12 juni 2008

Vilka ledamöter följer sitt samvete – och sina väljare?

Som bekant krävs det att endast fyra borgerliga riksdagsledamöter röstar emot Försvarets radioanstalts rätt att avlyssna utan domstolsbeslut för att propositionen ska falla.

Ulla Löfgren (m) från Västerbotten verkar inte gå att övertyga, men chanserna är större för Karl Sigfrid (m).

Henrik Alexandersson har gjort en lista över borgerliga riksdagsledamöter som kan tänkas rösta emot regeringens förslag den 18 juni. Ett intressant faktum är att fem av ledamöterna är personvalda, nämligen:
  • Henrik von Sydow (m)
  • Annie Johansson (c)
  • Sven Bergström (c)
  • Alf Svensson (kd)
  • Camilla Lindberg (fp)
Dessa borde inte ha några betänkligheter mot att rösta mot regeringen eftersom de vet att de har väljarnas förtroende.

Vi måste dock komma ihåg att om propositionen skulle falla på onsdag så kommer den kanske komma tillbaka som en blocköverskridande överenskommelse. Det är ju från början socialdemokraternas förslag. Ett nej nu skulle dock vara en enorm markering från de folkvaldas sida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar