20 februari 2008

"Rättvisemärkt är inte hållbart"

Norra Västerbotten publicerar i dag en insändare av mig själv och Andreas Löwenhöök:

Rättvisemärkt är en varumärkning på exempelvis frukt och kaffe som bland annat ska garantera att producenterna i utvecklingsländer får ett visst pris för sina produkter. Det finns starka skäl att ifrågasätta den positiva synen på Rättvisemärkt.

Själva namnet antyder att den vanliga världshandeln utanför Rättvisemärkt är orättvis på något sätt. Det är den inte – handeln bygger på frivillighet från alla sidor. Den som inte tycker sig tjäna på handel kan avstå.

Sveriges industrialisering inleddes med en effektivisering av jordbruket. Priserna sjönk och människor lämnade landsbygden för att arbeta på fabriker i städerna. Detta har de senaste decennierna börjat inträffa i Latinamerikas kaffejordbruk. Kaffepriserna har sjunkit kraftigt tack vare ny teknik och konkurrens från Vietnam.

Denna i grunden positiva utveckling – inte minst för konsumenterna – har döpts till "kaffekrisen" och Rättvisemärkt vill hålla uppe priserna på konstgjord väg för att motverka denna. Det är inte ett hållbart handlingssätt. Utvecklingsländerna måste utveckla nya sektorer av ekonomin. Framsteg kommer inte av att västerländska konsumenter håller olönsamt jordbruk under armarna.

Större delen av de extra kronor rättvisemärkta varor kostar jämfört med vanliga produkter går dessutom till administration och marknadsföring. Timbrorapporten "Vad Rättvisemärkt inte berättar" avslöjar att så lite som 20 procent av merkostnaden når bönderna.

Rättvisemärkt är dock lovvärt på ett sätt eftersom det är ett frivilligt initiativ. Människor har rätt att göra vad de vill med sina egna pengar. Just därför är det oroande när man vill börja använda andras pengar för sina egna syften. Här i kommunen debatterades – och nedröstades – ett förslag att tvinga kommunens förvaltningar att köpa rättvisemärkt kaffe, och staten stöder varje år Rättvisemärkt med 1,6 miljoner kronor. Den som vill lura sig själv att Rättvisemärkt är etiskt får gärna köpa sådana varor, men skicka inte räkningen till skattebetalarna.

3 kommentarer:

 1. Det märks tydligt att du och Löwenhöök inte är insatt i ämnet rättvis handel...

  SvaraRadera
 2. Den rättvisa handeln är i de flesta fall verkligt rättvis och definitivt rättvisare än vid vanligt kaffe! Tom upp till 36% av kaffets slutpris når odlarna.

  SvaraRadera
 3. Du kan ju inte veta mycket om världen!
  Asien och Afrika borde vara de rika kontinenterna. Där produceras c90% av världens mat men konsumeras i väst. Efer kolonialtiden har fattiga länder haft höga skulder och därför blivit tvingade till att sälja sina naturtillgångar billigt. Om Asien och Afrika skulle börja koncumera som oss i väst skulle det behövas runt 6 planeter. Men att folk svälter på väran bekostnad är väl inget en moderat på 19 år bryr sig om, när han varje dag överkonsumerar. /jenny

  SvaraRadera