15 februari 2008

Stoppa miljöupphandlingen!

Dagens samhälle berättar om Örebro kommun som har anställt en miljösamordnare för att kunna ställa miljökrav vid alla upphandlingar. Bland annat har man krävt att transportföretag tillämpar eco-driving (bensinsnålt körande).

Det är beklagligt att detta över huvud taget är lagligt. Kommunallagen slår faktiskt fast att kommunerna ska hålla på med "angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar". Den biljondel av en förstärkt växthuseffekt om 50 år som eco-driving på mattransporter i Örebro påverkar (och som dessutom kan vara positiv för Sverige) är knappast i linje med att kommunernas handlande ska ha en anknytning till närområdet.

Nej, som vanligt handlar det om att politikerna vill ha något att skryta med på konferenserna med Sveriges kommuner och landsting – och få en stort uppslagen artikel i Dagens samhälle. Skattebetalarna är förlorarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar