20 april 2008

Etanol kan bli lönsamt

Det börjar sakta gå upp för politikerna att det inte är klokt att redan nu överge de fossila bränslena till förmån för exempelvis etanol. Det är helt enkelt inte lönsamt, vare sig ur ekonomisk eller ur koldioxidmässig synvinkel – än. Det finns nämligen anledning att anta att utvecklingen inom jordbruket kommer att fortsätta och göra etanolproduktion billigare.

Oljeproduktionen kommer sannolikt också att fortsätta att effektiviseras men oljan är en knapp resurs och troligtvis kommer priserna på jordbruksprodukter att falla snabbare. Lägg därtill att fossila bränslen bidrar till växthuseffekten så framstår etanol eller andra biobränslen som ganska lockande på längre sikt.

Tyvärr gör vissa liberaler i denna fråga samma fel som civilisationskritiska miljöextremister ("det behövs x jordklot för att försörja hela jorden på västerländsk nivå") genom att exempelvis påstå att jordbruksmarken inte räcker till för att producera all etanol som behövs. Det är ett statiskt perspektiv som ger stöd åt miljöextremisternas åsikt att den slutgiltiga lösningen på miljöfrågan är att kraftigt minska den mänskliga aktiviteten genom att exempelvis sluta köra bil.

Om efterfrågan finns kommer marknaden att tillgodose den. Blir det brist på jordbruksmark så kan man sätta in mer arbetskraft och realkapital. Ytterligare forskning och teknikutveckling kan ge goda resultat som de redan har gjort under 1900-talet.

Med dagens teknik och prisläge är det för de flesta galenskap att börja köra på etanol. Men vi bör inte utesluta etanol som en lösning för framtiden.

3 kommentarer:

 1. Det tyder på en skrämmande okunnighet att man tror att etanolen kan ta maten ur munnen på människor.

  Vi har råd att betala dubbla matpriser, men inte dubbla priset för etanol. Om priserna stiger så mycket kommer någon annan teknik att ta över, t.ex. de idag alldeles för dyra elbilarna. För mat finns inget alternativ till det jordbruk om Moder natur välsignat oss med. Den "elaka marknaden" är ju inte dum. Varför göra etanol av något som lönar sig bättre att sälja som mat?

  Någonstans kommer det alltid finnas människor som svälter eller lider. Och det beror på bristande utbildning och politiskt förtryck, snarare än brist på resurser. Att vi fördröjer en nödvändig anpassning till biodrivmedel kommer bara leda till en ännu större katastrof den dag oljan faktiskt tar slut och vi inte har råd att transportera mat till dom som svälter.

  SvaraRadera
 2. Att motsätta sig etanol behöver inte alls innebära att man måste sluta köra bil.

  Det finns andra alternativ, och elbilar ser ut att vara det bästa.

  SvaraRadera
 3. Så länge etanolproduktion är subventionerat kommer det naturligtvis att snedvrida marknaden. De som inte bott under en sten de senaste månaderna vet att det redan händer.
  Matpriserna skjuter i höjden världen över, och felet är nästan uteslutande miljöfundamentalisternas. Det spannmål som går åt för att fylla en tank med etanol är tillräckligt för att föda en människa ett helt år.

  Men människo offer är inget man ryggar tillbaka inför inom den nya ekoreligionen, Det ses snarare som något positivt, även om det brun-gröna prästerskapet talar tyst om saken.

  Minst ekologiskt fotavtryck har man ju, som bekant, när man är död.

  SvaraRadera