07 mars 2009

Romano Prodi om EU och ekonomin

I onsdags hade jag förmånen att lyssna till EU-kommissionens förre ordförande Romano Prodi som talade på Oxford Saïd Business School. Föreläsningens titel berörde finanskrisen men Prodi pratade mest om europeisk integration och Europas roll i världen.

Trots att EU har högst BNP är det USA och Kina som dominerar världsscenen. Exempelvis konstaterade Prodi att det står i traditionellt Washingtonstationerade Internationella valutafondens (IMF) stadgar att organisationen ska ha sitt huvudkontor i landet med störst ägarandel. Lägger man ihop alla EU:s andelar överstiger de USA:s. Prodi poängterade också att euron har en nyckelroll för europeisk integration och inflytande. Dessutom behövs förenklat beslutsfattande genom färre vetomöjligheter för medlemsländerna.

Romano Prodi nämnde en del intressanta fakta om ekonomins förändring. 1980 arbetade 7 miljoner britter inom tillverkningsindustrin och 3 miljoner inom finanssektorn. I dag är förhållandet det omvända. Tack vare effektivisering och minskande arbetsstyrka bidrar nu en arbetare i den sekundära sektorn (industrin) mer till ekonomin än en genomsnittlig arbetare i den tertiära sektorn (servicesektorn).

Professor Prodi är en varm anhängare av Europatanken och administrerade åtta före detta kommunistländers anslutning till unionen. Han har många goda insikter och man önskar att fler socialdemokrater var som honom.

Foto: Agência Brasil (licensierat under Creative Commons Attribution 2.5 Brazil)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar