10 januari 2008

Upphovsrätten måste försvaras

Nio moderata riksdagsledamöter skriver bra på SvD Brännpunkt i dag. Upphovsrätten är viktigare än någonsin med den nya tekniken när kopiering är så enkelt. Upphovsrättsmotståndarna försöker blanda bort korten genom att prata om integritet och övervakning, vilket naturligtvis är viktiga frågor. Men det är en annan diskussion och har inte med upphovsrätten att göra.

Det är inte så konstigt att utvecklingen av betaltjänster för nedladdning går trögt när det finns gratis att ladda ned. Olaglig fildelning måste bli mer besvärligt, utan oproportionerliga integritetskränkningar. Man kan inte säga att vissa delar av fildelningen ska vara tillåten. Antingen har vi intellektuell äganderätt (upphovsrätt och patent) eller så har vi det inte. Historien visar att intellektuell äganderätt är positivt för innovationer. Patenträtten var en av grundvalarna till den industriella revolutionen.

"Patents and copyrights are the legal implementation of the base of all property rights: a man's right to the product of his own mind. By forbidding the unauthorized reproduction of an object, the law declares, in effect, ... that the value is created by the originator of the idea and may not be used without his consent."

Ayn Rand

8 kommentarer:

 1. Men vi har ju inte intellektuell äganderätt idag. Jag vill jättegärna att du ger din syn på att upphovsrätt och patent är tidsbegränsade. Det måste ju betraktas som stöld.

  Här måste upphovsrätt och patenträtt stärkas ordentligt. Kraven på vad som kan patenteras och ges upphovsrätt för måste också sänkas. Idag finns det konstiga krav om verkshöjd och att det inte ska vara för lätt att komma på. Men äganderätten måste ju även gälla små saker. T.ex. ett sandkorn, en droppe vatten eller något annat som är litet, eller inte avancerat.

  SvaraRadera
 2. "By forbidding the unauthorized reproduction..."

  Cirkelargument. Därmed värelöst. Skaffa nya hjältar.

  SvaraRadera
 3. Om upphovsrätten är ett slags mänsklig rättighet i likhet med äganderätten varför är den då tidsbegränsad? Om olovlig kopiering av hela verk är stöld är då mindre citat att betrakta som snatteri? Som jag ser det går det inte att betraka upphovsrätt som en mänsklig rättighet utan snarare som en utalitaristisk konstruktion där de negativa effekterna (begränsad frihet för individer, integritetsproblem ) ska vägas upp av fördelarna (större kulturutbud). Därför bör varje liberal inta en skeptisk grundhållning.

  "Olaglig fildelning måste bli mer besvärligt, utan oproportionerliga integritetskränkningar."

  Det brukar vara mycket vackert tal om detta, men i praktiken är det ingen som berätta hur det ska gå till utan just oproportionerliga integritetskränkningar. Eller har du några förslag?

  "Historien visar att intellektuell äganderätt är positivt för innovationer."

  Det är inte så enkelt. Vad är att betrakta som en innovation, vad är rimligt att man kan patentera och vad är rimliga skyddstider? Varför är patent så mycket kortare än upphovsrätt? Det finns mycket godtycke och det krävs många avvägningar. Tittar du t ex. på mjukvarupatent i USA så kan det ha mycket negativa effekter. Hur ställer du dig till de företag som inte har kommit på något själva utan bara köpt upp ett patent på en elementär idé och sedan ringer runt och pressar vanliga hederliga företagare på pengar - ett fenomen som för övrigt nu även letat sig till Sverige. Jag förstår att du inte vill rusta ned nuvarande system, men jag hoppas ändå att du kan se bristerna i form av bland annat bisarrt långa skyddstider för upphovsrättsskyddade verk.

  SvaraRadera
 4. Kan hålla med om att frågan om intellektuell äganderätt i högre grad än andra frågor handlar om praktisk-utilitaritiska hänsyn och sedvana. Samtidigt är principen om att man äger det man har skapat grunden för marknadsekonomin och ett fritt samhälle.

  Skyddstiden bör på något sätt bygga på en beräkning av hur lång tid det skulle kunna ta för någon annan att producera samma sak som rättsinnehavaren gjorde. Oftast går det kortare tid innan någon uppfinner samma medicin än innan någon skriver samma bok.

  Självklart har uppfinnaren rätt att sälja vidare sitt patent om han vill. Ofta är nog detta att föredra då specialiserade företag kan vara bättre på att hantera den juridiska arbetsbördan för att licensiera patent som oundvikligen följer av ett patentsystem.

  SvaraRadera
 5. Varför tycker du att skyddstiden ska vara begränsad för immateriella ting? Idén om att ens äganderätt till fysiska föremål skulle upphöra efter en viss tid är ju inget som brukar förespråkas, så varför ska det gälla immateriellt ägande?

  Jacob skrev:
  "Skyddstiden bör på något sätt bygga på en beräkning av hur lång tid det skulle kunna ta för någon annan att producera samma sak som rättsinnehavaren gjorde. Oftast går det kortare tid innan någon uppfinner samma medicin än innan någon skriver samma bok."

  SvaraRadera
 6. Skyddstiden bör på något sätt bygga på en beräkning av hur lång tid det skulle kunna ta för någon annan att producera samma sak som rättsinnehavaren gjorde. Oftast går det kortare tid innan någon uppfinner samma medicin än innan någon skriver samma bok.

  Det är i mina öron ett helt absurt resonemang. Hur lång tid tror du t ex. att det skulle ta för någon att producera vad Shakespeare gjorde? Om alla (åtminstone inom en grupp som tex. författare) har samma skyddstid kommer ju de som är mest populära att tjäna mest pengar inom denna tid. Låt oss säga att popularitet sammanfaller med verkens komplexitet, är det då inte ytterst orättvist att extra gynna dem som redan tjänar bra på sina verk och är det dessutom inte extra skadligt att det dröjer längre innan andra har rätt att fritt tillgå och bygga vidare på dessa viktiga verk?

  Skyddstiden borde vara en rättvis avvägning av:
  * upphovsmannens kostnader (tid, pengar)
  * upphovsmannens vinster utan skyddet (erkännande, uppskattning, pengar, etc.)
  * upphovsmannens vinster med skyddet (pengar, publicitet, etc.)
  * allmännyttan av fri tillgång till verket
  * allmännyttan av att den förmodade ökning av kreativa verk som skyddet i genomsnitt ger
  * kostnaden för jakten på de som inte respekterar skyddet (i form av pengar, integritetsskydd, etc.)

  I praktiken får man dock hitta någon slags schablon.

  Du sade att "man äger det man skapat". Men utan någon kvalificering är det inte någon generell sanning. Om du t ex. bygger en altan av din grannes brädor så är det nog snarare han/hon som äger rätten till den. Och är inte det mesta skapande en blandning av självständig kreativitet och återanvändning av influenser man fått utifrån - att bygga vidare på kulturellt allmängods.

  SvaraRadera
 7. Nio moderata riksdagsledamöter skriver bra på SvD Brännpunkt i dag. Upphovsrätten är viktigare än någonsin med den nya tekniken när kopiering är så enkelt

  Jaså? - Personligen tyckte jag att det enbart var en massa rökridåer och uppenbara lögner.

  Finns det överhuvudtaget någon anledning att hetsa upp sig över den "olaglia" fildelningen? - Skadar den samhället på något vis - eller musik/fiml/spel branschen - eller enskilda artister? - Jag har då så här långt inte sett ett enda forskningsresultat eller en enda utredning som försvarar eller berättigar till den hets och den mobbning som miljon helt vanliga svenska medborgare nu utsätts för.

  Majoriten av det svenska folket har inget till övers för upphovsrättsivrarna - de är inte dummare än att de inser:

  1. Att den olagliga fildelningen är en ideell aktivitet - gud beware us för den pyramid som dessa 9 pundhuvuden publicerade i SvD som skall klargöra fildelarnas "organistation" - Var får de allt ifrån?

  2. Att det hela är ett spel för gallerierna för att stryka USA medhårs - Aldrig att en upphovsrättsivrare berättar att det är endast 4 amerikanska bolag som kontrollerar 80% av musikindustrin i världen - och att dessa har väloljade och ekonomisk starka lobbyorganisationer som IFPI och Antipiratbyrån här i Sverige och de dessutom har mycket starka politiska muskler med kontakter ända upp i vita huset.

  3. Att upphovsrätten aldrig var avsedd för att jaga vanligt folk som delar vad de har på sina hårddiskar med varandra utan några som helst vinstintressen. - Upphovsrätten kom till för att skydda "kreatören" från kommersiell upphovsrättintrång

  4. Att de inser att den "olagliga" fildelningen inte går att stoppa utom om man inför ett helt osannolikt kontrollsamhälle. - Få svenskar vill acceptera ett sådant samhälle

  5. Att de inser att artisterna klarar sig bra - har vi hört någon artist gå i konkurs pga den olagliga fildelningen? - Väller det inte fram massor av nya fräscha artister varje år - kolla kvalifikationsronden till European Song Contest eller Idol

  Så länge det inte finns några som helst bevis för skadliga effekter borde man tillåta den ideella fildelningen - En liten grupp redan mycket priviligerade skall inte diktera politiken och roffa åt sig ännu fler fördelar på bekostnad av alla svenskars fri och rättigheter.

  Sedan må intellektuella som du skapa en artificiell debatt om äganderätt och upphovsrätt - Vem bryr sig? - De flesta svenskar vet ändå vad som är rätt och fel - och att fildela utan några vinstintressen är inte fel - vad ni bakåtsträvare än påstår!

  SvaraRadera
 8. Oh - och några saker till - ni som så gärna diskuterar upphovsrätt som om det var av Gud given.

  Förklara för mig varför Einstein inte har någon upphovsrätt på sin relativitetsformel/teori men att ett sång av ett pundhuvud som Britney Spears är skyddat hela henner liv ut + 70 år - Är Einsteins kreativitet mindre värd?

  Varför har olika immateriella ting olika skyddstid - patent t ex utgår efter 10 år

  Varför äganderätt och immaterialrätt tas up i helt olika delar av lagen? - Om immaterialrätt och äganderätt nu är så fast sammanlänkade som upphovsrättsivrarna påstår - varför tas det inte up i och ingår den inte som en naturlig del i äganderrättens lagdel?

  Varför är det så svårt för upphovsivrarna att erkänna att upphovsrätten i själva verket är ett av staten instiftat monopol för en viss yrkesgrupp och att INGEN annan yrkesgrupp i Sverige har sådana vidlyftiga privilegier?

  SvaraRadera