10 juni 2008

Fungerande rättssamhälle förutsättning för tillväxt

Ekonomen Hernando de Soto från Peru har fört fram tanken att de fattiga behöver få papper på sina egendomar för att kunna komma ut i den vita ekonomin och skapa blomstrande företag. Bland annat Johan Norberg har i sina böcker refererat de Soto.

Nu har även FN plockat upp peruanens idéer och konstaterar i en rapport att endast en tredjedel av världens befolkning har full tillgång till domstolar och myndigheter för att registrera sig själva, sina fastigheter och sina företag, genomdriva avtal och få skulder indrivna.

I vanlig ordning när det handlar om statistik av den här typen är denna andel sannolikt den högst i mänsklighetens historia, men den visar att det är en lång väg att gå innan alla människor får ta del av rättssamhällets fördelar.

Detta kan vara en tankeställare för många av oss liberaler som bara pratar om att staten ska vara passiv och hålla sig borta. Men anarki är inte frihet. För en väl fungerande marknadsekonomi krävs att staten skyddar äganderätt till mark, har effektiva och rättvisa domstolar och kronofogdar och upprätthåller den intellektuella äganderätten (patent, upphovsrätt och varumärken).

Hjälp till fattigare länder för att bygga upp rättssamhällets institutioner kan vara en försvarbar form av bistånd. Inom Riksrevisionen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Kammarkollegiet finns en stor kompetens som utvecklingsländerna skulle ha nytta av i sin resa mot avancerade kapitalistiska ekonomier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar