04 september 2008

Afghanistan behöver västvärldens hjälp

En brokig samling författare och socialdemokrater kräver på dagens DN debatt att Sverige lämnar det afghanska folket i sticket genom att dra tillbaka sina trupper omedelbart. För den åsikten har de dock inte något nämnvärt stöd bland afghanerna: 81 procent vill inte att de utländska trupperna ska dras tillbaka omedelbart, enligt en kanadensisk opinionsundersökning från oktober 2007. Stora majoriteter tycker också att de utländska, i synnerhet amerikanska, trupperna gör ett bra jobb:
De stora framsteg som har skett i Afghanistan sedan störtandet av talibanerna 2001 har i media delvis skymts av utvecklingen i Irak, som inte varit riktigt lika positiv. Afghanistans förste demokratiskt valde president, den provästlige Hamid Karzai, åtnjuter brett stöd – samtidigt som 72 procent tar avstånd från talibanerna. Skolväsendet har förbättrats enormt på bara några år. Sedan invasionen beräknas landets BNP per capita ha ökat med över 50 procent.


Källa: IMF

De allra flesta afghaner tycker att situationen var bättre 2007 än 2002 och att de utländska biståndsgivarna har gjort framsteg när det gäller talibanbekämpning och återuppbyggnad. För kvinnornas del har särskilt stora framsteg gjorts:Femtio år efter Koreakrigets slut, 2003, skickade Sydkoreas president Kim Dae-jung brev till alla amerikanska Koreakrigsveteraner och tackade dem för deras uppoffringar. Tack vare de amerikanska soldaternas insats räddades Sydkorea från kommunismen och en av världshistoriens största framgångssagor möjliggjordes.

Afghanistan kommer att bli en fredlig och välmående nation, och framtida generationer av afghaner kommer att tacka George W. Bush för att han befriade deras land. Men det förutsätter västerländskt stöd i kampen mot de talibaner som hatar allt vad frihet och demokrati heter.

1 kommentar:

  1. Så utvecklingen i Irak har inte varit posiiv? I så fall borde ju dom amerikanska trupperna dras bort och Bush ställas till svars i domstål för dom förbrytelser han är ytterst ansvarig för.

    SvaraRadera