13 mars 2008

Liberal miljöpolitik hos CUF

Ordföranden för Centerpartiets ungdomsförbund Magnus Andersson hade i går en utmärkt debattartikel om miljön i Dagens Nyheter. Det blåser friska, liberala vindar i ungdomsförbunden. Han förklarar bland annat att åtgärder mot den globala uppvärmningen måste riktas mot koldioxidutsläppen i sig och inte mot elanvändning eller lastbilstransporter.

När det gäller koldioxidbeskattning har Andersson dock fått en del om bakfoten. I början av artikeln skriver han:

"Den person eller det företag som medvetet bidrar till den globala uppvärmningen och därmed riskerar att förstöra andra människors egendom eller i värsta fall liv, ska naturligtvis ersätta i motsvarande grad som den skitar ner." (min kursiv)

Senare kräver han dock att EU:s utsläppsrätter ska bli dyrare. Priset på dessa motsvarar i dag cirka 50 öre per liter bensin. Väldigt få beräkningar av de ekonomiska skadeverkningarna av uppvärmningen kommer upp i den nivån. Koldioxiden bör snarare kosta motsvarande 2–25 öre per liter bensin.

Det är mycket bra att CUF har insett att det är koldioxiden som är problemet och inte produktion, tillväxt eller transporter. Nu återstår bara att de inser att fossila bränslen inte är något jätteproblem när man betänker att de utgör basen för världsekonomin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar