23 april 2008

Ingen grund för matoro

Våra vänner på Alliansfritt Sverige tror inte att jordbruksproduktionen i världen kan öka. De har statistiken emot sig. De senaste 40 åren har spannmålsproduktionen per areaenhet i världen fördubblats. Det finns ingenting som säger att den utvecklingen kommer att avstanna.

Om alla länder producerade lika mycket per hektar som Nederländerna skulle världsproduktionen kunna tredubblas. Och då är det ändå ganska få som arbetar i det holländska jordbruket – 0,3 arbetare per hektar jämfört med 4,6 i Bangladesh. Med fler anställda skulle det nederländska jordbruket producera ännu mer per hektar.

Därtill kan man byta gröda för att öka produktiviteten ytterligare; potatis ger sex gånger större skörd per areaenhet än vete. Vi kan alltså konstatera att det inte finns någon grund för oro inför framtidens livsmedelsförsörjning.

4 kommentarer:

 1. Det är väl klart att jordbruksproduktionen kan öka, det visar ju historiska exempel väldigt väl. Däremot finns det en bortre gräns för hur mycket den kan öka.

  SvaraRadera
 2. Varför skulle det finnas en bortre gräns?

  SvaraRadera
 3. Det finns inte oändligt med materia i universum.

  SvaraRadera
 4. Produktion är en flödesstorhet så mängden materia är irrelevant, däremot den tid det tar för människorna att smälta maten.

  SvaraRadera