20 februari 2008

Det var då...

– Socialdemokraternas och centerns arbetsrätt [i en ny överenskommelse] ligger långt från vad Sverige behöver för att återfå konkurrenskraften och motverka arbetslösheten. Arbetet med en ny reform av arbetsrätten kommer därför att behöva sättas igång redan innan ett första och otillräckligt beslut hunnit fattas. [...] Särskilt centern kommer att ha mycket att förklara. Sverige behöver en arbetsrätt som bygger på personliga relationer mellan företag och varje anställd. Rörligheten måste förstärkas och mindre företag uppmuntras. Utan en sådan radikal förnyelse av arbetsmarknaden kommer inte jobben tillbaka.

Arbetsmarknadspolitiske talesmannen Per Unckel (m) i ett pressmeddelande den 5 september 1996.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar