28 december 2008

Wykman till försvar för Israel

Niklas Wykman har skrivit ett välformulerat blogginlägg om Israel och dess fiender. De som är fiender till Israel är fiender till demokrati och mänskliga rättigheter.

(I sådana här sammanhang brukar vi Israelvänner påpeka att Israel är Mellanösterns enda demokrati. Men det stämmer inte längre – landet har fått sällskap av Irak och Libanon.)

24 december 2008

God jul!

Den 24 december är det lämpligt att påminna sig varför vi egentligen firar jul: för att vi ska kunna glädja oss åt industrialism och masskonsumtion. För att citera Ayn Rand:
The secular meaning of the Christmas holiday is wider than the tenets of any particular religion: it is good will toward men... The charming aspect of Christmas is the fact that it expresses good will in a cheerful, happy, benevolent, non-sacrificial way. One says: ´Merry Christmas´ – not ´Weep and repent´. And the good will is expressed in a material, earthly form – by giving presents to one’s friends, or by sending them cards in token of remembrance…
The best aspect of Christmas is the aspect usually decried by the mystics: the fact that Christmas has been commercialized. The gift-buying…stimulates an enormous outpouring of ingenuity in the creation of products devoted to a single purpose: to give men pleasure. And the street-decorations put up by the department stores and other institutions – the Christmas trees, the winking lights, the glittering colors – provide the city with a spectacular display, which only ´commercial greed´ could afford to give us. One would have to be terribly depressed to resist the wonderful gaiety of that spectacle.
När stockholmare 1968 protesterade mot julens kommersialisering uppgick julhandeln till 12 miljarder kronor i dagens penningvärde. Sedan dess har den femdubblats, och konsumtionskritiken är inte alls lika högljudd. Allt var inte bättre förr.

Har jag glömt Jesus från Nasaret? Han föddes i juni. Och redan vikingarna firade midvinterblot.

17 december 2008

Mer liberal kreativitet

Många liberaler känner till kortfilmen The Philosophy of Liberty. Färre känner nog till att det är epilogen till den liberala romanen Jonathan Gullible: A Free Market Odyssey av Ken Schoolland. Ännu färre verkar veta att denna bok är översatt till svenska som Jonatan Godtrogen (för att göra saken lite mer spännande: av Mats Hinze) och finns att ladda ned gratis. Jonatan Godtrogen är en modern Gullivers resor som genom en berättelse om huvudpersonens besök i ett främmande land presenterar frän kritik mot det nuvarande samhället. Det ska bli intressant att se om det finns några likheter med Germania.

Boken berättar om det absurda i att skydda föråldrade industrier:
”Det är ett upprop som skall skydda arbetstillfällen och företagsamhet. Visst är du väl för arbetstillfällen och näringsliv, inte sant?” vädjade hon.
[...]
”Lordernas Råd värnar lokala arbetstillfällen och företag mot produkter som tillverkats utanför vår ö. Skriver tillräckligt många på uppropet har lorderna lovat att göra allt som står i deras makt för att förbjuda utländska varor som skadar min verksamhet.”
”Och vad för slags verksamhet bedriver du?” frågade Jonatan.
”Jag representerar rock- och stearinljustillverkarna”, meddelade kvinnan stolt. ”I uppropet kräver vi förbud för solen.”
”Solen?” flämtade Jonatan. ”Hur, mm, varför skulle man förbjuda solen?”
Hon såg forskande på Jonatan och sade urskuldande:
”Jag vet att det låter lite drastiskt, men tänk efter lite, så förstår du – solen skadar ju faktiskt ljus- och rocktillverkarna. Nog inser du väl vilken billig och utländsk källa till ljus och värme solen är. Och det kan vi faktiskt inte tolerera!”
Jonatan Godtrogen tar sig också an idén om absolut rättvisa:
Jonatan fortsatte sin promenerad och upptäckte han strax en distingerad, välklädd man som med stor möda försökte ta sig fram gåendes på knäna. Men mannen såg inte ut att vara handikappad, han såg bara kort ut. Jonatan erbjöd en hjälpande hand, men mannen föste bort honom.
”Nej tack!” sade mannen och grimaserade av smärta. ”Jag kan nog gå ordentligt. Det tar ett tag att vänja sig att gå på knäna.”
”Är allt okej? Men varför ställer du dig då inte upp och går med fötterna?”
”Åhhh!” klagade mannen, och grinade illa. ”Det är bara en mindre anpassning till skattelagstiftningen.”
”Skattelagstiftningen?” upprepade Jonatan. ”Vad har skattelagstiftningen med att göra hur man går?”
”Allt! Aj!” Mannen lutade sig bakåt och satte sig på hälarna för att vila från sin mördande plåga. Ur skjortfickan tog han fram en näsduk och torkade pannan med. Han flyttade tyngden för att kunna massera ena knäet, sedan det andra. På byxknäna hade flera lager av utslitna lappar sytts på. ”Skattelagen,” sade han, ”har nyligen ändrats för att skapa jämlikhet mellan människor av olika längd.”
”Skapa jämlikhet?” frågade Jonatan.
”Var snäll och böj dig framåt så att jag slipper skrika,” bad mannen. ”Det var bättre. Lordernas Råd beslutade att långa människor hade alltför många fördelar.”
”Fördelar för att de var långa?”
”O ja! Långa personer föredras alltid vid anställning, befordran, inom sport, underhållning, politik, ja till och med vid ingående av äktenskap! Aj, aj, aj!” Han virade näsduken om det senaste av många revor i de gråa byxorna. ”Därför beslutade lorderna att beskatta oss med en häftig toppskatt.”
”Långa personer beskattas?” Jonatan såg sig om och kände hur hans kroppshållning började sjunka ihop.
”Vi beskattas i förhållande till vår längd.”
Schoolland ifrågasätter det obegränsade majoritetsväldet:
”Det är demokratigänget! Vi måste genast ge oss av härifrån!”
[...]
”Vilka?”
”Demokratigänget! De omringar alla de hittar och sedan röstar de om vad de skall göra med personen. De tar deras pengar, låser in dem i en bur eller tvingar dem att gå med i deras gäng. Det finns inget någon kan göra för att stoppa dem!”
Jonatan förstod ingenting. Var fanns poliserna man alltid såg annars? ”Kan inte lagen skydda oss från gänget?”
[...]
”När gänget först bildades drog polisen dem inför domstol för de brott de begick. Gänget menade att de följde principen om majoritetsstyre, på samma sätt lagen. De menade att röstande avgör allting – lag, moral, allt!”
”Dömdes de?” frågade Jonatan. Vid det här laget var gatan helt övergiven.
”Skulle jag behöva springa om de hade dömts? Nej, domarna dömde tre mot två till deras fördel. ’Majoritetens gudomliga rätt’ kallades det. Ända sedan dess har gänget fritt kunnat ge sig på alla de vill, så länge de är fler till antalet.”
Öns sanslösa regler och vanor blev till slut för mycket för Jonatan. ”Hur kan människor leva på en plats som denna? Det måste finnas ett sätt att försvara sig!”
”Utan vapen kan man bara fly eller gå med i ett gäng som har fler medlemmar.”

Årets julklapp

Det är inte varje dag det kommer ut en svensk liberal satirroman. Förmodligen har det aldrig hänt förr, närmare bestämt. Därför är Germania av Niklas Elert och Jonas Sigedal mycket välkommen. Idéstriden mot socialismen vinns inte på bloggar utan genom att påverka "hearts and minds" i kulturdebatten, precis som Germania gör. Köp!

924 sidor men få förändringar

Det blir inte några stora förändringar i Sveriges grundlag (sammanfattat av utredningen och av Nicklas Sandström). Vi får ingen författningsdomstol, men däremot ges domarna lite större frihet att bedöma om lagar strider mot grundlagen genom att uppenbarhetsrekvisitet tas bort.

Andra förslag i rätt riktning är mer personval och tydligare skrivningar om tvångsköp av fastigheter. Kravet på tio års innehav av svenskt medborgarskap för att bli minister tas bort – bestämmelsen som kan ha förhindrat Anna Ibrisagic från att bli minister (Amend for Anna?).

Att Sverige skriver in rasism i grundlagen genom att som enda folkgrupp nämna samerna, eftersom de är Sveriges urbefolkning, bör starkt ifrågasättas. Man hoppades ju att Sverige på 2000-talet hade rört sig bort från grupptänket och insett att rättigheter bara tillkommer den minsta minoriteten – individen.

16 december 2008

Lärdomar för demokratispridare

TT skriver att USA:s biljonåteruppbyggnad av Irak är ett fiasko. Detta visar att rent bistånd inte ger utveckling. I stället måste man avreglera ekonomin och se till att det finns fungerande kapitalistiska institutioner. Visst spelar interna faktorer roll för om ett land utvecklar tillväxtfrämjande instutioner, men att det är möjligt för en extern makt att starkt påverka ett lands ekonomiska utveckling visas av exemplet Korea.

Politiken för att förvandla Irak till en framgångsrik marknadsekonomi och ett tillväxtland har haft blandad framgång. Många prisregleringar finns kvar och korruptionen är omfattande. Arbetslösheten är hög och inflationen likaså. Tillväxten har varit modest – 4–6 procent per år sedan 2005. Samtidigt har internetanvändningen och marknaden för mobiltelefoner exploderat och antalet bilar ökar. Elektricitetsproduktionen är högre än under Saddams tid. Hundratals kommersiella tv- och radio-kanaler och tidningar har startats sedan demokratiseringen. Detta enligt en rapport från vänstertankesmedjan Brookings Institution.

En två år gammal artikel i Newsweek – skriven då våldet var som intensivast – ger en riktigt ljus bild av Iraks ekonomi. Fastighetsmarknaden och byggbranschen upplever en jätteboom och den av billig import översköljda detaljhandeln ökar. Tack vare avregleringar blomstrar småföretagen.

Läxan till nästa gång bör därför vara att inte kasta bort pengar i bistånd utan använda dem till fler soldater, det som visade sig fungera för att stävja våldet i Irak, och fokusera på att få marknadsekonomins institutioner på plats.

15 december 2008

Amerikaner vill inte ha socialism i sjukvården

Hoppfull statistik från andra sidan Atlanten:
  • Bara 30 procent vill ha en nationell sjukförsäkring. 51 procent är emot.
  • 58 procent av amerikanerna motsätter sig en sjukvårdspolitik som innebär att de själva får förändrat försäkringsskydd.
  • De flesta är inte beredda att betala mer i skatt för att ge sjukförsäkring till dem som inte har råd.

10 december 2008

Det är det här som gör Sverige fantastiskt

Vilken tur att vi har myndigheter som upprätthåller en stram och ansvarsfull alkoholpolitik. Själv har jag flera i bekantskapskretsen som blivit alkoholister för att vinreklamen har innehållit "en rutig duk, en korkskruv och blommor" förutom en bild på själva vinet.

09 december 2008

Ulf Nilsson sågar FN

Missa inte Ulf Nilssons hårda och helt berättigade kritik mot FN och folkrätten i Expressen:
Samtidigt som folk mördas på löpande band i Sudan, Kongo och (se nedan) Somalia, svälter folk ihjäl i Zimbabwe. Ja, när de inte dör av kolera. Mugabe har lyckats få i gång en inflation på över 100 miljoner procent – en ofattbar prestation! – och förföljer fortfarande farmare som råkar ha vit hudfärg. Mugabe är mördare och rasist, så varför slår ingen till och avsätter honom? Nej, Zimbabwe är en SJÄLVSTÄNDIG stat och mördar härskarna bara sina egna undersåtar är det helt ok – det gäller sen westfaliska freden 1648 (en fred som vi svenskar onekligen var med om att fixa till).

Somalia är lika med av kaos och småkrig. Däremot saknar man regering och förvaltning, sen 1991. Djungelns lagar råder. Detsamma gäller egentligen det väldiga Kina, där rättsskipningen är godtycklig, och Ryssland där lagen heter Putin. Båda länderna skitar ner himmel och jord utan att någon vågar bråka.
FN gör givetvis i vanlig ordning ingenting.
Både Kina och Ryssland har ju vetorätt.

Friskole- och USA-elever slår den svenska kommunala skolan

Två intressanta slutsatser från den nya Timss-undersökningen om elevers kunskaper:
  • Amerikanska elever är bättre än svenska elever i både naturvetenskap och matematik, i både årskurs 4 och 8.
  • Svenska friskoleelever är bättre än elever i offentliga skolor i både naturvetenskap och matematik, i både årskurs 4 och 8.
DN1 2 3 SvD1 2 3

Jag är nu tillbaka i Sverige och kommer att befinna mig här till den 14 januari.