27 mars 2008

Utsläppsminskningar är inte värt det

En forskargrupp reagerar nu mot klimatismen och menar helt riktigt att det är billigare att anpassa sig till klimatförändringarna än att göra en storskalig omläggning av energiförsörjningen. Det största problemet i världen är inte att en del människor använder fossila bränslen utan att så många inte har råd att köpa bensin, gas eller kol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar