Ny bok: Allt du behöver veta om skatter

Nu är min bok ute! I Allt du behöver veta om skatter har jag sammanfattat den nationalekonomiska skatteforskningen för en bredare allmänhet...

21 april 2008

"Öppna Sveriges gränser"

Jonas Grafström och jag skrev den 15 april på Norra Västerbottens hemsida om fri invandring. Insändaren är en förkortad version av en debattartikel som Jonas har skrivit tidigare.
Öppna gränser, för såväl den som vill bosätta sig i landet och skapa en framtid som för handel med varor och tjänster, är grunden för en växande ekonomi och ett land som vill utvecklas. Sverige måste öppna sina gränser mer i dessa tider av globalisering.

Den som vill arbeta i Sverige ska få göra det. Detta gäller inte bara de högutbildade. Inom alla branscher finns möjlighet till konkurrens. Vi kan tjäna ofantliga summor pengar om vi tillåter människor tillfälligt komma hit från länder där lönerna är låga och arbeta för löner de själva väljer. Även om lönen ligger på en tredjedel av den svenska så tjänar alla på det. Den som kommer hit gör det för att denna får mer än vad den får i sitt hemland. Den svenska arbetskraften kan användas i mer specialiserade sektorer. Alla blir rikare, alla blir vinnare.

Det finns de som tror att det bara finns ett visst antal arbeten och när de är slut så kan det inte bli fler. De har fel. Om villkoren för arbete och företagande är goda innebär invandring att fler jobb skapas. Den svenska ålderstrukturen ser inte ljus ut i framtiden. För att ha råd med pensioner måste arbetsstyrkan utökas.

Den som flyr från ofrihet och krig ska få hjälp. Det är naturligt att människor flyttar från länder där de tvingas leva i fattigdom och förtryck till länder där de kan få det bättre. När krig råder är den största och godaste formen av bistånd vi kan ge förutom militära ingripanden att ta emot den som vill ha trygghet. Har vi tur väljer de att stanna och fortsätta bygga sitt liv och sin rikedom i Sverige.

Det är viktigt att ta strid mot alla onda krafter i samhället som vill begränsa människors rörlighet över gränser och handel mellan länder och världsdelar. En värld utan gränser med fri in- och utvandring är att föredra före en värld med meterhöga murar och hinder för handel. Människor ska ha möjligheter att själva bestämma var någonstans de vill leva, arbeta och forma sin framtid. För att uppnå detta måste gränsarna öppnas ännu mer. Då blir Sverige rikt, även i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar