21 januari 2008

Ett verkligt stimulanspaket

Börserna rasar, inflationen stiger och en recession (ekonomisk tillbakagång) hotar. Bush ämnar rusa till räddning genom att låna upp 150 miljarder dollar på de redan trängda kreditmarknaderna och ge en skatterabatt som man hoppas ska öka konsumtionen.

Det är helt fel väg att gå att låna upp kapital för konsumtion. Så här skulle ett verkligt stimulanspaket i industriländerna se ut – ett paket som både ökar tillväxten och motverkar inflationen:
 • Lägre utgifter
  Med lägre utgifter blir budgetunderskotten lägre och räntorna sjunker, vilket gynnar investeringar. Samtidigt frigörs arbetskraft för mer produktivt arbete utanför den offentliga sektorn.

 • Arbetskraftsinvandring
  Låglönearbetare från utvecklingsländerna håller nere kostnadstrycket och ger billigare varor och tjänster i mindre kvalificerade branscher.

 • Avreglerad jordbrukspolitik
  Priserna på jordbruksprodukter har stigit kraftigt de senaste åren. Mer konkurrens och en bättre fungerande världsmarknad skulle pressa kostnaderna och öka produktiviteten.

 • Mindre byggkrångel
  Fallande bostadspriser är inget problem om investeringarna i bostäder är höga så att värdet på den totala bostadsstocken ändå stiger. En viktig anledning till att bostadspriserna har stigit är de många begränsningarna för byggande, exempelvis strandskydd. Om man lättar på detta kommer utbudet att öka och priserna att sjunka, vilket leder till att människor får råd att bo bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar