02 januari 2008

Oljan var billigast 1998

Oljepriset har för första gången nått 100 dollar per fat. Även om detta är en historiskt hög nivå så måste vi komma ihåg att de senaste årens oljeprisökningar har skett på kort tid och främst beror på politisk oro och ökad efterfrågan, inte på att oljan skulle vara på väg att ta slut. Som diagrammet nedan visar var 1998 det år då en amerikan behövde betala allra minst i arbetstid för ett fat olja. Sannolikt kommer priset att vända ner igen om några år.


Källor: Economic History Services, Groningen Total Economy Database, Inflationdata (70 procent av BNP antas gå till löner.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar