31 augusti 2008

Jämställdhet bör inte vara en politisk frågaTCO har studerat SCB:s tidsanvändningsundersökning och hittat ett "problem" som samhällsingenjörer kan sätta tänderna i. Svenska kvinnor utför nämligen i genomsnitt lite över hälften (58 procent) av hushållsarbetet. Därför vill man sjösätta en enorm subvention av hushållstjänster för att kunna ta medborgarna i örat, för deras egna pengar, när de inte beter sig som överheten vill.

Som Svenska Dagbladets ledarsida konstaterar bör högerpartierna göra till en populär politisk fråga – särskilt bland kvinnor – att ta avstånd från sådana här dumheter och förklara att staten ska hålla sig borta från familjelivet.

De genomsnittliga skillnaderna mellan kvinnor och män torde ha sin grund i att kvinnor av biologiska skäl föredrar vissa typer av arbeten och män andra. Man ser ju i yrkesvalen på arbetsmarknaden att män i högre utsträckning väljer tekniska yrken och kvinnor omsorgsyrken.

Men även om de feministiska teorierna om socialt konstruerade könsroller skulle vara sanna borde det inte ha någon inverkan på politiken. Varje individ vet bäst själv hur man vill att sitt liv ska se ut.

28 augusti 2008

Regeringen tar initiativet i invandringsfrågan

Regeringens köttben till oss i Timbrohögern, Globaliseringsrådet, har återigen släppt en intressant rapport som återigen presenteras på DN debatt. Rapporten presenterar några av de många fördelar som kommer av internationell migration.

Man kan till och med hävda att människor som byter land är den potentiellt mest lönsamma rörligheten över gränser, jämfört med rörlighet för kapital, varor och tjänster. Kapitalinkomsterna motsvarar i Sverige 30 procent av BNP, exporten av varor och tjänster 50 procent men arbetsinkomsterna hela 70 procent. En mer rörlig arbetskraft skulle betyda stora överföringsvinster för världsekonomin.

Kritiken mot tisdagens moderata invandringsdebattartikel är delvis berättigad, delvis tagen ur luften. Vänsterbloggare kritiserar formuleringen "våra invandrare" i rubriken till artikeln. Det finns bara ett problem: Orden "våra invandrare" dyker aldrig upp i artikeln utan har hittats på av Dagens Nyheters debattredaktion. Partiets egen rubrik var "Vi måste underlätta för invandrare på arbetsmarknaden".

Lite lustigt är dock att de tre moderaterna anser att "arbete och egen försörjning" är "grundläggande värderingar i det svenska samhället" som invandrare måste "acceptera". Sverige är väl snarare det land i världen där flest människor lever på bidrag. Hur många bidragstagare finns det i Somalia?

Tanken är dock god. Välfärdsstaten är inkompatibel med omfattande invandring. Varje steg mot stramare bidrag för invandrare är därför ett steg mot en öppnare värld. Därför är det viktigt att liberalerna tar ifrån idealistiska trädkramande hippies initiativet i kampen för fri invandring.

14 augusti 2008

Per Ström om klimatförtrycket

I måndagens Expressen skrev Per Ström en läsvärd artikel om det övervakningssamhälle som den urbota korkade idén om individuella växthusgaskvoter skulle leda till. På denna blogg har tidigare publicerats ett liknande inlägg om det potentiella klimatförtrycket.

10 augusti 2008

Varför skulle det inte fungera i Sverige? Del 4: Invandring

London är en av världens mest mångkulturella städer. Hela 30 procent av invånarna är födda utomlands och ytterligare 10 procent har utländsk bakgrund. Förutom personer från hela Europa som har fritt tillträde tack vare EU, exempelvis polacker, finns arbetskraftsinvandrare från Sydasien, Afrika och Karibien. Många av invandrarna har startat företag och bidrar till stadens dynamiska ekonomi – London räknas numera som världens främsta finanscentrum.

Eftersom de flesta invandrarna kommer från det gamla kolonialväldet – Pakistan, Indien, Bangladesh, Kenya och Karibien – är det sådana personer som det nästan är omöjligt för att komma in i Sverige, på grund av LO:s motstånd mot arbetskraftsinvandring. Sverige har att lära av Storbritanniens arbetskraftsinvandringspolitik.