29 maj 2009

Ny HD-domare förstår inte juridikens principer

Obamas utnämning till Högsta domstolen är kvinna och latinamerikan. Det verkar vara huvudanledningen till valet. Jakob Dlouhý citerar en amerikansk objektivistisk blogg:
Referring repeatedly to her “Latina soul” and “Latina identity,” Sotomayor rejected the view often expressed by the Court’s first female Justice, Sandra Day O’Connor, that “a wise old man and a wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases.” On the contrary, Sotomayor said, “I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn’t lived that life.”
Och kommenterar:
Helt enkelt alltså endast ännu en av dessa post-modernistiska och relativistiska vänsterintellektuella kombinerat med en grundläggande syn på människa och samhälle som uppenbarligen gränsar till någon form av rasism (eller åtminstone definitivt kollektivism) och sexism där de gör skillnad på individer utefter grupper, etnicitet och kön och tillskriver dessa särskilda egenskaper baserat på dessa yttre karakteristika. Inte en person som man enligt mig vill ha på den yttersta post för att försvara och upprätthålla det dokument som utgör den moderna födelsen och manifestationen av idéen om mänskliga rättigheter, närmare bestämt individens okränkbara rätt till sitt liv och sin frihet och sin egendom, den amerikanska konstitutionen.
AB1 AB2 SvD DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar