15 december 2008

Amerikaner vill inte ha socialism i sjukvården

Hoppfull statistik från andra sidan Atlanten:
  • Bara 30 procent vill ha en nationell sjukförsäkring. 51 procent är emot.
  • 58 procent av amerikanerna motsätter sig en sjukvårdspolitik som innebär att de själva får förändrat försäkringsskydd.
  • De flesta är inte beredda att betala mer i skatt för att ge sjukförsäkring till dem som inte har råd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar