26 februari 2009

Obamas historiska budgetunderskott

Detta är århundradets mest oroande diagram:


USA:s budgetunderskott i procent av BNP. Källa: Federala budgeten, s. 14

Om detta inte vänds tillbaka är risken stor att Barack Obama blir ihågkommen som presidenten som utnyttjade en kris för kortsiktiga allt-åt-alla-löften som tränger ut investeringar, skapar inflation och omintetgör det ökade sparande som behövs för USA:s långsiktiga ekonomiska hälsa.

DN

17 februari 2009

Amerikaner fortsatt skeptiska till Washington

Finanskrisen har inte ändrat amerikanernas skeptiska inställning till statliga ingrepp i ekonomin:
  • 58 procent håller med om påståendet "No matter how bad things are, Congress can always find a way to make them worse".
  • 48 procent anser att statligt spenderande är dåligt för ekonomin. 35 procent anser att det är bra.
  • 62 procent föredrar skattesänkningar framför större statliga utgifter. Bara 14 procent tycker tvärtom.
  • 43 procent motsatte sig Obamas stimulanspaket. Bara 37 procent stödde det.

15 februari 2009

"Högre skatt på dvd-skivor än sprit"

Henrik Alexandersson påpekar det märkliga med kassettavgiften på lagringsmedia. PC för alla har avslöjat att skatten på dvd-skivor är högre än skatten på whisky – 74 procent jämfört med 43 procent.

Det är statens uppgift att upprätthålla äganderätten och bekämpa storskaliga brott mot upphovsrätten. Kopiering för privat bruk är dock praktiskt och juridiskt omöjligt att kontrollera så här får underhållningsindustrin se till att ha en fungerande affärsmodell.

14 februari 2009

Bring Wal-Mart to Sweden!

Med över två miljoner medarbetare är den amerikanska detaljhandelskedjan Wal-Mart den största ickestatliga organisationen i mänsklighetens historia. Och den har uppstått helt av frivillighet – utan tvång. Genom att erbjuda ett mycket brett sortiment till låga priser har Wal-Mart blivit vad det är i dag.

Wal-Mart finns i dag inte i Sverige. Vi vädjar till dem att etablera sig här.

Gå med i min Facebookgrupp Bring Wal-Mart to Sweden!

"Big corporations are good. Because without big corporations we wouldn't have things like cars and computers and canned soup. Even Harbucks Coffee started out as a small, little business. But because they made such great coffee, and because they ran their business so well, they managed to grow until they became the corporate powerhouse they are today." (South Park)

"…we'll lower the cost of living for everyone, not just in America, but we'll give the world an opportunity to see what it's like to save and have a better lifestyle, a better life for all. We're proud of what we've accomplished; we've just begun." (Sam Walton, grundare)

Oxfordstudenter fördömer inte Israel

Oxford University Student Union röstade ned en motion om att fördöma Israels agerande i konflikten på Gazaremsan. Mitt college St Edmund Hall bidrog till detta genom att fördela de tre rösterna på ett ja, ett nej och en avstå. Det är positivt att studenterna säger ifrån när studentkåren görs till språkrör för vänsteråsikter, något som har hänt allt för ofta både i Oxford och i Sverige.