Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

29 april 2008

Fritidsgårdar är inte lösningen

Innestället i Eskilstuna


Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida har varit på studiebesök i Tensta och landar i den vanliga slutsatsen att det som kan stoppa stök bland ungdomar på kvällarna är fler fritidsgårdar. Som de flesta ungdomar förmodligen kan berätta för Eva Franchell och andra "fritidsgårdar är lösningen på alla problem"-människor i SSU och Ung Vänster är det knappast de stökigaste ungdomarna som besöker fritidsgårdar. Det är snarare de skötsamma ungdomarna med en konstruktiv fritidssysselsättning som utnyttjar kommunens anläggningar.

Bättre vägar för att få ned ungas missbruk och brottslighet är då att sänka trösklarna till arbetsmarknaden så att ungdomarna och deras föräldrar får jobb och framtidstro. Dessutom måste skolan inse att elever är olika och att vissa skulle må bra av att arbeta eller lära sig praktiska ämnen i stället för religionskunskap, svenska och matematik.

28 april 2008

Tillbaka från MSU-helg

Moderat skolungdoms (MSU) rikskonferens i Eskilstuna i helgen var som vanligt ett mycket trevligt arrangemang, och desto trevligare eftersom konferensen för första gången på många år diskuterade politik och inte bara personval. Att vissa delar av en motion jag själv skrev gick igenom betyder att MSU nu tar ställning för att all skolverksamhet bör bedrivas av privata aktörer.

Till att motionen delvis bifölls bidrog säkerligen Mattias Svenssons engagerande anförande om hur offentlig inblandning i utbildningen skapar missförhållanden runt om i världen. Mattias Svensson berättade även om sin egen tid i MSU.

25 april 2008

Kommenterar Margot Wallström

I senaste numret av gratistidningen Skellefteåguiden kommenterar jag Margot Wallström i anslutning till en intervju med henne:

– Min bild av Margot Wallström är att hon är en modern och pragmatisk socialdemokrat som brinner för Europatanken. Samtidigt har hon ibland motarbetat den fria rörligheten inom EU för att skydda svenska byråkratintressen.

I kväll bär det av till Eskilstuna och Moderat skolungdoms rikskonferens, där jag bland annat kommer att få lyssna till Mattias Svensson. Åter måndag.

Bra mp-kritik mot v

Det mesta som tre miljöpartister skriver på DN debatt i dag är berättigad kritik mot vänsterpartiet.

I allt för stor utsträckning lever kommunisterna kvar i 1968 vilket skribenterna visar på ett par områden:
  1. Keynes är död och man kan inte längre finansiera utgifter med banken eller med sedelpressen som vänsterpartiet vill. Statsbudgeten måste gå ihop.
  2. Friskolorna är här för att stanna och det är nu politiskt omöjligt att avskaffa dem.
  3. Företag måste ha frihet att verka och skapa välstånd, vilket miljöpartiet har insett (till en viss grad) men inte vänsterpartiet.
  4. Vänsterpartiet har kvar delar av arvet från tiden då man var en lokalförening till Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza då man inte förmår att ta ställning för demokratin på den utrikespolitiska arenan.
En bra sak som vänsterpartiet har gjort kommer däremot fram i artikeln, nämligen att partiet – enligt skribenterna – har tagit den lilla människans parti i diskussionen om miljöskatter där miljöpartiet företrätt en verklighetsfrämmande centrala Stockholm-linje som medför bekymmer för vanliga människor.

23 april 2008

Ingen grund för matoro

Våra vänner på Alliansfritt Sverige tror inte att jordbruksproduktionen i världen kan öka. De har statistiken emot sig. De senaste 40 åren har spannmålsproduktionen per areaenhet i världen fördubblats. Det finns ingenting som säger att den utvecklingen kommer att avstanna.

Om alla länder producerade lika mycket per hektar som Nederländerna skulle världsproduktionen kunna tredubblas. Och då är det ändå ganska få som arbetar i det holländska jordbruket – 0,3 arbetare per hektar jämfört med 4,6 i Bangladesh. Med fler anställda skulle det nederländska jordbruket producera ännu mer per hektar.

Därtill kan man byta gröda för att öka produktiviteten ytterligare; potatis ger sex gånger större skörd per areaenhet än vete. Vi kan alltså konstatera att det inte finns någon grund för oro inför framtidens livsmedelsförsörjning.

21 april 2008

"Öppna Sveriges gränser"

Jonas Grafström och jag skrev den 15 april på Norra Västerbottens hemsida om fri invandring. Insändaren är en förkortad version av en debattartikel som Jonas har skrivit tidigare.
Öppna gränser, för såväl den som vill bosätta sig i landet och skapa en framtid som för handel med varor och tjänster, är grunden för en växande ekonomi och ett land som vill utvecklas. Sverige måste öppna sina gränser mer i dessa tider av globalisering.

Den som vill arbeta i Sverige ska få göra det. Detta gäller inte bara de högutbildade. Inom alla branscher finns möjlighet till konkurrens. Vi kan tjäna ofantliga summor pengar om vi tillåter människor tillfälligt komma hit från länder där lönerna är låga och arbeta för löner de själva väljer. Även om lönen ligger på en tredjedel av den svenska så tjänar alla på det. Den som kommer hit gör det för att denna får mer än vad den får i sitt hemland. Den svenska arbetskraften kan användas i mer specialiserade sektorer. Alla blir rikare, alla blir vinnare.

Det finns de som tror att det bara finns ett visst antal arbeten och när de är slut så kan det inte bli fler. De har fel. Om villkoren för arbete och företagande är goda innebär invandring att fler jobb skapas. Den svenska ålderstrukturen ser inte ljus ut i framtiden. För att ha råd med pensioner måste arbetsstyrkan utökas.

Den som flyr från ofrihet och krig ska få hjälp. Det är naturligt att människor flyttar från länder där de tvingas leva i fattigdom och förtryck till länder där de kan få det bättre. När krig råder är den största och godaste formen av bistånd vi kan ge förutom militära ingripanden att ta emot den som vill ha trygghet. Har vi tur väljer de att stanna och fortsätta bygga sitt liv och sin rikedom i Sverige.

Det är viktigt att ta strid mot alla onda krafter i samhället som vill begränsa människors rörlighet över gränser och handel mellan länder och världsdelar. En värld utan gränser med fri in- och utvandring är att föredra före en värld med meterhöga murar och hinder för handel. Människor ska ha möjligheter att själva bestämma var någonstans de vill leva, arbeta och forma sin framtid. För att uppnå detta måste gränsarna öppnas ännu mer. Då blir Sverige rikt, även i framtiden.

17 april 2008

S-hyckleri om homoäktenskap

I går röstade riksdagen om ett förslag från oppositionen att tillåta homoäktenskap. Majoriteten röstade ned förslaget med hänvisning till en kommande proposition. Hyckleriet är att socialdemokraterna under tolv år inte ändrade äktenskapslagstiftningen, vilket Åsa Petersen i Aftonbladet bekvämt nog har glömt bort. Saken kommenteras i ett pressmeddelande från moderaternas riksdagskansli:
Den moderata riksdagsledamoten Tomas Tobé, i år utsedd till Årets homo, fick igår ett brev från Mona Sahlin där hon uppmanade honom att stödja motionen.

– Det är skamligt av Sahlin. Ett pinsamt försök att ta kommandot i en fråga där de själva inte klarade av att leverera. De har inte ens orkat förbereda lagstiftning i sin motion utan vill endast be regeringen återkomma om något som de redan arbetar med, säger den moderata riksdagsledamoten Tomas Tobé med anledning av dagens debatt i kammaren.

– En könsneutral äktenskaplagstiftning kommer. Låt det gå den väg som lagförslag brukar göra, alltså via ett grundligt lagförslag från regeringen. Den här frågan är alldeles för viktig för att låta bli ett hafsverk.
Även efter förslaget är det en bit kvar till en frihetlig äktenskapsbalk. Ytterligare steg man bör ta är att tillåta äktenskap med fler än två makar, eller att nära släktingar reglerar sina inbördes ekonomiska förhållanden.

15 april 2008

Enad front mot statlig historieskrivning

Maria Rankka på Timbro skriver bra i Dagens Nyheter om Forum för levande historias kommunistkampanj. Staten ska inte syssla med opinionsbildning och Historieuppropet förtjänar stöd i sak även om man kan undra varför det inte fanns något historieupprop när den betydligt större informationskampanjen om nazism genomfördes 1998.

12 april 2008

Den stora statens logik

Expressens ledare har i dag bra poänger om omfördelning:
Det finns en utbredd föreställning om att den ekonomiska standarden under alla perioder i livet ska vara "rättvis". Barnfamiljer jämför sig med singlar, studenter och pensionärer jämför sig med yrkesarbetande. Sedan kämpar partier och intressegrupper för de fattiga barnfamiljerna, de fattiga studenterna och de fattiga pensionärerna, trots att det är både självklart och försvarbart att en människas inkomster varierar över livscykeln.
Naturligtvis handlar välfärdsstaten bara om röstfiske. Åttio procent av alla skatter kommer tillbaka till den ursprunglige skattebetalaren genom bidrag och tjänster av olika slag.

Om välfärdsstaten handlade om omsorg om fattiga skulle allt satsas på bistånd. Och om den handlade om fattiga i Sverige, varför betalar man då barnbidrag till miljonärer? Nej, välfärdsstaten finns till för att hålla mäktiga särintressen på gott humör.

10 april 2008

En sämre värld utan reklam

Sveriges annonsörer har bra poänger i en annons som publiceras i några tidningar i dag:
Kanske skulle Sverige vara en mycket bättre plats om all reklam förpassades till första bästa soptipp. Vi skulle slippa alla TV-kanaler utom ettan och tvåan. Och de som jobbar där skulle inte behöva anstränga sig eftersom de helt saknade konkurrens. Precis som på den gamla goda tiden.

Det skulle vara svårare för nya företag och produkter att göra sig kända, så att de som redan är etablerade kunde ta det lite lugnare med produktutveckling och annat tjafs. Vi skulle inte ha så många, tjocka dagstidningar som tog flera timmar att läsa från pärm till pärm. Vi skulle nog rentav slippa de allra flesta helt och hållet. Och vi skulle definitivt bli av med alla gratistidningar, från Nöjesguiden till Metro. Samma sak med alla nyhetssidor på internet.

[...]

Det skulle finnas färre TV-serier att förstöra kvällarna med. Det skulle finnas färre ölsorter, färre ostar, färre glassar, färre klädmärken, färre gymnastikskor. Det skulle överhuvudtaget finnas färre företag vilket skulle leda till att fler blev befriade från sina arbeten. Och vi skulle definitivt ha sluppit den här annonsen.

Allt skulle bli lite bättre helt enkelt. Eller så är det kanske tvärtom.
Förutom att reklamen finansierar en uppsjö gratismedier kan även reklamen i sig vara givande och rent av konst.

07 april 2008

Myten om mobilstrålning

PC för alla listar tio myter om strålning:
[Myt 1:] Strålningen från mobiltelefoner orsakar cancer – falskt.

Det finns inga vetenskapliga belägg för att strålningen från mobiltelefoner eller telefonmaster är skadlig.

Ett litet antal vetenskapliga undersökningar runt om i världen, bland annat en från Örebro, har kommit fram till att mobilanvändande kan öka risken för vissa sjukdomar. Men när andra vetenskapsmän försökt upprepa ­resultatet från studierna har de inte lyckats. Samtidigt har ett stort antal undersökningar genomförts där man inte har kunnat se några förhöjda sjukdomsrisker på grund av strålning. Därför är de flesta experter på området överens om att strålningen inte är farlig.

06 april 2008

Jönssons snilleblixt

Edvin Alam tipsar om Roger Jönsson (s) som vill att staten ger sig ut på shoppingrunda och nationaliserar ett stort företag för de 55 miljarder som Vin & sprit gav. Jönssons utspel sätter fingret på det ihåliga i socialdemokraternas argumentation – om staten är så bra ägare, varför köper man då inte upp Ericsson, Volvo och Handelsbanken och finansierar med statsobligationer? (Anledningen till detta är naturligtvis att siffran för långsiktig avkastning på börsen döljer att det finns en risk som inte finns i statspapper.)

Socialdemokraterna vet dock att väljarna inte gillar socialiseringar och på Sveavägen är man livrädda för att företrädare som Roger Jönsson ska synas mer och skrämma bort väljare. Därför kommer socialdemokraterna inte heller att kräva att Vin & sprit köps tillbaka även om det vore det logiska handlingssättet om man är emot en försäljning.

05 april 2008

Meddelande till protesterande sjuksköterskor

26 600 kr

– Månadslön för den tiondel av sjuksköterskorna som har högst lön i Sverige (offentlig sjukvård).

28 300 kr

– Månadslön för den tiondel av sjuksköterskorna som har lägst lön i USA (till största delen privat sjukvård).

Genomsnittslönen för en amerikansk sjuksköterska är 39 600 kr, för en svensk 22 600. (Siffror från 2004, köpkraftsjusterat enligt OECD.) DN

03 april 2008

På tiden

Äntligen gör sig Alliansen av med Arbetsförmedlingschefen Bo Bylund, ni vet han som i rent trots mot regeringens politik skapade tusentals nya plusjobb dagarna innan plusjobben skulle stoppas. Det är få personer som har varit mer effektiva än honom i att göra arbetslösheten så hög som möjligt.

02 april 2008

Skottland går före om vattenprivatisering

Företag i Skottland ska nu få välja vattenleverantör; ytterligare en god nyhet mitt i rapporteringen om en börsintroduktion av Posten och försäljningen av Vin & sprit. Vattentillgången ses i Sverige som en självklarhet och det finns knappast någon debatt om driftsformen. Som på de flesta andra områden finns dock här sannolikt effektiviseringar och samordningseffekter att hämta – det är knappast optimalt att varje kommun har sin egen vattenförsörjning.

I andra länder har dock år av statlig inblandning i vattensektorn – tillsammans med andra regleringar som allmänt hindrar tillväxten – satt sina spår i form av bristsituationer. Fredrik Segerfeldt har skrivit om hur privat vatten kan lösa problematiken i u-länderna i Vatten till salu (min recension).