19 juni 2008

Media

Nedanstående mediesammanställning fanns tidigare i vänsterkolumnen, men jag flyttar den nu hit för att spara plats.

Insändare och debattartiklar
Rösta nej till FRA-lagen, Löfgren!
Sossarna kan inte svara
Dags att göra 18-åringar myndiga
Öppna Sveriges gränser
Sverige blev inte rikt av Rättvisemärkt
Rättvisemärkt är inte hållbart
Moderaterna får inte tappa sina visioner
Utsläppsminskningar är en förlust på kort sikt
Klimathysterin är största hotet
Fattigdom är det stora problemet i världen
Hälsa och utbildning viktigare än klimat
Kör mer bil för miljön
EU-böndernas privilegier är på de fattigas bekostnad
Fri invandring förutsätter nytt välfärdssystem
Elever i USA når bättre resultat
USA har rätt att störta diktatorer
I dag firar vi världens bästa demokrati
Frihandel för jordens fattiga
Facken gör ungdomarna till förlorare
Fackföreningarna gör mig arbetslös
SVT inte alltid opartiskt
Privatisera det statliga tv-bolaget
Därför är jag inte feminist
Överdrifter om USA
Konsumenterna styr

Redaktionellt
VF 4/5 2008
NV 17/1 2008
VF 25/11 2007
NV 24/11 2007
SVT 28/10 2007
VF 13/9 2007
SVT 12/9 2007
NV 5/9 2007
NV 3/9 2007
VK 1/9 2007
SVT 31/8 2007
NV 8/5 2007
VF 8/5 2007
SR 7/5 2007
SVT 7/5 2007
NV 14/2 2007
NV 18/12 2006
NV 28/10 2006
SR 27/9 2006

Sagt om bloggen
"Hans blogg bjuder på idéer och tankar som i mångt och mycket känns igen från en annan tid. Tropikhjälmarnas, khakishortsens och gränsdragningar med linjalernas tid."
Björn Fridén

"[Jacob Lundberg] kommenterar [under rubriken "Stöd Chiquita"] Chiquitas/United Fruits hundraåriga historia av marinkårsunderstött union-bashing och mördande."
Ali Esbati

"[E]tt vidrigt och människofientligt uttalande, helt i klass med vad som då och då slinker ur vissa stalinisters, maoisters och nazisters munnar om att 'när man hugger ved ryker det flis', eller 'för att göra omelett måste man knäcka ägg'."
Nättidningen Yelah

"En av våra duktigaste skribenter"
Niklas Wykman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar