21 januari 2008

MUF Västerbotten emot laglotten

I helgen hade MUF Västerbotten distriktsstämma. Större delen av styrelsen, inklusive jag själv, sitter kvar.

På mitt initiativ skrev styrelsen en proposition om Rättvisemärkt som antogs av stämman. Propositionen slog fast att Rättvisemärkt inte bör få statligt stöd och att kommunerna inte bör ha rättvisemärkning som krav vid upphandling. Min motion om att avskaffa bröstarvingars (barns och barnbarns) rätt till laglott oavsett den avlidnes vilja gick också igenom. Vi konstaterade att äganderätten inte är fullständig om man inte har rätt att bestämma över sitt arv som man vill.

Norra Västerbotten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar