05 mars 2009

Kronan inte längre övervärderad

I dag kostade dollarn mer än 9,27 svenska kronor för första gången på sju år. 9,27 är OECD:s köpkraftsjusterade växelkurs, det vill säga den växelkurs som utjämnar prisskillnaderna. Nu är det återigen dyrare för svenskar att handla i USA än i Sverige. Men med skenande underskott och en allt mäktigare statsmakt i USA är det tveksamt om dollarn kommer att kunna hålla den här nivån på lång sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar