18 februari 2008

Socialdemokraterna vill toppstyra skolan

Edvin Alam har berättat om hur socialdemokraterna har skrivit 22 motioner för att försvåra för friskolor. Men även andra skolmotioner handlar om att toppstyra skolan för att nå politiska mål. I motionsfloden från i höstas hittar man många motioner om att göra skolan mer normativ. De ledamöter som har en fråga de tycker är viktig vill gärna markera detta genom att ytterligare reglera skolan. Ett exempel är Inger Jarl Beck (s) som vill ha mer idrott i skolan. Lars U Granberg (s) föreslår att skolan ska lära barn om nätpedofiler.

Tre andra socialdemokrater skriver: "Varje år kan vi i media läsa om hur skolungdomar utnyttjas på sina sommarjobb. [...] Kunskaper om arbetsrättsliga frågor behövs för att man ska få en bra start på sitt yrkesliv och bör ges innan man slutar skolan och kommer till sin första arbetsplats." Det är lätt att se hur detta utvecklas till att fackombudsmän åker runt i skolorna och hetsar mot företag och fria marknader.

Göran Persson (s) i Simrishamn (alltså inte gamle statsministern) med två kolleger vill att "eleverna får ett genusperspektiv redan från unga år".

Få försvarar skolans opartiskhet och objektivitet. Det verkar viktigare att skolan är politiskt korrekt än att elevernas undervisning är objektiv och vetenskapligt baserad. Det är föräldrarnas uppgift att lära ut värderingar och kunskap om samlevnad och droger. Skolan ska inte bli politikernas redskap för att föra ut sina åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar