04 oktober 2008

Blogguppehåll

I dag reser jag till Oxford för att inleda mina studier i national- och företagsekonomi. Med största sannolikhet kommer jag inte att ha tid att blogga. Under jullovet finns det dock en möjighet att jag kan återuppta bloggandet. Jag vill ändå ta tillfället i akt att tacka alla som läst, kommenterat och länkat sedan jag började blogga på allvar i maj 2007. Ett särskilt tack till mina bloggkolleger Edvin Alam, Jonas Grafström, Jakob Dlouhý och Alliansfritt Sverige. Under tiden bloggandet ligger nere kan ni läsa gamla inlägg, förslagsvis genom att använda kategorierna i vänsterkolumnen, eller följa andra MUF-bloggar.

02 oktober 2008

FI minskar konkurrensen bland aktiebörserna

Det är beklagligt att Finansinspektionen stänger tillväxtbolagsbörsen Nordic Growth Market. "Vi har inget förtroende för NGM", säger FI. Saken är den att det inte är FI som ska ha förtroende för NGM, utan företagen och investerarna. Vill investerarna handla på en börs med dålig kontroll över de noterade företagen bör de naturligtvis få det.

Det behövs mer konkurrens mellan aktiebörser, inte mindre. Varför måste aktieägarna stå ut med höga courtage och dåliga öppettider när allt sker i datorer?