31 maj 2008

Urfolk har samma rättigheter som andra människor

En isolerad indianstam har upptäckts i Brasilien. Myndigheter och personer som utger sig för att företräda ursprungsfolk tycker att indianstammarna ska fortsätta att vara isolerade.

Det är en beklämmande åsikt med rasistiska inslag. Vissa människor ses enbart på grund av rastillhörighet och ursprung som museiobjekt snarare än fullvärdiga människor. Brasilien som rättmätig upprätthållare av lagen har en skyldighet att se till att lagar respekteras i hela landet, vilket inbegriper indiansamhällen.

Argumentationen är i princip densamma som används i tv-serien Star Trek där "the Prime Directive" förbjuder den den interstellära Stjärnflottan att ingripa i mindre utvecklade civilisationer. Det är ett kollektivistiskt synsätt inte värdigt 2000-talet.

Det vi vet om människans historia och om nu levande primitiva folk tyder på att de lever korta, tråkiga liv i patriarkala och våldspräglade samhällen där barnen blir misshandlade och kanske sexuellt utnyttjade. Den brasilianska staten har också en skyldighet att se till att föräldrar förser sina barn med god uppfostran och undervisning, något vi kan vara säkra på att de inte får i nuläget.

Argumentet att indianerna kunde drabbas av smittsamma sjukdomar är ihåligt. De flesta sådana sjukdomar torde kunna botas om de får full tillgång till modern läkekonst. Dessutom skulle man kunna höja deras medellivslängd som nu sannolikt ligger kring 30 år.

Kontakt bör tas med denna stam omedelbart. Eftersom den brasilianska staten inte vill ta sitt ansvar får man hoppas att någon modig person kan ta sig fram till stammen ändå. De bör informeras om världen utanför, formell och individuell äganderätt till deras mark bör upprättas och de bör ges möjlighet att flytta från regnskogen och sälja marken.

Åsa Carlsson är inne på samma spår.

13 kommentarer:

 1. Ovanligt korkat inlägg tycker jag. Du är nog inte så liberal som du utger dig för att vara. Och lite tragiskt att läsa att du tycker det är helt rätt att de ska tvingas in i någon slags kvasi-kristen moraletik. Och sen vilka fördomar du har... lite oroande.

  SvaraRadera
 2. Om stammen verkligen varit helt isolerad, dvs även isolerad från diverse "moderna" patogener (vilket inte är ett helt troligt scenario) så skulle ett möte med vår värld och våra sjukdomar bli nådestöten för dem.

  Faktum är att de kan ha en riktigt lång medellivslängd och låg barandödlighet, förutsatt att de inte håller domesticerade djur (läs Diamonds "Vete, vapen och virus").

  Och vidare, så är det lite magstarkt att hävda att det inte gör ngt att det smittas ner med våra sjukdomar, eftersom det löses genom "full tillgång till modern läkekonst". Är det en garanti du ger, att du ska bekosta deras läkemedel?

  SvaraRadera
 3. Att omedelbart besöka dem kan bli katastrofalt då de sannolikt inte har immunförsvar att motstå ens våra enklaste sjukdomar.

  Du utgår kategoriskt från att alla urbefolkningar är brutala, att de lever tråkiga liv och att barnen blir sexuellt utnyttjande. Så bra då att du utgår från att vår kultur är normen och direkt fördömer en kultur som varken du eller jag vet någonting om alls!
  Har du egentligen några som helst belägg för ett sådant påstående? Det kan finnas stora värden i deras kultur och deras miljöpåverkan är faktiskt mindre än vår materialistiska kulturs så man kan ju fråga sig vem som bör ha äganderätt egentligen?

  Och din självklara syn på nationalstaten oroar mig! Du tror att det är skrivet i sten att de måste tillhöra Brasilien bara för att de har haft oturen att bo i det landet när andra gjorde upp landets gränser utan att fråga dem! Tänk om de inte vill vara brasilianare? Har de inte rätt till sin egen livsstil? Sanningen är att de, liksom många andra urbefolkningar, förmodligen har en helt annan kulturell syn på ägande än vad du har!

  SvaraRadera
 4. Många verkar se endast två alternativ:

  1) Att låta bli att ingripa i indianernas liv.
  2) Att ingripa i indianernas liv och tvinga på dem vår livsstil.

  Men om vi nu ska vara liberaler så måste vi förstås se det tredje alternativet:

  3) Att försiktigt ta kontakt med indianerna, förhandla med dem med respekt, visa dem vad vi har att erbjuda, fråga dem om de vill ha det och vad de kan erbjuda i utbyte. Frivillig byteshandel alltså, i liberal anda. Troligen vill de inte bo i våra städer och gå i våra skolor. Men kanske de vill ha våra yxor av stål och lära sig hur de kan klara sig undan sjukdomar. Låt det vara en långsam process att bekanta sig med varandras kulturer.

  SvaraRadera
 5. Jag har skrivit liknande inlägg på ett par andra bloggar som frågat sig samma sak, det hela är väldigt enkelt. Kontakt innebär slutet på deras samhälle på ett negativt sätt.


  Den första delen är medicinsk, risken finns att vi tar med oss sjukdomar till dem som de aldrig utsatts för. Världshistorien kryllar av exempel där nya sjukdomar introducerats på en folkgrupp som sen tagit en stor smäll och aldrig återhämtat sig. Detta problem går att överkomma till stor del med modern medicin.

  Det andra problemet är den automatiska introduktionen av en annan civilisation. Alltså att varje gång man tagit kontakt med en folkgrupp (t.ex. indianer) har det varit förödande för både dess kultur i stort och dess enskilda invånare. Detta även när de som närmat sig varit utbildade antropologer med lång erfarenhet och deras största mål varit att inte påverka något. Det finns inte ett enda exempel på ett enda ställe på världen där kontakt har lett till att de som kontaktats fortsatt leva som de gör.

  Även folkgrupper som vi kontaktat på senare tid med allt detta i åtanke har haft en tendens att vittra sönder när medlemmar hamnar i depressioner, traditioner förstörs, alkoholmissbruk introduceras och så vidare.
  Det handlar helt enkelt om att värna om deras bästa. Och i sann liberal anda; varför ska vi lägga oss i deras liv när de inte gör något med vårt? Det är de som ska vara herrar över sig själva.

  SvaraRadera
 6. HeJ Jacob,

  Jag anser det du skriver är så okunningt i modern tid. Hur kan man påstå att vi ska tvinga dem vårt sätt att leva, där människan skövlar och förstör naturen för inget annat än för kapitalet. Jag förstår att om man är 19 år så har man inte sett så mkt av världen. Att de lever isolerad kan vara något de har valt att leva, vill de ha kontakt med den "moderna" världen så ska de söka sig till den. Då den "moderna" världen inte går att undgå. Du skriver om mänskliga rättigheter, vad vet du om det, människan har rätt att leva så som de vill, man ska inte påtvinga dem ngt. Dina påstående helt är helt faktlösa. Vi i den moderna världen utnyttjar barn sexuellt, vi dödar och den är väldigt våldspräglad. Vad vet du om deras värld. Hade den varit såsom du påståd så hade den nog inte överlevt.


  Artikel 1.

  Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

  Artikel 3.

  Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

  Artikel 17.

  1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
  2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.


  Jag föreslår att du läser mänskliga rättigheterna innan du uttrycker dig min vän.

  Du kanske skriver det för att skapa debatt eller får något reaktion men om du tror på det du säger vet jag nte vad jag ska säga.

  SvaraRadera
 7. Vaför ska dom slippa skatt och poliser när vi andra inte gör det?

  SvaraRadera
 8. Jag ville säga någonting men det finns inga ord på hur ogenomtänkta argumenten är...
  http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2008/05/30/pkg.black.amazon.tribe.cnn?iref=videosearch
  man måste tänka på hur hela den här media hysterin redan har rubbat stammens core. (Jag bidrar jag vet).

  SvaraRadera
 9. Med tanke på hur din huvudbanner ser ut borde jag inte ha läst vidare, men kunde inte låta bli. Ja, jag tycker också att de ska snabbast möjligt få bredband och mobiler så att de blir en del av konsumtionsapparaten. Verkligen. Sopa.

  SvaraRadera
 10. "De bör ges möjöighet att flytta från regnskogen och sälja marken".Har Jakob Lundberg ingen självbevarelsedrift eftersom han med dessa skrivna rader visar att han är en fullständig idiot.

  SvaraRadera
 11. Jösses... För det första är livslängd inget att sträva efter, snarare livskvalitet. För det andra tvivlar jag på att deras liv skulle vara tråkigare än ditt. För det tredje så är "patriarkal" inget negativt i sig. För det fjärde tvivlar jag på att deras samhälle skulle vara mer våldsamt än vårt. För det femte har det du kallar "barnmisshandel" (aga) varit normen för god barnuppfostran även i Sverige fram till 70-talet. För det sjätte utnyttjas inte barn (dvs. ej könsmogna individer) sexuellt i samhällen där alla könsmogna individer räknas som vuxna. En menstruerande flicka i ett primitivt samhälle är inget barn, utan en vuxen kvinna. Det är bara vi som har hittat på att könsmogna "barn" i tonåren är en speciell kategori vuxna som ska separeras och skyddas från övriga könsmogna individer. Det är ett i högsta grad onaturligt förhållningssätt och en kulturrelativistisk resultat av vårt komplicerade samhälle. Tror du att naturen fungerar så? Tror du att chimpanshannar har sex med icke könsmogna chimpanshonor? Nej, men däremot så fort de blivit könsmogna. Det är tragiskt att dagens urbaniserade svenskar har större kunskaper i politisk korrekthet än i biologi.

  SvaraRadera
 12. "Det är ett kollektivistiskt synsätt inte värdigt 2000-talet" skriver du, när du i samma mening vill pracka på all världens folk "god uppfostran och undervisning" (västerländsk sådan naturligtvis, att lära sig naturens läkekonster, jakt och ritualer räknas väl inte in antar jag?) och sedan, lika okunnigt och generaliserande, ja, KOLLEKTIVISTISKT, tycker du dig veta att den kunskap vi har om "nu levande primitiva folk tyder på att de lever korta, tråkiga liv i patriarkala och våldspräglade samhällen där barnen blir misshandlade och kanske sexuellt utnyttjade." Nä, någon antropolog är du inte, så vad har någon som du för några kunskaper om hur folk lever utanför din värld? Det stämmer nämligen överhuvudtaget inte alls det du skriver, och inte har du några källor heller. Om du syftar på någon dokumentär du har sett om papuanska stammar så hoppas jag att du inser att Amazonas inte ligger i närheten av Papua Nya Guinea. Och framför allt - vart tionde barn i västerländska samhällen blir sexuellt utnyttjade, dubbelt så många blir misshandlade, vad som är ett tråkigt liv är inte ens meningsfullt att diskutera, för mig verkar ditt liv outsägligt tråkigt och du tycker att ett liv i djungeln är det tråkigaste du kan tänka dig. Och när det gäller patriarkala samhällen - snälla du, slå upp ordet. Det är synonymt med västerländska samhällen. De få folk som idag lever i matriarkala samhällen är urfolk. Och jag TVIVLAR på att du hade trivts i ett matriarkat lille pojk.

  SvaraRadera