29 mars 2008

Partierna som vill ha stängda gränser

"Det innebär att vi skulle kunna ta hit arbetskraft trots att den redan finns i landet. Det handlar i grunden om respekt för dem som redan är här. Det vi vill ha är ordning och reda."

Socialdemokraterna om arbetskraftsinvandring

"Sverige behöver inte generell arbetskraftsinvandring, i synnerhet inte när vi fortfarande har hundratusentals människor som står utan arbete. Vi behöver i första hand kraftfulla och aktiva åtgärder för att ställa om den befintliga arbetskraften ..."

Sverigedemokraterna om arbetskraftsinvandring

26 mars 2008

Grattis Linda, Martin och Anton!

I dag presenterades de första vinnarna av utmärkelsen "Månadens blogg" och "Månadens blogginlägg" inom MUF. Månadens blogg blev Enjoy Freedom som drivs av Martin Landl och Anton Holmstedt. Deras blogg är mycket välskriven och läsvärd. Månadens blogginlägg vanns av Linda Norberg som lade upp ett inspirerande anförande från kommunfullmäktige på sin blogg.

Dessa utmärkelser delas ut av mig själv, Edvin Alam och Simon Sundén för att lyfta fram alla duktiga MUF-bloggare och inspirera fler till opinionsbildning på internet. På mufbloggar.se finns en växande samling bloggar skrivna av MUF:are.

25 mars 2008

Marknadslösning av E 4 Sundsvall?

Alla som någon gång har kört E 4 genom Sundsvall borde välkomna kommunens förslag att dra om Europavägen utanför centrum och till stor del finansiera detta med avgifter. Det är bra att vi får nya förslag inom infrastrukturområdet där det som styr är brukarnas efterfrågan genom marknadsmekanismer i stället för vilken intressegrupp som har politikernas öra.

Avskaffa barnbidraget i stället

Centerpartiets förslag om avskaffat barnbidrag har fått stor uppmärksamhet. Varje förslag för att minska statens utgifter bör naturligtvis välkomnas, men det bästa vore om barnbidraget avskaffades – moderaterna röstade emot införandet av det allmänna barnbidraget 1947. Social- och bostadsbidragen finns ju kvar för låginkomsttagare. Det är också viktigt att erkänna att det är ett högst frivilligt val att skaffa barn. Den som skaffar barn bör se till att man kan försörja barnet.

24 mars 2008

Socialism och demokrati är inkompatibla

Att en statskontrollerad ekonomi inte går ihop med demokrati och mänskliga rättigheter visas nu i Ryssland där staten inskränker det utländska ägandet av tidningar och tv-bolag. Som man brukar säga: Det går inte att ha yttrandefrihet om staten äger tryckpressarna.

21 mars 2008

Det kom ju från rätt person...

De kinesiska myndigheterna har släppt en rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna – i USA. De statliga medierna rapporterar glatt med ett tiotal artiklar.

20 mars 2008

Svenskt näringsliv visar vägen

Ett bra initiativ från Svenskt näringsliv som presenterades i dag är Reformbanken med "exempel världen över som främjar företagande och tillväxt" på organisationens hemsida. Och goda exempel är det sannerligen ingen brist på – bland annat Estland, Australien, Island och Irland har avreglerat, sänkt och förenklat skatter och skapat ett bättre företagsklimat.

18 mars 2008

Biståndsorganisationerna går emot utvecklingen

Som Henrik Alexandersson har rapporterat om har ett tiotal frivilligorganisationer gått ihop och krävt att Sverige inte längre ställer krav på tredje världens oftast inkompetenta och korrupta politiker att öppna upp för handel och företagande. I stället ska de fattiga ländernas ledare uppmuntras i att stödja lokala särintressen på bekostnad av folket. Konkret vill de att u-länderna ska få införa skyddstullar och begränsningar för utländska investeringar och inte behöva respektera patenträtten.

I Finland hymlar man inte ens med att man vill stoppa utvecklingen i u-länderna. Vid en demonstration i Helsingfors protesterade organisationer mot att Stora Enso bygger fabriker i Brasilien. Deras mål är att "fortsätta hålla lokalbefolkningen sysselsatt med jordbruk":

– Cellulosafabrikerna fördubblar priset på marken och då har lokalinvånarna inte råd att bli kvar. Plantagen är en långt automatiserad och mekanisk process som görs med maskiner och inte ger många arbetsplatser. Det sociala trycket gör att folk flyttar från landet till slummen i storstäderna. Och där får de inte heller några jobb. Tyvärr kan vi inte göra mycket mer än sakta ner processen.

Under industrialiseringen i Frankrike på 1700-talet kastade spinnerskor träskor i spinnmaskinerna för att inte arbetstillfällen skulle försvinna. Historien har som bekant en tendens att upprepa sig.

Reklamnej räddar inte skogen

Flera gånger har jag sett uppmaningen "säg nej till direktreklam, rädda våra skogar". Ett påstående som sällan blir motsagt. För detta stämmer ju inte. Skogen i Sverige minskar inte på grund av att direktreklam delas ut. Skogen i Sverige ökar i areal. [...]

För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya. Ett levande skogsbruk utgör en viktig del för vår natur. Utan underhåll växter skogen igen eftersom växtligheten blir för tät. Skogen spelar en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid. Genom fotosyntesen tar träden upp koldioxid och binder kol i trädet. Marknaden för direktreklam bidrar alltså till en växande skog eftersom den finansierar återplanteringen.
– Anders Kasberg, vd på braschorganisationen för direktmarknadsföring, i Resumé

16 mars 2008

Bra Odell!

En finansmarknadsminister – Mats Odell – som representerar en majoritet av det svenska folket kan stå i tv och säga att lösningen på den dåliga konkurrensen bland bankerna inte är mer statlig inblandning utan att fler utländska banker etablerar sig. Det skulle en minister inte ha kunnat säga i många av världens länder. Sverige är inte så tokigt trots allt.

15 mars 2008

Apoteketsmonopolet vill avskaffa sig själv

Apotekets utspel på DN debatt borde vänstern gilla. Företagets vd och varumärkesdirektör skriver att ett avskaffande av monopolet leder till mindre pengar för de stora stygga läkemedelsföretagen.

Avregleringar har varit en trend de senaste 20 åren som i Sverige följts av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Nu väntar vi bara på att de går vidare med tågtrafiken, flygplatserna, elproduktionen och bostadsmarknaden.

13 mars 2008

660 medlemmar på en dag

I går hade Moderata ungdomsförbundet sin nationella kampanjdag. I hela landet värvades otroliga 660 medlemmar, vilket betyder att MUF ökar med 13 procent. I Skellefteå besöktes Anderstorpsskolan.

11 mars 2008

Privatisera mera

Det är nio månader fram till jul, tänker jag när jag läser att Ekonominyheterna har fått uppgifter om att Vattenfall, Posten, Apoteket, Svenska spel, Luftfartsverket och Svensk bilprovning ska privatiseras. Om de verkligen kommer att säljas skulle det innebära ett stort lyft för svenskt näringsliv. Nya, friska viljor och nytt kapital skulle kunna stöpa om ineffektiva monopolbolag, som nu pågår med Telia. Fortfarande återstår dock en stor del av de 28 bolag som moderaterna ville privatisera för sex år sedan.

09 mars 2008

Den offentliga skolans misslyckande

The Economist berättade förra veckan en välkänd historia om hur offentlig drift leder till låg kvalitet och underfinansiering. Trots att bara 7 procent av brittiska elever går i privatskolor är hälften av Oxbridgestudenterna och en tredjedel av parlamentsledamöterna privat skolade. Privatskoleelever tjänar 35 procent mer än statsskoleelever under livet, och hälften av det beror på själva utbildningen, inte på bättre bakgrund, enligt The Economist.

En del av skillnaden beror säkerligen på att elever och föräldrar tar mer allvarligt på skolan när man har valt och betalat för den själv. Martin Ingvar skriver bra på dagens DN debatt om hur jämlikhetsiver och betygsrädsla i den svenska skolan har gett dåliga incitament till elever att läsa tunga ämnen. Av Skellefteås 3 000 gymnasieelever går 250–300 på estetiska programmet. Att samhället ställer låga krav även i yrkeslivet bidrar till detta.

08 mars 2008

Ytterligare ett argument mot värnplikten

I Ryssland anklagas säkerhetstjänsten för att använda värnplikten som ett redskap för att hålla oppositionella borta från gatorna. Samtidigt vet vi hur de mäktiga gör allt för att låta sina söner slippa militärtjänst och oftast lyckas. Jag klandrar dem inte.

Varning: Nörddebatt om arbetslöshet

I USA stationerade ex-ordföranden i MUF Norrbotten Jonas Grafström riktar en del initierad kritik mot min analys av arbetslöshetens orsaker (i enlighet med klassisk ekonomisk teori). Jonas skriver:
En idé som beskriver en orsak till arbetslöshet presenterades av Shapiro och Stiglitz (1984) där de utgår från en full sysselsättning (borträknat naturlig friktionsarbetslöshet och så vidare) i jämvikt. Detta innebär att den som arbetar kan förlora sitt jobb och få ett nytt med samma lön. Detta leder till att det inte finns några [incitament] till att arbeta hårt för sparkas man finns alltid nya jobb. För att råda bukt på det höjer de enskilda företagen lönerna för att locka till sig bra anställda och ge dem ett [incitament] att inte maska. Högre löner leder till en mindre efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten ökar.
Jag har inte läst boken som refereras till (hittade en sammanfattning), men det känns som att Shapiro och Stiglitz helt bortser från att marknaden redan har en lösning på problemet att medarbetare med erfarenhet säger upp sig, nämligen att ingångslönen är relativt låg och sedan stiger med åren i företaget. På så sätt kommer ett stort utbud av arbetssökande att sänka ingångslönerna och arbetslösheten försvinner.

Jonas har dock rätt i att a-kassan är en bidragande orsak till arbetslösheten. Även om lönerna sjunker till nivån där utbud och efterfrågan möts kommer människor inte att ta de jobben om a-kassan är högre och det inte finns något krav att gå ned i inkomst för att få jobb.

Uppdatering: Jonas Grafström kommenterar här.

Sverige blev inte rikt av Rättvisemärkt

Jag och Andreas Löwenhöök skriver i dagens Norra Västerbotten:

I NV 25/2 (1, 2, 3) hävdas det att rapporten "Vad Rättvisemärkt inte berättar", som är en av källorna till vår insändare från 20/2, innehåller felaktigheter. På www.mufskelleftea.se länkar vi till artiklar där rapportförfattaren motbevisar anklagelserna.

Sverige, USA, Japan, Taiwan och andra länder blev inte rika genom att priserna på exportprodukter hölls konstgjort höga. Var hade Sverige varit i dag om det Storbritannien som vi exporterade trävaror och spannmål till hade lagt sig i lönebildningen och subventionerat trävaruindustrin? Förmodligen hade övergången till mer produktiva sektorer än jord- och skogsbruk gått långsammare.

Hans Marklund menar att Rättvisemärktköpare gör upplysta val, något vi ifrågasätter. Rättvisemärkt odlar myten om att exportsektorerna skulle vara drabbade av särskilt dåliga arbetsvillkor när situationen oftast är den omvända. De företag som producerar för export har de högsta lönerna och bästa arbetsvillkoren.

Rättvisemärkt riskerar också att, genom höga krav och certifieringsavgifter, skapa ett A- och ett B-lag där bönderna med högst inkomster har möjlighet att dra nytta av den gräddfil som Rättvisemärkts prissättning innebär medan de fattigaste drabbas.

Det finns inga gratisluncher i länders ekonomiska utveckling. Produktionen per anställd måste öka, och det kan bara ske genom handel, investeringar och växande företag. Bistånd kan vara ett komplement men det finns långt effektivare biståndsformer, som går till dem med störst behov, än Rättvisemärkt.

Avskaffa strandskyddet!

De missunsamma von oben-människorna i Naturskyddsföreningen reagerar mot att regeringen vill luckra upp strandskyddet något och lätta på överklagningsraseriet. Föreningen har i artikeln inga konkreta exempel på hur naturlivet skulle hotas om fler fick bygga sig en sommarstuga vid vattnet. För Naturskyddsföreningen räcker det med att någon nämner byggande eller utveckling för att de instinktivt ska se rött.

Det är tråkigt att se hur miljöorganisationerna har blivit en destruktiv nej till allt-rörelse. De skulle ha stor potential att arbeta som en frivillig och positiv kraft inom ett frimarknadssystem i stället för att ständigt motarbeta detta system.

06 mars 2008

Boendeförmynderi även i England

I oktober blev det rubriker av dåliga boendeförhållanden för polska gästarbetare. Johan Sjölander anklagade mig för rasism eftersom jag tycker att vuxna människor ska få bo som de vill. Jag exemplifierade med svenska ungdomar i London:

"Vad skulle svenskar säga om Storbritannien införde förbud mot att svenska ungdomar delar trånga lägenheter i London? Konsekvensen av det skulle bli dyrare boende och att färre åkte till London."

På forumet Londonsvenskar läser jag att just det har inträffat: "Enligt Housing Act 2004 så får enligt lag inte mer än två personer sova i samma sovrum, dessa två ska antingen vara av samma kön eller leva tillsammans som ett par. Vardagsrum får enligt lag inte användas som sovrum."

Man behöver bara ta en snabb titt på bostadsannonserna på Londonsvenskar för att se att denna petiga förmynderilag ställer till mycket besvär. Motivet till lagen är sannolikt, precis som i Sverige, att se till att göra livet så surt som möjligt för skumma polacker/svenskar som kommer för att ta jobben från hederliga svenskar/engelsmän.

Skäms, Heby, Mullsjö och Åtvidaberg!

Moderata ungdomsförbundet presenterar i dag röda och blåa listan som visar vilka moderatstyrda kommuner som har höjt respektive sänkt skatten. Lyckligtvis är det bara tre m-kommuner som har höjt, och i två av dessa sitter moderaterna i en koalition över blockgränserna. Betydligt fler sänker skatten. Ordförande Niklas Wykman:

– Kommunpolitiker som höjer skatten löser inga samhällsproblem, de flyttar bara problemen. Istället för att lösa problemen i kommunhuset låter man barnfamiljer lösa problemen genom ett bantat lönekuvert. Höjd kommunalskatt är nej till ny cykel, nej till semesterresa, nej till nya skor, nej till sommarfestivalen eller i värsta fall nej till en bra vardag. Kort och gott, när politikerna inte kan säga nej till onödiga utgifter blir det kommuninvånarna som får säga nej till nödvändiga saker.

05 mars 2008

SVT:s 35 procent en katastrof

SVT:s vd Eva Hamilton berättar stolt att bolagets tittartidsandel är 35 procent mot exempelvis TV 4:s 27 procent. I själva verket är det en katastrofsiffra. SVT får fyra miljarder kronor årligen närmast villkorslöst i licenspengar.

TV 4 däremot måste kämpa för att någon verkligen ska titta på deras program så att de kan dra in reklampengar (tre miljarder kronor) för att finansiera verksamheten och dessutom betala 400 miljoner i koncessionsavgift till staten. Att tittarna ändå, trots licenspengar och hård reglering med favorisering av SVT, väljer att spendera 65 procent av tittartiden på kommersiella kanaler är ett grovt underbetyg.

Efter digital-tv-övergången finns den tekniska möjligheten att låta dem som vill titta på SVT göra det och betala för det. Samtidigt bör SVT naturligtvis privatiseras. Det är bara att titta på USA för att se att en privat tv-marknad leder till högkvalitativa och innovativa program. Samtidigt finns public service-bolaget PBS med 354 medlems-tv-stationer som till största delen finansieras med donationer.

03 mars 2008

Så avskaffar vi arbetslösheten

Dagens Nyheters huvudledare behandlar i morgon måndag hur lönerna ska sättas, och tyvärr utgår den från en socialistisk synvinkel och frågar sig om lönerna ska sättas centralt eller i branschförhandlingar. Även inom de nya moderaterna vill många få diskussionen om löneregleringen till att handla om lönerna ska sättas i förhandlingar eller genom lagstiftning.

Lönerna bör naturligtvis sättas på samma sätt som priset på glass, cd-skivor eller tidningar – på det fria marknaden. Det går inte att prata bort lagen om utbud och efterfrågan, en av ekonomins grundsatser. Om det skulle vara så att lönerna måste regleras för att inte vara väldigt låga skulle alla i USA tjäna 6,70 dollar per timme som är den genomsnittliga minimilönen.

Gergils om narkotika

Knarkdebatten fortsätter i Expressen. I går skrev Christian Gergils bra om det ensidiga debattklimatet i narkotikafrågan. Om någon antyder att förbud kanske inte alltid är bästa lösningen tappar motdebattören "ofta all sans, börjar veva och skrika".

01 mars 2008

Stadsplaneringens misslyckande

But mousie thou art no thy lane,
In proving foresight may be vain;
The best laid schemes of mice and men
gang aft agley,
And leave us nought but grief and pain
for promised joy.

– Robert Burns (1785)
Just om hur även de mest genomarbetade planer kan skapa negativa konsekvenser i stället för den utlovade glädjen skriver Randal O'Toole i The Best-Laid Plans: How Government Planning Harms Your Quality of Life, Your Pocketbook, and Your Future från Cato Institute. O'Toole sammanfattar sin bok i senaste Cato's Letter, som är gratis.

Författaren berättar hur stadsplanering i USA har fått en mängd negativa konsekvenser, bland annat eftersom stadsplanerarna ofta motarbetar det som folk vill göra: bo i en villa i förorten och köra bil. O'Toole använder Sverige som exempel:
Urban planners admit they want to emulate European cities with their higher densities and intensive transit service. Yet they are following models that have already failed. European governments emphasized high-density housing in the 1950s and 1960s.

By 1970, western Europeans were sick of government housing and began demanding more privately owned singlefamily homes. Three out of four homes built in Sweden in the late 1960s were multifamily apartments; by 1980, three out of four were single-family.
Vi får också veta att stadsplanering har förvärrat bostadsbubblan. Slutsatsen är att marknadsbaserade eller frivilliga insatser kan göra det som stadsplanering påstås göra – motverka trafikstockningar och luftföroreningar och skapa öppna ytor – utan samma negativa konsekvenser. Som Neo konstaterade uppstår den bästa staden av spontan ordning.