18 mars 2008

Reklamnej räddar inte skogen

Flera gånger har jag sett uppmaningen "säg nej till direktreklam, rädda våra skogar". Ett påstående som sällan blir motsagt. För detta stämmer ju inte. Skogen i Sverige minskar inte på grund av att direktreklam delas ut. Skogen i Sverige ökar i areal. [...]

För varje träd som avverkas i Sverige planteras tre nya. Ett levande skogsbruk utgör en viktig del för vår natur. Utan underhåll växter skogen igen eftersom växtligheten blir för tät. Skogen spelar en nyckelroll för att minska utsläppen av koldioxid. Genom fotosyntesen tar träden upp koldioxid och binder kol i trädet. Marknaden för direktreklam bidrar alltså till en växande skog eftersom den finansierar återplanteringen.
– Anders Kasberg, vd på braschorganisationen för direktmarknadsföring, i Resumé

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar