28 september 2008

Sverige halkar efter när världens arbetmarknader reformeras

I samband med mitt deltagande i Moderata ungdomsförbundets arbetsgrupp om jobb för unga genomförde jag en mindre undersökning av hur fri från statliga regleringar som den svenska arbetsmarknaden är i jämförelse med andra länder. Undersökningen går även att ladda ned som PDF med källor.

Det finns tre index som mäter i hur stor utsträckning världens stater hindrar den fria marknaden genom regleringar, skatter, tullar och annat. Dessa är "Ease of Doing Business" från Världsbanken, "Index of Economic Freedom" från den konservativa Washingtontankesmedjan Heritage Foundation tillsammans med tidningen Wall Street Journal, samt "Economic Freedom of the World" som sammanställs av kanadensiska Fraser Institute. Alla dessa tre publikationer har underindex för graden av regleringar på arbetsmarknaden. Det ska noteras att vissa data från Ease of Doing Business används när de två andra indexen räknas fram.

En jämförelse med relevanta länder (se tabell) är inte upplyftande läsning för Sveriges del. Det genomreglerade Indien, som karakteriseras av "betungande arbetsmarknadsregleringar som skyddar en minoritet av arbetstagare på bekostnad av arméer av jobbsökande", anses av alla tre index vara mer liberalt än Sverige på arbetsmarknadsområdet.

I toppen trängs de anglosaxiska länderna med "flexicurityns" hemland Danmark. Dessa nationer förenas av låg arbetslöshet, i synnerhet för ungdomar, och låg andel långtidsarbetslöshet. Trygghet på arbetsmarknaden är i dessa länder inte att klamra sig fast vid sitt nuvarande jobb utan att veta att man kan få ett nytt. Danmark har också ett generöst bidragssystem till priset av världens högsta skatter.

Sveriges position i frihet på arbetsmarknaden bland ett urval av länder
Världsbanken: Ease of Doing BusinessHeritage Foundation: Index of Economic FreedomFraser Institute: Economic Freedom of the World
USADanmarkUSA
AustralienAustralienDanmark
DanmarkUSAStorbritannien
JapanKanadaKanada
KanadaStorbritannienJapan
StorbritannienJapanAustralien
ItalienItalienNorge
IndienIndienFinland
KinaFrankrikeFrankrike
NorgeKinaSpanien
SverigeSverigeIndien
FinlandSpanienSverige
TysklandNorgeKina
FrankrikeTysklandItalien
SpanienFinlandTyskland


Fraser Institutes index har den fördelen att det har funnits sedan 1970-talet och man kan därmed göra analyser över tid. Man ska inte dra stora växlar på förändringar mellan enskilda år men de 20 länder som har sammanhängande data visar en klar liberal trend (se diagram) sedan indexet började sammanställas. Sverige har dock halkat efter ordentligt och har enligt Economic Freedom of the World inte liberaliserats alls på 35 år vad gäller arbetsmarknaden. Detta samtidigt som indexet som helhet har förbättrats avsevärt.

Grad av frihet på arbetsmarknaden över tid


För att Sverige ska kunna ha ett högt välstånd, behålla sin internationella konkurrenskraft och locka till sig eftertraktad arbetskraft krävs en väl fungerande arbetsmarknad. Sverige bör sträva efter att befinna sig i topp på internationella rankinglistor över oreglerade arbetsmarknader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar