14 september 2008

Låg boendestandard är naturlig

Södertäljes kommunalråd Anders Lago (s) kräver i dag på DN debatt att flyktingars möjlighet att välja bostadsort inskränks. Han vill bekämpa "den extrema trångboddhet som råder bland flyktingarna i vissa av storstädernas förorter".

Trångboddheten är ett vanligt och naturligt fenomen. Invandrare från fattiga länder utan västerländsk arbetslivserfarenhet och med låg utbildning är mindre produktiva än infödda svenskar och kommer att tjäna mindre. Den som tjänar mindre kommer i de flesta fall att välja att spendera mindre på sin bostad än personer med högre inkomster.

Det är också naturligt att invandrare väljer att bosätta sig med personer från samma ursprungsland och att hushåll med samma inkomstnivå bor i samma område, på grund av de sociala problem som oftare förekommer hos personer med låg inkomst.

Nationalekonomen Thomas Sowell skriver om detta i Vägen ut ur slummen:
Extremt tätbefolkade etniska kvarter har existerat så länge människor flyttat in till städer, vare sig de gjort det från lantbrukets sydstater eller från jordbruksområden i Europa. Många andra bostadsfenomen i dagens getton kan återfinnas hos irländarna i början av artonhundratalet, hos judarna vid sekelskiftet och hos många andra grupper vid skilda tider och på skilda platser. (s. 99)

Det sociala fenomen som i dag kallas den "vita flykten" var vanligt långt innan några hudfärgsskillnader var inblandade. När irländska invandrare flyttade in i artonhundratalets bostadsområden flydde de ursprungliga invånarna. Faktum är att svarta ur medelklassen flydde från de områden i Detroit dit de polska invandrarna flyttade på artonhundratalet. (s. 102)
Migration från fattiga till rika länder kommer alltid att orsaka vissa påfrestningar i mottagarlandet i form av exempelvis ökad brottslighet. Det som kan göras för att underlätta är att se till att invandrarna snabbt kan stiga i produktivitet genom en fri och växande ekonomi, få ett jobb på en flexibel arbetsmarknad och ordna en passande bostad på en avreglerad bostadsmarknad. Man drar undan mattan för brottsligheten genom att avreglera spel, alkohol med mera.

Situationen förvärras dock bara om staten försöker motverka boendesegregation eller delar ut passiviserande bidrag. Det skapar bara motvilja hos den skattebetalande infödda befolkningen, vilket vore synd då migration ger enorma överföringsvinster, förser förföljda och krigsdrabbade människor med en fristad och gör vår kalla del av Nordeuropa lite roligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar