16 december 2008

Lärdomar för demokratispridare

TT skriver att USA:s biljonåteruppbyggnad av Irak är ett fiasko. Detta visar att rent bistånd inte ger utveckling. I stället måste man avreglera ekonomin och se till att det finns fungerande kapitalistiska institutioner. Visst spelar interna faktorer roll för om ett land utvecklar tillväxtfrämjande instutioner, men att det är möjligt för en extern makt att starkt påverka ett lands ekonomiska utveckling visas av exemplet Korea.

Politiken för att förvandla Irak till en framgångsrik marknadsekonomi och ett tillväxtland har haft blandad framgång. Många prisregleringar finns kvar och korruptionen är omfattande. Arbetslösheten är hög och inflationen likaså. Tillväxten har varit modest – 4–6 procent per år sedan 2005. Samtidigt har internetanvändningen och marknaden för mobiltelefoner exploderat och antalet bilar ökar. Elektricitetsproduktionen är högre än under Saddams tid. Hundratals kommersiella tv- och radio-kanaler och tidningar har startats sedan demokratiseringen. Detta enligt en rapport från vänstertankesmedjan Brookings Institution.

En två år gammal artikel i Newsweek – skriven då våldet var som intensivast – ger en riktigt ljus bild av Iraks ekonomi. Fastighetsmarknaden och byggbranschen upplever en jätteboom och den av billig import översköljda detaljhandeln ökar. Tack vare avregleringar blomstrar småföretagen.

Läxan till nästa gång bör därför vara att inte kasta bort pengar i bistånd utan använda dem till fler soldater, det som visade sig fungera för att stävja våldet i Irak, och fokusera på att få marknadsekonomins institutioner på plats.

2 kommentarer:

  1. Irak är en katastrof. Det inser alla som har studerat läget noggrannare än du, och nu även en förkrossande majoritet av amerikanerna som röstat bort de krigshetsande neokonservativa Bush-gänget från Washington. Det är bara en liten minoritet av politiska högerfanatiker som fortfarande inte har begripit vilken katastrof Irak har utvecklat sig till.

    Att byggindustrin gick bra för några år sedan beror bara på att cementföretagen hade goda tider, då amerikanarna behövde bygga skyddsmurar runt sina militärläger för att skydda sig mot de rasande irakierna som, fullt förståeligt, vill kasta ut de utländska ockupanterna från sitt hemaland. Hade du argumenterat för de åsikter du för fram här på plats i Irak hade du antagligen blivit sliten i stycken av rasande irakier: uppskattningsvis 60-80 % vill att USA åker hem. Nu lever du lyckligtvis inte i diktaturen Irak utan i demokratin Sverige, och här har du all rätt i världen att föra fram ditt högerextremistiska budskap. Vilket visar styrkan med demokratin. Även krigshetsare och USA-fjäskare som du har rätt att yttra sig.

    SvaraRadera
  2. Tidigare inlägg

    Undersökningen som jag refererar här visar att en minoritet vill att USA drar sig tillbaka omedelbart.

    SvaraRadera