17 december 2008

924 sidor men få förändringar

Det blir inte några stora förändringar i Sveriges grundlag (sammanfattat av utredningen och av Nicklas Sandström). Vi får ingen författningsdomstol, men däremot ges domarna lite större frihet att bedöma om lagar strider mot grundlagen genom att uppenbarhetsrekvisitet tas bort.

Andra förslag i rätt riktning är mer personval och tydligare skrivningar om tvångsköp av fastigheter. Kravet på tio års innehav av svenskt medborgarskap för att bli minister tas bort – bestämmelsen som kan ha förhindrat Anna Ibrisagic från att bli minister (Amend for Anna?).

Att Sverige skriver in rasism i grundlagen genom att som enda folkgrupp nämna samerna, eftersom de är Sveriges urbefolkning, bör starkt ifrågasättas. Man hoppades ju att Sverige på 2000-talet hade rört sig bort från grupptänket och insett att rättigheter bara tillkommer den minsta minoriteten – individen.

2 kommentarer: