17 januari 2008

Propaganda mot handel – i skolan

Jag satte morgonfilen i halsen när jag i tisdagens Norra Västerbotten läste om hur en mellanstadieklass i Skellefteå undersökt var skolmaten produceras. Att en del kommer från utlandet, dock en minoritet, tycker en lärare är "fruktansvärt upprörande" och barnen får lära sig att långa transportsträckor är dåligt.

I dag protesterar MUF Skellefteå mot projektet genom ett brev till skolan:
Det är allmänt accepterad att handel över gränserna ger stora fördelar för alla parter genom billigare produkter, större utbud, mer konkurrens och effektivare användning av resurserna. Om ett land är bättre på att producera en viss vara och grannlandet bättre på att producera en annan vara så tjänar båda länderna på att specialisera sig och handla med varandra. Av den anledningen finns lagen om offentlig upphandling, som bygger på ett EU-direktiv. Lagen ska se till att inte företagare med goda politikerkontakter kan knipa offentliga kontrakt på skattebetalarnas bekostnad. Lagen tillåter inte att leverantörer inom EU utesluts av geografiska skäl. Det är anmärkningsvärt att Alhemsskolan anser det vara en "skandal" att Skellefteå kommun följer demokratiskt fattade lagar.

Även om man bortser från den ekonomiska delen och anlägger ett snävt ekologiskt synsätt så är det långt ifrån självklart att det är bra för miljön att köpa närproducerat. En undersökning som citeras av The Economist kom exempelvis fram till att det är miljövänligare att producera äpplen på Nya Zeeland och frakta dem till Europa än att odla dem i Europa.

Vi är inte ute efter att skolan endast ska ge en positiv bild av handel. Men vi tycker inte att det är rätt mot eleverna att endast ge en bild av handel som miljöfara. I en saklig och allsidig skola får eleverna höra båda synsätten. Vi är säkra på att ni är tillräckligt professionella för att kunna göra det.
Jag kommenterar i ett pressmeddelande:

– Lärarnas agerande lever inte upp till läroplanens krav på saklighet och allsidighet. Ensidigt målar de upp importerade livsmedel som en miljöfara, utan att tala om de fördelar som finns med internationell arbetsdelning, som låter oss använda våra resurser på effektivast möjliga sätt. Föräldrarna ska kunna vara säkra på att deras barn får en god och objektiv undervisning i skolan. I miljöprojektet tycker vi att Alhemskolan har brutit mot detta genom ett ensidigt protektionstiskt perspektiv.

Hittills har Norra Västerbotten rapporterat om vårt utspel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar