14 februari 2008

Oreglerad handel med Norge?

Liberala EU-skeptiker drömmer ibland om en "norsk lösning", det vill säga att stå utanför unionen men ändå plocka russinen ur kakan och vara en del av den inre marknaden. Man menar att man på så sätt slipper EU:s byråkrati och regleringar samtidigt som kommersen med EU-länderna förblir oreglerad. Eller?

1 kommentar:

 1. Du glömmer att Norge själv beslutar om tulltaxor på jordbruksvaror och att Norge kunde besluta 0% tulltax om Norge så önskade.

  Vad gäller ett framtida Sverige utanför EU gäller att vi inte får införa några tullar alls riktade mot export från EU, eftersom vi lämnat en tullunion. Enligt WTO-regler får ett land som lämnar en tullunion inte införa några tullar riktade mot export från den tullunion man lämnar.

  Samma sak gäller EU. Om Sverige lämnar EU måste all svensk export till EU förbli helt tullfri.

  Alltså skulle Sverige ha helt fri handel i förhållande till EU om vi lämnade EU.

  Samtidigt kunde vi själva besluta om tulltaxor beträffande import från övriga världen.

  Vi skulle dessutom kunde återgå till ett jordbruk helt utan produktionskvoter.

  EU är minst lika protektionistiskt som Norge, men Sverige utanför EU skulle förmodligen inte vara särskilt protektionistiskt.

  Innan Sverige gick med i EU praktiserade Sverige i det närmaste total frihandel vad gäller industrivaror och vad gäller jordbruksvaror hade vi visserligen tullar, men endast ett prisgolv på vete och inga produktionskvoter alls.

  Jämför detta med Norge eller EU, så skall du se att Sverige var ojämförligt mindre protektionistiskt än såväl Norge som EU.

  Samtidigt skulle vi som EES-anslutet land utanför EU faktiskt kunna bibehålla russinen i EU-kakan; det vill säga den fria rörligheten inom EU/EES.

  SvaraRadera