orsaker kan jag inte svara på. Men det gör mig fruktansvärt förbannad att den enda orsaken till att jag inte får lika hög lön, lika bra sjukvård eller inte lika mycket hjälp från samhället beror på att jag är kvinna.

  Visst, ibland blir feminister och allt vad de kallar sig blinda för riktiga faktum och skyller allt på könsmaktsordningen. Men å andra sidan så finns det en hel del som vägrar se att det faktiskt finns orättvisa skillnader som bara baseras kön.

  SvaraRadera
 3. "Feministerna gör en ytlig jämförelse av kvinnors och mäns inkomster...

  ...Vid en närmare undersökning där man tar hänsyn till utbildning, befattning, erfarenhet och så vidare brukar lönegapet krympa till 1-2 procent."

  Jaha, vilka uppgifter baseras det här påståendet på då?

  "Det skulle vara märkligt om inte även de sista procentenheterna hade naturliga förklaringar."

  Du säger att du är 18 år gammal och går på gymnasiet, så jag gissar försiktigt att du inte varit ute i arbetslivet så mycket.

  Vi får se om du ändrar dig när du börjar jobba. Eller om du fortfarande anser att lönediskriminering är ett lika reellt som allvarligt problem i samhället.

  "En förklaring kan vara att kvinnor söker sig till mer stabila yrken medan män är beredda att arbeta i en stressigare och kanske mer riskfylld miljö med mer övertid."

  Hört talas om arbetsförhållandena i vårdyrkena där kvinnor är klart överrepresenterade?

  "Det mesta tyder dock på att biologiska faktorer gör män mer riskbenägna och aggressiva och ger vissa män en större förmåga att tillämpa logik och matematik."

  Aggressiva kan jag nog till viss del hålla med om, men att vi skulle ha större förmåga att tillämpa logik och matematik?

  Vad grundar du det på och hur förklarar du att kvinnor som kön, i allt större delar av världen, avancerar och går om män i de flesta teoretiska ämnen, gällande kunskap och betyg?

  Inte för att jag tror att det heller har biologiska förklaringar, men jag undrar vairfrån du får dina åsikter om att vi män är biologiskt mer benägna till att tänka logiskt och
  matematiskt?

  För säkerhets skulle ber jag dig inte kalla mig för feminist bara för att jag ifrågasätter ditt förnekande av könsbaserad lönediskriminering och hävdandet av manlighetens överlägsna stresstålighet, logiska och matematiska tänkande, för det är jag nämligen inte.

  Jag säger detta bara för att du tidigare antydde att jag skulle vara en marxist, eftersom jag inte till skillnad från dig, betraktade koloniseringen av Afrika som ett befrielsekrig och en uppvisning i respekt för individens rättigheter.


  Thabo 'Muso

  SvaraRadera
 4. Lotta: Kärnfysik bygger på traditionell vetenskaplig grund: Man ställer upp vetenskapliga hypoteser och provar dem empiriskt.

  Genusvetenskap utgår och bedrivs enkom i syfte att "bevisa" teorin om könsmaktsordning och könet som (enbart) social konstruktion.

  Därmed är den lika vetenskaplig som t ex den i kristet fundamentalistiska kretsar så omhuldade vetenskapliga skapelselära "intelligent design".

  Att kalla någon av dem vetenskap är bara ett ett sätt att försöka ge akademisk cred till ideologier och trosinriktningar.

  Snömos helt enkelt!

  SvaraRadera
 5. F.ö. Lotta så är följande saxat direkt från Karlstad Universitets hemsida för genusvetenskap:

  "Grunden för genusvetenskapen är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som fokuserar på hur könsskillnaderna kan förstås som socialt och kulturellt skapade. Grunden för all genusvetenskap är insikten om könsdimensionens betydelse i såväl stora som små sammanhang. Genusvetenskapen har sin vetenskapliga bas i feministisk forskning som i polemik med den etablerade vetenskapen poängterar könsmaktsförhållanden. "

  Lägg speciellt märke till formuleringen "...i polemik med den etablerade vetenskapen(sic)..."

  Således - man är väl medveten om att det man sysslar med är ideologisk propaganda - inget annat.

  Jag anser att det är rent ut sagt intellektuellt ohederligt att kalla det vetenskap

  SvaraRadera
 6. "'Vid en närmare undersökning där man tar hänsyn till utbildning, befattning, erfarenhet och så vidare brukar lönegapet krympa till 1-2 procent.'

  Jaha, vilka uppgifter baseras det här påståendet på då?"

  Här är ett exempel. Se även Neo 1/2006, s. 18:

  "I en internationellt uppmärksammad undersökning jämfördes lönerna hos över en miljon kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Skillnaden i lön för arbetare med samma arbetsuppgift, men av olika kön, var endast 1,4 procent. I USA uppmättes samma skillnad till 1,7 procent."

  "Aggressiva kan jag nog till viss del hålla med om, men att vi skulle ha större förmåga att tillämpa logik och matematik?

  Vad grundar du det på och hur förklarar du att kvinnor som kön, i allt större delar av världen, avancerar och går om män i de flesta teoretiska ämnen, gällande kunskap och betyg?

  Inte för att jag tror att det heller har biologiska förklaringar, men jag undrar vairfrån du får dina åsikter om att vi män är biologiskt mer benägna till att tänka logiskt och matematiskt?"

  Många studier tyder på att män och kvinnor i genomsnitt är lika intelligenta, men att variationen är större inom gruppen män. Detta gör att det finns fler mycket intelligenta och fler mindre intelligenta män än kvinnor.

  http://www.magasinetneo.se/arkiv/tidigare-nummer/nr-3-2006/3-Konet%20sitter%20i%20hjarnan.pdf
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=619722
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_and_intelligence

  SvaraRadera