28 januari 2008

Låt marknaden lära sig en läxa

PJ Anders Linder kommenterar klokt debatten kring den amerikanska bolånekrisen. Om bara marknaden lämnas i fred kommer den att lösa problemen. Som jag skrivit tidigare kommer det att slå tillbaka i längden om staten varje gång griper in och räddar situationen.

Nu har banker och kreditvärderingsinstitut lärt sig den hårda vägen att man måste vara noggrann när man bedömer kreditrisker, och investmentbankerna och deras kunder måste noggrannare granska de paket av finansiella risker och möjligheter som marknadsförs. Om staten skulle gå in och skademinimera har aktörerna mindre incitament att göra en ordentlig riskbedömning nästa gång.

1 kommentar:

 1. Historien visar att marknaden som regel gör om sina misstag gång på gång när frestelserna blir för stora.

  Samtidigt håller jag med om att det ofta är mycket osunt att bara kasta in nya pengar till kreditinstituten. Frågan är problematisk efter som vi alla får lida så mycket när kapitaltillgångarna och insolvensen hos bankerna blir för påtagliga.

  En lösning för framtiden vore enligt mig att införa en kreditgivarlicens, precis som det idag finns certifieringar och licensieringar för värdepappersmäklande, fastighetsmäklande och placeringsrådgivning.

  Det finns lagstiftning kring hur hög ränta man får ta på lång. Kanske skulle man sätta någon form av gräns för hur hög kredit och höga lång man får ge till en viss säkerhet.

  Jag talar inte om en detaljreglering, utan om en miniminivå, så att man kan undvika den typ av kris som nu uppstått i USA, genom att massor med okunniga familjer med dålig inkomst fått låna stora summor pengar till husköp, trots att deras säkerheter var dåliga.


  Thabo 'Muso

  SvaraRadera