11 februari 2008

Fler patent i Kina

Antalet beviljade patent i Kina steg med 30 procent från 2006 till 2007, vilket naturligtvis är ett gott tecken på att Kinas ekonomi diversifieras, men också på att det statliga ramverket för näringslivet fungerar bättre. Samtidigt måste Kina förbättra bland annat skyddet av upphovsrätten för att kunna dra till sig ännu mer investeringar i mer avancerade branscher.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar