31 augusti 2008

Jämställdhet bör inte vara en politisk frågaTCO har studerat SCB:s tidsanvändningsundersökning och hittat ett "problem" som samhällsingenjörer kan sätta tänderna i. Svenska kvinnor utför nämligen i genomsnitt lite över hälften (58 procent) av hushållsarbetet. Därför vill man sjösätta en enorm subvention av hushållstjänster för att kunna ta medborgarna i örat, för deras egna pengar, när de inte beter sig som överheten vill.

Som Svenska Dagbladets ledarsida konstaterar bör högerpartierna göra till en populär politisk fråga – särskilt bland kvinnor – att ta avstånd från sådana här dumheter och förklara att staten ska hålla sig borta från familjelivet.

De genomsnittliga skillnaderna mellan kvinnor och män torde ha sin grund i att kvinnor av biologiska skäl föredrar vissa typer av arbeten och män andra. Man ser ju i yrkesvalen på arbetsmarknaden att män i högre utsträckning väljer tekniska yrken och kvinnor omsorgsyrken.

Men även om de feministiska teorierna om socialt konstruerade könsroller skulle vara sanna borde det inte ha någon inverkan på politiken. Varje individ vet bäst själv hur man vill att sitt liv ska se ut.

1 kommentar:

  1. "Varje individ vet bäst själv hur man vill att sitt liv ska se ut."

    Och om livsvalet begränsas av diskriminering?

    SvaraRadera