03 februari 2008

Statliga utgifter inte ett självändamål

Det är ett oroande tecken när statliga utgifter blir ett mål i sig själva, som det svenska enprocentsmålet (av BNP) för bistånd och det av socialdemokraterna eftersträvade enprocentsmålet för forskning. Statliga utgifter kan aldrig vara ett självändamål. Det är resultatet som räknas, inte kostnaden.

Kostnadsmentaliteten finns även i Pentagon. Byråkrater där vill att fyra procent av USA:s BNP ska satsas på försvaret. Klart är att det är dyrt att upprätthålla ett världsomfattande försvar, men sannolikt finns stora möjligheter till effektiviseringar utan att slagkraften drabbas. Man skulle exempelvis kunna bredda rekryteringsbasen (inte bara medborgare och personer med arbetstillstånd i USA), låta företag ta en större del av finansieringen av militär forskning och skära i den militära byråkratin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar