27 mars 2008

Stoppa de korkade kontrollerna

Jag instämmer i Neos uppmaning att haverera mot flygplatsernas säkerhetsbestämmelser. I de flesta fall – till exempel på svenska inrikeslinjer – är säkerhetskontrollerna helt irrationella eftersom risken för en terroristattack är försumbar jämfört med alla andra risker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar